Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Ege Üniversitesi Hastanesi (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi)

Özellikli Hizmetler

 
 • Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi
 • Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi
 • El Cerrahisi ve Replantasyon Merkezi
 • Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreotografi (ERCP)
 • Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi
 • Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT)
 • Onkoloji Merkezi
 • Odyoloji Hizmeti
 • Organ Nakli Merkezi
 • Kök Hücre Nakli
       o Erişkin
       o Çocuk
 • Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
 • Diyaliz
       o Erişkin
       o Çocuk
 • Terapötik Aferez Merkezi
       o Erişkin
       o Çocuk
 • Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Merkezi
 • Yanık Tedavi Merkezi ve Üniteleri
 • Uyku Laboratuvarı