Çerez Örnek
canlı destek

Kan Merkezi Laboratuvarı

 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kan Merkezi Tanıtımı

 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kan Merkezi Kan Bağışı Videosu

 

Laboratuvarın kuruluş yılı ve kısa geçmişi

E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Kan Merkezi 1955 yılında, Ege Üniversite Hastanesi ile birlikte kurulmuştur. Kan Merkezimiz Sağlık Bakanlığınca “Bölge Kan Merkezi” olarak tanımlanmış, ülkemizdeki en büyük Hastane Kan Merkezlerinden biridir.

Temel hizmet tanımı; Ege Üniversitesi Hastanesinde yatan hastaların kan ve kan ürünü gereksinimlerinin güvenli ve gönüllü kan bağışçıları ile karşılanmasıdır.

Kan bağışçılarından toplanan tam kan; eritrosit ve trombosit süspansiyonları ile taze donmuş plazma ve kriyopresipitat gibi bileşenlerine ayrıştırılarak, her gün 45-60 hasta için 130-150 Ünite kan bileşeni gereksinimine yanıt oluşturmaktadır.

Ayrıca ileri inceleme laboratuarları ve deneyimli kadrosu ile bölgesinde transfüzyon sorunlarını çözümlemek için bir referans merkezidir.

Ege Üniversitesi Kan Merkezi, Hastane Başhekimliğine bağlı bir Merkez olarak çalışmaktadır. Kan Merkezimizin Müdürü aynı zamanda üniversitemiz Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Yeşim AYDINOK’tur.

Halen sorumlu öğretim üyesi ve personel durumu

Kan Merkezi Müdürü

Prof. Dr. Yeşim Aydınok

Hematoloji Sorumlu Uzmanı Mikrobiyoloji Sorumlu Uzmanı

Prof. Dr. Yeşim Aydınok Doç. Dr. Rüçhan Sertöz

Kan Merkezi Hekimleri

Uzm. Dr. Ajda Turhan
Uzm. Dr. Aysu Değirmenci
Uzm. Dr. Servet Uluer Biçeroğlu
Dr. Erkan Saygın
Dr. Yurdaer Erkoç

Yapılan tetkiklerin listesi

Kan Merkezi Birimleri

Danışma ve kan bağışı kabul
Kan bağışçısı muayene 
Kan toplama ve donör aferezi
Kan bileşenlerine ayrıştırma ve ışınlama (gamma irradiasyon)
Viral seroloji laboratuarı
İmmün hematoloji laboratuarı

İsteğe göre tetkikler hakkında hastaya yönelik kısa bilgi

Danışma ve Kan Bağışı Kabul

Danışma ekibince karşılanan kan bağışçılarımızın her gün, hafta sonları ve tatil günleri dahil, 08.30 – 20.00 saatleri arasında kan bağışı için form doldurma ve bilgisayar kayıt işlemleri gerçekleştirilir.

Kan Bağışçısı Muayene

Tüm kan bağışçılarımız, kan merkezi hekimlerimiz tarafından karşılanır. Hem kendi ve hem de kan bağışında bulunacakları hastalarımızın güvenliği açısından titizlikle muayeneleri gerçekleştirilir ve doldurdukları formdaki sorulara verdikleri yanıtlar gözden geçirilir.

Kan Toplama ve Donör Aferezi

Doktor muayenesi sonucu kan bağışına uygun bulunan kan bağışçılarımızın kan sayımı kontrolleri de uygun ise kan toplama ve donör aferezi biriminin deneyimli ekibine yönlendirilirler.

Kan alma birimimizde kan torbalama, aferez trombosit süspansiyonu hazırlama, pediatrik kan ürünü hazırlama, eritrosit yıkama gibi her türlü özel ürün hazırlığı yapılabilmektedir.

Kan ve trombosit bağışçılarımız, tek kullanımlık steril setlere, hijyenik ve rahat bir ortamda tam kan veya trombositlerinin toplanmasını izleyerek, dinlenme köşemizde meyve sularını içebilmektedirler.

Kan Bileşenlerine Ayrıştırma ve Işınlama (gamma irradiasyon)

Bu birimde bir kan bağışçısından torbalanan tam kan, üç ayrı kan ürününe (eritrosit süspansiyonu, taze donmuş plazma ve trombosit süspansiyonu) ayrılmaktadır. Ayrıca eritrosit ve trombosit süspansiyonlarına laboratuar tipi lökosit filtrasyon işlemleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca immun sistemi baskılı hastalara verilecek eritrosit ve trombosit süspansiyonları gamma irradiasyonla ışınlanmaktadır. Kan bileşenlerimizin kalite kontrolü, periyodik olarak gerçekleştirilmekte ve ürünlerimizin uluslar arası ve ulusal standartlara uygunluğu test edilmektedir.

Viral Seroloji Laboratuarı

Kan merkezimizde Sağlık Bakanlığınca kan donörlerinde, her kan ürününün hazırlık aşamasında, kontrolü zorunlu olan serolojik testler, güvenilir ve ileri teknoloji ile donatılmış tam otomatik cihazlar kullanılarak yapılmaktadır. Tüm viral serolojik testlerin güvenilirliği, sürekli olarak iç kalite kontrol serumları ile denetlenmekte, bunun dışında uluslararası bir kalite kontrol sistemi ile de periyodik olarak test edilmektedir. Viral serolojik testleri tamamlanan ürünlerin her birinin, 2 ayrı laboratuar teknisyeni ve biri uzman hekim olmak üzere 2 hekim imzası ile onaylanmasını izleyerek hastaya uygulanmak üzere kan merkezimizden çıkışına izin verilmektedir.

İmmünhematoloji laboratuvarı

Kan merkezimizde güvenilir ve ileri teknolojik yöntemler kullanılarak kan grubu, yenidoğan kan grubu, cross-match (çapraz karşılaştırma) testi, antikor tarama, antikor tanımlama, direkt coombs testi, antikor titrasyonu vb. tüm detaylı immün hematolojik testler deneyimli sağlık teknisyenlerimiz ve biyologlarımız tarafından, hekim denetimi ile çalışılmaktadır.

Merkezimiz bölgemizdeki diğer kan merkezlerinin karşılaştığı transfüzyon sorunları konusunda da danışılan bir referans merkezdir. Laboratuar ekibimiz acil durumlarda en güvenli kan ürününü en hızlı şekilde hazırlama konusunda da eğitimli ve deneyimlidir. Tüm testlerimizin standardı, uluslararası bir kalite kontrol sistemi ile periyodik olarak değerlendirilmektedir.

Laboratuvar iletişim bilgileri ve hastane içindeki yeri

Ege Üniversitesi Hastanesi

Ana giriş kapısı zemin kat

0 232 390 4950 / 4764 / 4750 / 4763

www.kanmerkezi.ege.edu.tr


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ