EGE ÜNİVERSİTESİ

Ege Üniversitesi Hastanesi (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi)

Hastane Veri Analiz Ekibi

 
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı - Prof. Dr. Raika DURUSOY
Kalite Koordinatörü - Prof. Dr. Metin KORKMAZ
Elektronik Dosya ve Faturalama Müdürlüğü Müdür V. - Öğr. Gör. Kamil Saffet LİV
Elektronik Dosya ve Faturalama Müdürlüğü Müdür Yrd. - Cihan KARAKIR
Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı - Prof. Dr. CUMHUR GÜNDÜZ
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı - Öğr. Gör. Kıvanç YÜKSEL
Kalite Koordinatörlüğü - Nur Özge KAVAK