Çerez Örnek

Kalp Kateterizasyonu, Anjiyografi ve Girişimsel Kardiyoloji Laboratuvarı

 

Laboratuvarın kuruluş yılı ve kısa geçmişi

Üniversitemizin Kalp Kateterizasyonu, Anjiyografi  ve Girişimsel Kardiyoloji laboratuarı, ilk kez 1986 yılında, “Kalp ve Damar Hastalıkları Araştırma Merkezi” adı altında, Sn. Prof.Dr. Mehmet TEKDOĞAN yönetiminde, zamanın Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’na bağlı olarak kurulmuştur. Kurucu ve ilk sorumlu Kardiyoloji uzmanı Sn.Prof.Dr.Cüneyt TÜRKOĞLU olup kendisinin önderliğinde kurulan bu ekibe diğer öğretim üyelerinin de katılmasıyla birlikte, laboratuvarın işlevselliği arttırılmış ve zamanın koşullarına göre önemli başarılar sağlanmıştır.

Ülkemizde ilk kez aort kapağına balon valvüloplasti, perkütan koroner aterektomi ve ekstrakorporal bypass eşliğinde perkütan koroner girişim uygulamaları laboratuarımızda yapılmıştır. Gebe olgularda floroskopisiz  transözofajiyel ekokardiyografi eşliğinde mitral kapak balon valvüloplasti uygulaması ise dünyada ilk kez merkezimizde gerçekleştirilmiştir.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji bilim Dalı, 1991 yılında  İç Hastalıkları kliniğinden ayrılarak Anabilim Dalı haline gelmiştir. Bu dönemden sonra laboratuarın fonksiyonu ve işlevselliği giderek artmıştır. Laboratuvarımızda 2 adet Siemens marka koroner anjiyografi ünitesi bulunmaktadır. 2010 yılı itibarıyle kliniğimizdeki kateterizasyon  laboratuarında çalışarak tanısal ya da girişimsel kardiyolojik tedavi yöntemlerini uygulayan 9 öğretim üyesi bulunmaktadır

Halen sorumlu öğretim üyesi ve personel durumu

Öğretim üyeleri:
Prof.Dr. Cüneyt TÜRKOĞLU
Prof.Dr.Hakan KÜLTÜRSAY
Prof.Dr. Serdar PAYZIN
Prof.Dr.Azem AKILLI
Prof.Dr.Mehdi ZOGHİ
Doç.Dr.Oğuz YAVUZGİL
Doç.Dr.Can HASDEMİR
Yrd.Doç.Dr.Levent Hürkan CAN

Laboratuvar sorumlu öğretim üyesi:                       
Doç.Dr.Oğuz YAVUZGİL

Laboratuar sorumlu hemşiresi:                                 
Sibel TEMEL

Sorumlu vekil hemşire:                                                
Filiz ORHAN

Sekreter:                                                                         
Evrim GÜRBULAK

Teknisyen:                                                                      
Havva TARHAN

Hemşireler: 
Yasemin ŞENÇELİKEL
Zeynep FIRTINA
Sevgi TOPRAK
Şifa PEMPE
Filiz SALMAN

Personeller: 
Mücella BOYACI
Fahri ALBAYRAK
Bulut AKAR

 

Yapılan Tetkikler:

A.Tanısal işlemler

Kalp kateterizasyonu

Koroner ya da diğer arterlerin anjiyografileri

Koroner FFR değerlendirmesi

Kardiyak transplant ya da Pulmoner hipertansiyon vb olguların değerlendirmeleri

Elektrofizyolojik incelemeler

 

B.Tedavi işlemleri

Perkütan koroner girişimler (Anjiyoplasti, stent implantasyonu, coil ile kapama, vb…)

Perkütan kapak girişimleri ( Mitral, Pulmoner, Aort valvüloplastileri)

Perkütan konjenital kalp hastalıkları girişimleri (ASD, PFO, PDA vb oklüzyonları)

Hipertrofik kardiyomiyopati hastalarında alkol ile septal arter ablasyonu

Aritmilerin kateter ile ablasyonu

Kalp pili implantasyonları ( Basit kalp pilleri ya da  KRT, ICD vb)

 

Laboratuvar iletişim bilgileri ve hastane içindeki yeri

 

Telefon:                                                         3904001-133

                                                                       3904034         

Laboratuvar, Kardiyoloji Anabilim dalı içerisinde, Kalp - Damar Cerrahisi binasına yakın konumda bulunmaktadır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ