Çerez Örnek

Laboratuvarlar

 
 
 
TIBBİ LABORATUVARLARIMIZ
 
Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı-Klinik Biyokimya Bilim Dalı
 
Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 
Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı-Madde Bağımlılığı, Toksikoloji Laboratuvarı
 
Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı
 
Tıbbi Patoloji Laboratuvarı
 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı-Klinik Laboratuvarı
 
Parazitoloji Anabilim Dalı-Klinik Laboratuvarı 1
 
Parazitoloji Anabilim Dalı-Klinik Laboratuvarı 2
 
İç Hastalıkları Anabilim Dalı-Klinik Laboratuvarı
 
Doku Tipleme Laboratuvarı
 
 
 
ÖZELLİKLİ HİZMET LABORATUVARLARIMIZ
 

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Dirayet Süren Lenfödem Tanı ve Laboratuvarı

Yutma Bozuklukları Tanı ve Tedavi Laboratuvarı

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Uyku Laboratuvarı

Alerji Laboratuvarı

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Elektrofizyoloji Laboratuvarı

Oküler Yüzey Araştırma Laboratuvarı

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Era tetkiki ve Denge Bozuklukları Laboratuvarı

Objektif Odyometri Laboratuvarı

Foniatri Laboratuvarı

Yeni Doğan İşitme ve Tarama Laboratuvarı

Odyometri Laboratuvarı 1

Odyometri Laboratuvarı 2

Odyometri Laboratuvarı 3

İşitme Cihazı ve Koklear İmplant Araştırma ve Uygulama Birimi

Biyofizik Anabilim Dalı

Nöroloji Anabilim Dalı

Klinik Nörofizyoloji Laboratuvarı

      Elektromiyografi (EMG) Laboratuvarı

      Elektroensefalografi (EEG) Laboratuvarı

      Polisomnografi (PSG) Laboratuvarı

      Nöroüroloji Laboratuvarı

      Yutma EMG Laboratuvarı

      Manyetik stimülasyon Laboratuvarı

Klinik Nöropsikoloji Laboratuvarı

      Afazi Testi

      Sağ Hemisfer Fonksiyon Testleri

      Bellek Testleri

      Frontal Testler

      Praksis Testleri

      Kognitif Yıkım İçin Tarama Testleri

      Kognitif Yıkım İçin Klinik Değerlendirme Ölçekleri

      Kognitif Yıkım İçin Günlük Yaşam Aktiviteleri Testleri

Nörosensöriyel Laboratuvarı

      Nöro-otolojik muayene

      Nöro-oftalmolojik muayene

      Saf ses odyometrisi

      Göz hareketlerinin videonistagmografik kayıtlaması

      Kalorik test (videonistagmografik kayıtlama ile beraber)

      Otomatik perimetre ile görme alanı incelemesi

      Fundus fotografisi

      Görsel uyarılmış potansiyeller (VEP)

      İşitsel uyarılmış potansiyeller (AEP)

      Somatosensoriyel uyarılmış potansiyeller (SEP)

      Vestibüler uyarılmış potansiyeller

      Olaya bağımlı potansiyeller

      Statik postürografi

      Video head-impuls test (vHIT)

      Fonksiyonel head-impuls test (fHIT)

      Optik Koherans Tomografi (OCT)

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ