Çerez Örnek

Misyon Vizyon

 
MİSYON: Ege Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin temel değerlerini yansıtan, ileri düzeyde bilgi ile deneyime sahip ve insan yaşamının değerli olduğu bilincindeki çalışanlarımızla, evrensel standartlarda eğitim, öğretim ve araştırma yapılması için gerekli altyapı desteği sağlayarak güncel, kanıta dayalı ve etik değerlere önemveren “hasta dostu” hizmet sunumunda öncü olmak.
 
 
VİZYON: İnsan odaklı ve hasta dostu hastane olarak üst düzeyde bilimsel çalışmalar ve tıp eğitim uygulamaları eşliğinde ulusal ve uluslararası kalite süreçlerine uyum sağlayarak bilimsel ve teknolojik gelişmeleri zaman kaybetmeksizin hastalarımıza ve çalışanlarımıza sunabilen lider bir sağlık kuruluşu olmak
 
 
DEĞERLERİMİZ
 
GENİŞ HİZMET YELPAZESİ
67 yıllık geçmişe dayanan tecrübe ve bilgi birikiminin oluşturduğu akademik değerlere önem veren tıbbi kadromuz ve yetkin çalışanlarımız ile geniş hizmet yelpazesine sahip bir sağlık kuruluşu olmak.
 
GÜVENLİ VE ULAŞILABİLİR TANI VE TEDAVİ SÜRECİ 
Hizmet verdiğimiz her alanda donanımlı öğretim üyelerimiz tarafından güvenli ve ulaşılabilir hizmet sunmak.
 
ETKİN VE KALİTELİ HEMŞİRELİK HİZMETİ 
Donanımlı kadrosu ile birlikte tüm hizmet süreçlerinde hastalarımıza eğitim, bakım, danışmanlık ve yönetim rolleri ile kanıta dayalı kaliteli hemşirelik hizmeti sunmak.
 
KESİNTİSİZ, KALİTELİ VE GÜVENLİ SAĞLIK HİZMETİ
Hastalarımıza hastanemize başvurdukları her süreçte 24 saat kesintisiz, kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti sunmak.
 
HASTA/ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ VE MEMNUNİYETİNİ GELİŞTİRİCİ FAALİYETLER
Ölçülebilen ve değerlendirilebilen sorgulama ve analiz sistemi ile tıbbi ve idari sistemlerimizi sürekli iyileştirerek hasta/çalışan güvenliği ve memnuniyetini geliştirici faaliyetler düzenlemek.
 
MESLEKİ İLKELERE SAYGI VE ETİK YAKLAŞIM
Tüm hizmet süreçlerinde önceliğimiz mesleki ilkelere saygı ve etik yaklaşımdır.
 
İNSAN VE HASTA HAKLARINA SAYGI
Tüm hizmet süreçlerimizde hastalarımızın beklenti ve haklarını göz önünde bulundurarak insan ve hasta haklarına saygı duymak.
 
HİZMET İÇİ VE MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİNİN SÜREKLİLİĞİ
Hastalarımıza güvenli ve etkili hizmet sunabilmek amacıyla çalışan kadromuzun hizmet içi ve mesleki gelişim eğitimlerininsürekliliğini sağlamak.
 
YENİLİKÇİ VE YARATICI SAĞLIK HİZMETİ
Eğitim ve araştırma hastanesi olarak bilimsel araştırma sonuçlarına göre kanıta dayalı ve sağlık teknolojileri ileyenilikçi ve yaratıcı sağlık hizmeti sunmak.
 
TOPLUMSAL YARARLILIK VE HALK SAĞLIĞI
Sağlık hizmeti sunumu sırasında toplumsal sağlığın korunmasıve geliştirilmesine yönelik eğitim, danışmanlık ve farkındalık projeleri ile toplumsal yararlılık sağlamak.
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ