Çerez Örnek
canlı destek

Klinik Nörofizyoloji Laboratuvarı

 

Laboratuvarın kuruluş yılı ve kısa geçmişi 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji kliniği EMG laboratuarı 1960 yılında Prof. Dr. Cumhur Ertekin tarafından kuruldu. Bu laboratuar Türkiye de kurulan ilk EMG laboratuarıdır. EEG laboratuarı ise kliniğin kurulduğu 1958 yılından bu yana aktif olarak hizmet vermektedir. Bu laboratuarlar 1992 yılında Klinik Nörofizyoloji bilim dalı çatısında toplanmıştır. Klinik Nörofizyoloji bilim dalı bünyesindeki EEG ve EMG laboratuvarlarında yılda ortalama 6000 hastaya inceleme yapılmaktadır. Türkiye ve yurt dışından pek çok Nöroloji uzmanına ve Ege üniversitesi Nöroloji anabilim dalı asistanlarına EEG ve EMG eğitimi verilmektedir. Kısa süre sonra Klinik Nörofizyoloji yan dal ihtisası verilmeye başlanacaktır.

Halen sorumlu öğretim üyesi ve personel durumu

Klinik Nörofizyoloji bilim dalı kadrosu:
Başkan: Prof. Dr. Zafer ÇOLAKOĞLU

Öğretim üyeleri
Prof. Dr. Nilgün ARAÇ
Prof. Dr. Burhanettin ULUDAĞ
Prof. Dr. İbrahim AYDOĞDU

Uzman
Dr. Fikret Bademkıran

EEG Teknisyenleri:
Tuncay Şaplı
Gülcan Kara
Özlem Önal

EMG Teknisyenleri
Ferube Şimşek
Kazım Kocaayan

Yardımcı personel
İrfan Çakar

Tetkikler hakkında hastaya yönelik kısa bilgi 

EEG laboratuvarımız üç EEG / VideoEEG monitorizasyon cihazı ile hizmet vermektedir.
EMG laboratuvarımızda altı adet EMG cihazı mevcuttur. Bu cihazlar aynı zamanda her türlü uyarılmış potansiyel incelemesini yapabilme kapasitesine sahiptir. Ek olarak değişik amaçlarla kullanılan iki adet manyetik stimulasyon cihazı mevcuttur.

EEG nedir?

EEG “elektroansefalografi” nin kısaltılmışıdır. Beyin elektriksel aktivitesini saçlı deri üzerinden kaydetme esasına dayanır. EEG kayıtları tanı ve takip amacı ile yapılır. Tetkik amacı ile saçlı deri bölgesine çok sayıda elektrod (sıklıkla 22 adet) yapıştırılır. Bu elektrodların EEG cihazı ile bağlantısı sağlanır. Sessiz bir ortamda, istirahat halinde kayıt yapılır.

EEG hangi hastalıkların tanısında yardımcıdır?

1- Epilepsi (Sara hastalığı)
2- Bilinç kaybı ile giden durumlarda
3- Ansefalit – Menenjit gibi beyin yada beyin zarlarının iltihabi hastalıklarında
Yukarıda belirtilen hastalıkların tanısı aslında izleyen hekim tarafından klinik olarak konabilir. EEG tanıyı desteklemek, benzer klinik tablolara yol açan durumları birbirinden ayırmak, hastalığın şiddetini belirlemek için kullanılmaktadır.

EMG nedir?

EMG “elektromyonörografi” nin kısaltılmışıdır. Basitçe kasların ve sinirlerin elektriksel aktivitesini kaydetme esasına dayanır. EMG incelemeleri genellikle tanı ve bazı özel durumlarda takip amacı ile yapılır. İnceleme sırasında akü elektriğine benzer yapıda, gerekli basit önlemler alındığında insan sağlığı için tehdit oluşturmayan bir elektriksel uyaran ile sinirler uyartılır. Sonuçlar değerlendirilir. Daha sonra gerekli görülürse özel iğneler ile kasların elektriksel aktivitesi kayıtlanır.

EMG hangi hastalıkların tanısında yardımcıdır ?

1- Periferik sinir sistemi hastalıkları
a. Nöropatiler (karpal tünel vb. sinir sıkışmaları, yüz felci, sinir yarılanmaları, diyabetik polinöropati vs)
2- Radikülopatiler (Bel / boyun fıtıkları)
3- Kas hastalıkları (doğumsal ve sonradan gelişen)
4- Motor son plak hastalıkları (Myastenia gravis vs.)
5- Motor nöron hastalıkları (ALS, çocuk felci vs)


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ