Çerez Örnek
canlı destek

Moleküler Biyoloji Laboratuvarı

 

Laboratuvarın kuruluş yılı ve kısa geçmişi

Moleküler Biyoloji laboratuvarıda 1981Tıbbi Biyoloji anabilim dalının kurulmasıyla beraber kurulmuş olup çalışmalarına halen devam etmektedir.

 

Halen sorumlu öğretim üyesi ve personel durumu 

Prof. Dr. Nejat TOPÇUOĞLU
Araş. Gör. Dr. Burçin KAYMAZ
Doç.Dr. Cumhur GÜNDÜZ
Araş. Gör. Vildan BOZOK ÇETİNTAŞ
Yard. Doç. Dr. Zuhal EROĞLU
Araş. Gör. Aslı TETİK
Yard. Doç. Dr. Buket KOSOVA
Araş. Gör. Sunde YILMAZ
Uzman Dr. Nur SELVİ
Araş. Gör. D. Duygu AYGÜNEŞ
Araş. Gör. Dr.Çığır BİRAY AVCI
 

 

Yapılan tetkiklerin listesi

Faktör V Leiden Mutasyonu (G1691A)
Katekol-O-Metiltransferaz Polimorfizmi
(COMT Val108/158Met)
Prothrombin Mutasyonu (G20210A, C20221T)
N-Asetiltransferaz 2 Polimorfizmi
(NAT2*5A, 6A, 7A/B)
Metilentetrahidrofolat Red
ktaz Polimorfizmi (MTHFR C677T)
Multidrug rezistan 1 (MDR1) RNA Kantitasyon
Metilentetrahidrofolat Redüktaz Polimorfizmi (MTHFR A1298C)
Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör Polimorfizmi(BDNF Val66Met)
Plazminojen Aktivatör İnhibitör-1Polimorfizmi (PAI1 4G/5G)
Sitokrom P450 polimorfizmleri
Faktör XII Polimorfizmi (C46T)
Sitokrom P450 CYP2B6*4A (K262R)
Angiotensin-Converting Enzimi Polimorfizmi (ACE I/D)
Sitokrom P450 CYP2B6*6A (Q172H, K262R)
Anjiotensinojen Polimorfizmi (M235T)
Sitokrom P450 CYP2B6*28 (R3
8X)
Apo B Mutasyonu (Kodon 3500; C9774T, G9775A)
Hemochromatosis Mutasyonu (H63D, C282Y)
Apo E Polimorfizmi (Kodon 112 ve 158; E2/E3/E4)
C-Reaktif Protein Polimorfizmi (CRP G1059C)
PPARs polimorfizmi (Exon 2 / Pro12Ala ve
Exon 6 / C478T)
 Sitokeratin-20 (CK-20) RNA Kantitasyon
t(9;22) BCR-ABL Translokasyon RNA Kantitasyon
t(15;17) PML-RAR Translokasyon RNA Kantitasyon
t(1;19) E2A-PRL Translokasyon RNA Kantitasyon
t(8;21) AML1-ETO Translokasyon RNA Kantitasyon
t(12;21) TEL-AML1 Translokasyon RNA Kantitasyon
inv(16) CBF-MYH11 İnversiyon RNA Kantitasyon
t(4;11) MLL-AF4 Translokasyon RNA Kantitasyon
JAK-2 Mutasyonu (V617F)
Multidrug rezistan 1 (MDR1) RNA Kantitasyon
Telomeraz hTERT RNA Kantitasyon
FIP1L1-PDGFRα Translokasyon DNA Kalitatif
FIP1L1-PDGFRα Translokasyon RNA Kalitatif
B-HÜCRE IMMUNGLOBULİN GEN KLONALİTESİ
(11 tetkik yapılmakta)
 
T-HÜCRE RESEPTÖRÜ GEN KLONALİTESİ
(9 tetkik yapılmakta)
 
 

 

İsteğe göre tetkikler hakkında hastaya yönelik kısa bilgi

Anabilim Dalımızda moleküler tıp kavramını yansıtabilen, genom bilim alanında teknolojik yetkinlik kazanmış bir rutin laboratuvarımız hizmet vermektedir.  Anabilim Dalının rutin olarak vermiş olduğu Moleküler Tanı hizmetleri aşağıda listelenmiştir. Moleküler Biyoloji laboratuvarı yeni yapılan bölümleri ile 2004 yılından bu yana birçok Anabilim Dalı’na36 adet rutin moleküler analiz yapmakta olup, halen Ege Üniversitesi Genetik Tanı Merkezi ile birlikte rutin moleküler analiz hizmeti vermektedir.

Anabilim Dalımızda vizyonumuz gen ve hücre düzeyinde özellikle yeni tanı ve tedavi yöntemlerine yönelik temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, hasta hizmetleri geliştirmektir.
Anabilim dalımızda,   toplumda yaygın olarak görülen trombolifi, hipertansiyon ve hiperlipidemi gibi hastalıklara yatkınlığın değerlendirilmesi amacıyla bu hastalık gruplarında mutasyon /polimorfizm analizi ve genotipleme yapılmaktadır. Yapılan testler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Ayrıca lösemi hastalıklarına moleküler tanı açısından yardımcı olmak amacıyla lösemi panelinde farklı translokasyon testleri ve lenfoma tanısı ve sınıflandırmasına yardımcı olmak amacıyla B-Hücre Immunglobulin gen klonalitesi ve T-hücre reseptörü gen klonalitesi testleri yapılmakta

 

Laboratuvar iletişim bilgileri ve hastane içindeki yeri 

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Nejat TOPÇUOĞLU: 3434657; 3902261 – Dahili: 2261

Sekreterlik: Gönül SAKLICA – Anıl KARAKAŞ – 3902260 ; 3902263– Dahili 2260; 2263

Faks: 3420542


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ