Çerez Örnek
canlı destek

Nörosensöriyel Laboratuvarı

 

Laboratuvarın kuruluş yılı ve kısa geçmişi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı içerisinde yer alan Nörosensoriyel Laboratuarı 1971 yılında Prof Dr Altan Kayan tarafından kurulmuştur. Laboratuar Nöro-otoloji, Nöro-oftalmoloji alanlarına ait hastalıkların özel olarak değerlendirildiği bir merkezdir. Bunun yanı sıra Uyarılmış Potansiyeller adlı elektrofizyolojik incelemeler de laboratuarda yapılmaktadır.

Halen sorumlu öğretim üyesi ve personel durumu

Halen Prof Dr Neşe Çelebisoy ve Doç Dr Figen Gökçay tarafından yürütülen laboratuarda teknisyenler Hicran Kaya ve Yıldız Özçelik çalışmaktadır

Yapılan muayene tetkiklerin listesi

Nöro-otolojik muayene
Nöro-oftalmolojik muayene
Saf ses odyometrisi
Göz hareketlerinin videonistagmografik kayıtlaması
Kalorik test (videonistagmografik kayıtlama ile beraber)
Otomatik perimetre ile görme alanı incelemesi
Fundus fotografisi
Görsel uyarılmış potansiyeller
İşitsel uyarılmış potansiyeller
Somatosensoriyel uyarılmış potansiyeller
Vestibüler uyarılmış potansiyeller
Olaya bağımlı potansiyeller
Statik postürografi

Laboratuvar iletişim bilgileri ve hastane içindeki yeri

Nöroloji Kliniği İçerisinde 6. katta bulunan laboratuarda yapılan tetkikler aşağıda sıralanmıştır. Hastane içerisinden 3883 nolu telefonlarla hastane dışından ise 0 232 390 38 83 nolu telefonlarla ulaşılabilir.

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ