Çerez Örnek
canlı destek

Laboratuvarlar

 
Beyin Cerrahi Ana Bilim Dalı
 
Biyofizik Ana Bilim Dalı
Tremor Kayıt ve Analiz Laboratuvarı (Geçici Olarak Uygulama Yapılmamaktadır)
 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
 
Doku Tipleme Laboratuvarı
 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı
• Dirayet Süren Lenfödem Tanı ve Laboratuvarı
 
Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı
• Kan Alma Laboratuvarı
• Uyku Laboratuvarı
• Alerji Laboratuvarı
 
Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
• Elektrofizyoloji Laboratuvarı
• Oküler Yüzey Araştırma Laboratuvarı
 
İç Hastalıklar Ana Bilim Dalı
 
Kan Merkezi
 
Kardiyoloji Ana Bilim Dalı
 
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
• Era tetkiki ve Denge Bozuklukları Laboratuvarı
• Objektif Odyometri Laboratuvarı
• Foniatri Laboratuvarı
• Yeni Doğan İşitme ve Tarama Laboratuvarı
• Odyometri Laboratuvarı 1
• Odyometri Laboratuvarı 2
• Odyometri Laboratuvarı 3
• İşitme Cihazı ve Koklear İmplant Araştırma ve Uygulama Birimi
 
Nöroloji Ana Bilim Dalı
      Elektromiyografi (EMG) Laboratuvarı
      Elektroensefalografi (EEG) Laboratuvarı
      Polisomnografi (PSG) Laboratuvarı
      Nöroüroloji Laboratuvarı
      Yutma EMG Laboratuvarı
      Afazi Testi
      Sağ Hemisfer Fonksiyon Testleri
      Bellek Testleri
      Frontal Testler
      Praksis Testleri
      Kognitif Yıkım İçin Tarama Testleri
      Kognitif Yıkım İçin Klinik Değerlendirme Ölçekleri
      Kognitif Yıkım İçin Günlük Yaşam Aktiviteleri Testleri
      Nöro-otolojik muayene
      Nöro-oftalmolojik muayene
      Saf ses odyometrisi
      Göz hareketlerinin videonistagmografik kayıtlaması
      Kalorik test (videonistagmografik kayıtlama ile beraber)
      Otomatik perimetre ile görme alanı incelemesi
      Fundus fotografisi
      Görsel uyarılmış potansiyeller (VEP)
      İşitsel uyarılmış potansiyeller (AEP)
      Somatosensoriyel uyarılmış potansiyeller (SEP)
      Vestibüler uyarılmış potansiyeller
      Olaya bağımlı potansiyeller
      Statik postürografi
      Video head-impuls test
      Fonksiyonel head-impuls test
     Optik Koherans Tomografi (OCT)
 
Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı
 
Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı
 
Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı
 
Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı
 
Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı
 
Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
• İmmunoloji laboratuvarı 
 
Tıbbi Parazitoloji Ana Bilim Dalı

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ