Çerez Örnek
canlı destek

Klinik Nöropsikoloji Laboratuvarı

 

Laboratuvarın kuruluş yılı ve kısa geçmişi

Nöroloji Anabilim Dalı Klinik Nöropsikoloji Laboratuvarı, 1995 yılında Doç. Dr. Emre Kumral ve Uzm. Dr. Dilek Evyapan tarafından kurulmuştur. Başlangıçta beynin damarsal hastalıklarının bilişsel işlevler üzerine etkisini belirleme amacı güdülen laboratuvarda, zaman içinde diğer nörolojik hastalıkların bilişsel ve davranışsal etkileri de değerlendirilmeye başlanmıştır. Değerlendirme testlerinin ve ölçeklerinin uygulaması 1995-2001 yılları arasında Uzm. Dr. Dilek Evyapan tarafından yürütülmüştür. 21.12.2001 tarihinde Psk. Oral Zirek’in Klinik Nöropsikoloji Laboratuvarı’na katılmasıyla, uygulamalar formal bir nitelik kazanmıştır

Halen sorumlu öğretim üyesi ve personel durumu

Halen sorumlu öğretim üyeleri Prof. Dr. Dilek Evyapan Akkuş ve Prof. Dr. Emre Kumral’dır. Bunun yanında Psikolog Oral Zirek halen laboratuvarda görevlidir

Yapılan tetkiklerin listesi

- Afazi Testi
- Sağ Hemisfer Fonksiyon Testleri
- Bellek Testleri
- Frontal Testler
- Praksis Testleri
- Kognitif Yıkım İçin Tarama Testleri
- Kognitif Yıkım İçin Klinik Değerlendirme Ölçekleri
- Kognitif Yıkım İçin Günlük Yaşam Aktiviteleri Testleri

İsteğe göre tetkikler hakkında hastaya yönelik kısa bilgi

Klinik Nöropsikoloji Laboratuvarı tanıya yardımcı veri sağlama amacıyla çalışan bir laboratuvardır. Klinisyenlerin isteği üzerine tanısal uygulamalar yapılmaktadır.

Laboratuvar iletişim bilgileri ve hastane içindeki yeri

Klinik Nöropsikoloji Laboratuvarı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, Nöroloji Anabilim Dalı içinde yer almaktadır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ