Çerez Örnek
canlı destek

Moleküler Parazitoloji Laboratuvarı

 

Laboratuvarın kuruluş yılı ve kısa geçmişi
Paraziter hastalıkların tanısında moleküler yöntemlerin giderek önem kazanması sebebiyle 2007 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Parazitoloji Anabilim Dalı bünyesinde Moleküler Parazitoloji Laboratuvarı kurulmuştur.

Moleküler tanı yöntemleri klasik tanı yöntemlerine göre hassasiyeti ve duyarlılığı oldukça yüksek testlerdir. Parazit varlığını direkt olarak gösterdiği için öncelikli tanı yöntemleri arasına girmiştir. Fakat bu yöntem zengin cihaz altyapısı, steril laboratuvar şartları ve eğitimli personel gerektirmektedir.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazit hastalıklarının tanısı konusunda Türkiye’de öncü bir eğitim ve araştırma geliştirme merkezidir. Yurdumuzda kullanıma sokulan pek çok parazitolojik tanı testi ilk defa EÜTF bünyesinde kullanılmaya başlamış veya geliştirilmiştir. EÜTF Parazitoloji Anabilim Dalının bu liderliği Moleküler tanı testlerinde de devam etmiş, MolParLab kurulduktan 3 yıl gibi kısa bir süre içinde 7 parazitin saptanmasına yönelik moleküler tanı testleri rutin kullanıma sokulmuştur. Halen, 9 parazit hastalığının moleküler tanısında kullanılacak testlerin geliştirilmesine devam edilmektedir.
 
Halen sorumlu öğretim üyesi ve personel durumu
Prof. Dr. Yüksel Gürüz MolParLab sorumlu öğretim üyesidir. MolParLab bünyesinde Doç. Dr. Mert Döşkaya ve Doç. Dr. Ayşe Caner görev almaktadır.
 
Yapılan tetkiklerin listesi
1. Toxoplasma gondii Real Time PCR ve Nested PCR
2. Echinococcus multilocularis konvansiyonel PCR
3. Echinococcus granulosus konvansiyonel PCR
4. Pneumocystis jiroveci Real Time PCR
5. Trichomonas vaginalis konvansiyonel PCR
6. Plasmodium spp. Nested PCR
7. Acanthamoeba spp. Multipleks PCR
Tetkikler hakkında hastaya yönelik bilgi
MolParLab üç ana laboratuvardan oluşmaktadır. Bunlardan ilki örneklerdeki parazit DNA’sını çeşitli yöntemlerle ortaya çıkarmak için kullanılan DNA ekstraksiyon laboratuvarı, ikincisi moleküler testlerin içeriğinin hazırlandığı reaksiyon laboratuvarı, ve son aşamada olan amplifikasyonun PCR cihazlarında gerçekleştirildiği amplifikasyon ve görüntüleme odasıdır.
Laboratuvar iletişim bilgileri ve hastane içindeki yeri
İletişim: 0-232-3904729; 0-232-3904709
Yeri: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Zemin Kat, Poliklinikler girişi, Adli Tıp Anabilim Dalı Yanı

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ