Çerez Örnek
canlı destek

Ria Laboratuvarı

 

Laboratuvarın kuruluş yılı ve kısa geçmişi  

Önceleri Dahiliye Kliniği içindeki laboratuar çalışmalarının bir bölümünü oluşturan radyoimmunoassay çalışmaları 1982 yılında Nükleer Tıbbın anabilim dalı oluşu ile birlikte, ona bağlı olarak yapılandırılan “RİA Laboratuarı” haline dönüştürülmüştür. Başlangıçtan beri Nükleer Tıbbın özel çalışmaları olan radyoizotop ölçüm işlemleri  de bu tarihten itibaren Nükleer Tıp Anabilim Dalı sorumluluğuna girmiş, daha sonra bunlara yeni ölçüm çalışmalarının eklenmesi ile alanı geliştirilmiştir.  

Halen sorumlu öğretim üyesi ve personel durumu

Laboratuardan sorumlu öğretim üyesi Prof. Dr. Hayal Özkılıç’ tır.

Yapılan tetkiklerin listesi 

RİA Laboratuarında Hasta Serumundan Yapılan Ölçümler:

·        serbest T3

·        serbest T4

·        TSH

·        Tiroglobulin

·        Anti-T

·        Anti-TPO

 

 

Radyoizotop “İn Vivo” Ölçüm Çalışmaları:

·        İyot-131 tiroit uptake testi

·        Karbon-14 üre nefes testi

·        Eritrosit yarı ömrü ölçümü

·        Eritrosit sekestrasyon yeri saptanması

·        Total eritrosit volümü ölçümü

·        Mide boşalım zamanı ölçümü

·        Özefagus geçiş süresi ölçümü

·        GFR ölçümü 

RİA testleri ile ilgili kan alma işlemleri her gün yapılır. Randevu almaya gerek yoktur. Tiroit fonksiyon testleri ile ilgili sonuçlar ertesi gün, diğer testlerin sonuçları bir hafta içinde verilir. İn vivo ölçüm çalışmaları için randevu almak gerekir. 

 

Tetkikler hakkında hastaya yönelik  bilgi

 

Nükleer Tıp radyoaktif maddelerin hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanıldığı bir bilim dalıdır.

Nükleer Tıbbın çalışma alanını aşağıdaki gibi bölümlere ayırabiliriz:

            I.Tanısal Nükleer Tıp

                       1. Görüntü elde edilen Nükleer Tıp çalışmaları

                        2. Ölçüm yapılan Nükleer Tıp çalışmaları

            II.Tedavisel Nükleer Tıp

Nükleer Tıbbın ölçüm yapılan çalışma alanında bir çok laboratuar testleri yapılmaktadır. Ölçümlerde radyoaktif maddeler kullanıldığından bu alanda iyonlaştırıcı radyasyon hakkında bilgi ve yetki sahibi olan radyasyon personeli çalışır.

Radyoimmunoassay (RİA) laboratuarında iyot-125 radyoizotopu kullanılarak serumda çok düşük konsantrasyonlarda bulunan maddeler ölçülür. Bunların tümü tiroit metabolizması ile ilgilidir. I-125’ten başka radyoizotoplar kullanılarak yapılan in vivo testler de ölçümsel nükleer tıbbın çalışma alanına girer.

Laboratuvar iletişim bilgileri ve hastane içindeki yeri

Kan ve sonuç alma işlemi Nükleer Tıp Anabilim Dalı içinde yapılmaktadır. Ölçüm işlemleri ile ilgili bilgi için 390 47 79 telefon numarası aranabilir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ