Çerez Örnek

Özellikli Hizmetler

 
 • El Cerrahisi ve Replantasyon Merkezi
 • Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreotografi (ERCP)
 • Genetik Hastalıkları Değerlendirme Merkezi
 • Kök Hücre Nakli
       o Erişkin
       o Çocuk
 • Radyoterapi UygulamalarıErişkin
       o Termal ve Yüzey Kamera Teknolojisiyle Birlikte Görüntü Rehberliğinde Radyoterapi (Türkiye'de bir ilk)
       o Üç Boyutlu Komformal RT (3DCRT)
       o Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (IMRT)
       o Volümetrik Ayarlı Ark Terapi (VMAT)
       o Tüm Cilt Elektron Işınlaması (TSEI)
       o Tüm Vücut Elektron Işınlaması (TBI)
       o Üç Boyutlu Brakiterapi
       o Stereotaktik Vücut Radyoterapisi (SBRT)
       o Stereotaktik Radyo Cerrahi (SRS)
       o Solunum Takipli Radyoterapi
       o Görüntü Rehberliğinde Radyoterapi
       o Adaptif Radyoterapi
 • Odyoloji Hizmeti
 • Robotik Cerrahi İşlemleri
 • ROP (Prematüre Retinopatisi) Tanı Merkezi
 • Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
 • Diyaliz
       o Erişkin
       o Çocuk
 • Terapötik Aferez Merkezi
       o Erişkin
       o Çocuk
 • Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi (ÜYTE)
 • Uyku Laboratuvarları
 • İnme Merkezi ve Ayaktan Tedavi Ünitesi

 

 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ