Çerez Örnek
canlı destek

Amaç ve Hedeflerimiz

 


KURUMSAL AMAÇ
 

KURUMSAL HEDEF
 

UYGULAMA ADIMLARINI İÇEREN EYLEM PLANI
 
SÜREKLİ İYİLEŞMEYİ HEDEFLEYEN BİR HASTANE OLMAK
 • Teknolojik değişiklikleri ve sağlık sektöründeki değişiklikleri kalite ile birleştirerek en uygun maliyette hizmetsunmak.
 • Hasta/ hasta yakını memnuniyeti, hakları ve güvenliği konusunda sağlıklı hizmetler sunmak.
 • Verdiğimiz hizmeti zamanında, sistemli, planlı, en az hata ile yürütmek.
 • Kalite Yönetim Sistemleri standartlarından taviz vermeden sürekli iyileştirmeyi sağlamak.
 • Hasta mahremiyetine önem veren ve sağlayan bir hastane olmak.
 • Çağdaş teknolojiyi kullanarak bilimsel araştırmalarda öncü olmak.
 • Gerek nitelik gerekse nicelik olarak sürekli gelişim ve ölçüme dayalı hizmet sunmak.
 • Sürekli ölçme ve değerlendirme ile hizmet kalitesini arttırmak.
 • Sağlık hizmetinin kalite/verimliliğini artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
 • Klinik göstergeler.
 • Faaliyet göstergeleri.
 • Hasta memnuniyet anketleri.
 • Çalışan memnuniyet anketleri.
 • Gösterge Yönetimi sürekliliği sağlanarak, belirlenen hedef değerlere ulaşmasını sağlamak.
TIP EĞTİMİNİN HER AŞAMASINA NİTELİKLİ KATKI SAĞLAYAN BİR EĞİTİM HASTANESİ OLMAK
 • Öğrenci, eğitici memnuniyeti, hakları ve güvenliği zemininde, tıp eğitimi için nitelikli bir klinik altyapı sağlamak ve sürdürmek.
 • Sağlık hizmeti sunumu sırasında tüm süreçlerde eğitim ve öğretimi öncelemek.
 • Tıp Fakültesi Dekanlığı, Bölüm Başkanlıkları ile etkili bir işbirliği ve eşgüdüm sistemi kurmak ve sürdürmek.
 • Dekanlığa bağlı öğrenci, eğitici, eğitim kurul ve komisyonları, anabilim dallarından gelen eğitim öğretimle ilgili olabilecek görüş ve önerilere göre altyapı ve süreçlerde sürekli iyileştirme yapmak.
GÜVENİLİR VE KOLAY ULAŞILABİLİR SAĞLIK HİZMETİ SUNARAK BULUNDUĞUMUZ BÖLGEDE, YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA TERCİH EDİLEN HASTANE OLABİLMEK
 • Sunduğumuz sağlık hizmetine ihtiyacı olan herkesin kolaylıkla ulaşmasını sağlamak.
 • Engelli ve yaşlı bireylerin sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak.
 • Yurtdışından kurumumuza başvurmak isteyen hastaların işlemlerini kolaylaştırmak.
 • Hastanemize gelen yaşlı ve engelli hastaların kolay ulaşımlarının sağlanması için gerekli düzenlemeleri yapmak.
 • Hastanemiz otopark ve acil servis girişinde sıkıntılar yaşanması nedeniyle düzenleme yapmak.
 • Yurt dışından hastanemize kolay ulaşılması için etkili hasta sağlayıcıları ile çalışmak.
 • Kurum yurtdışı hastalarıyla iletişim kurması için yabancı dil bilen çalışan sayısının arttırılması.
 • Web sayfasının çok sayıda yabancı dile çevirisinin yapılması.
 • Online hasta görüşleri yapılabilmesi için sistem oluşturulması.
HASTALARIMIZIN MEMNUNİYETİNİ YÜKSELTMEK
 • Çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesini sağlamak.
 • Personellerin, meslek ve sertifikasyon durumlarına, yeteneklerine ve isteklerine uygun alanlarda çalıştırılmalarının sağlanması.
 • Çalışanların boş vakitlerinde ve öğle aralarında hastane bahçesinde yürüyüş ve dinlenme alanlarının oluşturulması.
HASTANE ALT YAPI VE DONANIM EKSİKLİKLERİNİ GİDERMEK VE SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK
 • Hastane alt yapı eksikliklerini mümkün olduğunca azaltarak kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmak.
 • Hastanemiz binasında gerekli görülen tamir, tadilat ve bakımlarının Sağlıkta Kalite Standartlarına uygun olarak yapılmasının sağlanması.
 • Eksikliklerin ve gerekli ise yenilenmelerini sağlamak.
ÇALIŞANLARIMIZIN NİTELİKLERİNİ YÜKSELTEREK HİZMET KALİTESİNİ ARTTIRMAK
 • Hizmet içi eğitimler, sertifikalandırma konusunda çalışanların yönlendirilmesini sağlamak.
 • Çalışanların yeteneklere göre uygun bölümde çalıştırılmasını sağlamak.
 • Çalışanların görev tanımına ve niteliklerine (sertifika, mezuniyet, deneyim) uygun yerlerde hizmet vermesinin sağlanması.
 • Çalışanların eğitim İhtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitim almalarının sağlanması.
 • Personellerin sertifikasyon programlarına katılımlarının sağlanması.
ÇEVRE SAĞLIĞINI ÖNEMSEYEREK ATIKLARINI AZALTAN ÇEVREYE DUYARLI BİR HASTANE OLMAK
 • Atıkların kaynağında ayrıştırılması için düzenli eğitimler, atıklar için uygun ve yeterli biriktirme alanları oluşturmak.
 • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıkları değerlendirmeyi, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmayı, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemeyi, canlı hayatı olumsuz etkilememeyi, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ