Çerez Örnek
canlı destek

Hematoloji Laboratuvarı

 

Laboratuvarın kuruluş yılı ve kısa geçmişi

Hematoloji Laboratuarı 1963 yılında Prof.Dr.M.Celal Karaca’nın önderliğinde çalışmalara başlamış olup 1988 yılında Hematoloji Bilim Dalının kurulması ile bilim dalına bağlı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Halen sorumlu öğretim üyesi ve personel durumu

Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Murat Tombuloğlu’nun Başkanlığında; Hematoloji Laboratuar sorumlusu olarak Doç.Dr.Mahmut Töbü görev yapmaktadır. Ayrıca diğer tüm öğretim üyeleri gereğinde sorumluluk almaktadır.Hematoloji Bilmi Dalı Laboratuarında 2 teknisyen, 2 biolog ve 1 sekreter görev yapmaktadır.

Laboratuarda Yapılan tetkiklerin Listesi

Hemogram: Kandaki hücrelerin sayısı ve dağılımlarını göstermektedir. Hastanın kan verirken aç olması gerekmez.

Periferik kan yayması ve değerlendirilmesi (özel boyalar ile (PAS peroksidaz sideroblast): Hekim tarafından kan hücrelerinin sayısal veya yapısal bozuklukları bizzat incelenir. Kan verirken aç olması gerekmez.

Kemik iliği değerlendirilmesi: Uzman hekim tarafından kemik iliği hastalıklarının tanı ve tedavilerin takibi için yapılan bir testtir. Genellikle önceden randevu alınması gerekir. Acil durumlarda hekim tarafından aynı gün yapılabilir.

Hemoglobin elektroforezi: Talasemi (Akdeniz anemisi) hastaların tanısını koymak için kullanılmaktadır.

Aşağıda yapılan testler kanama – pıhtılaşma bozuklukları teşhisinde ve tedavilerinin izleminden kullanılan testlerdir. Bu testler için hastanın aç karnına kan vermesi gerekmektedir.

Protrombin Zamanı
APTT: Kanama, pıhtılaşa eğilimi araştırmasında
Fibrinojen
D-Dimer
Protein S
Protein C
APCR
Antitrombin III
Lupus tarama ve Doğrulama: Lupus düşünülen durumlarda kullanılmaktadır.
Faktör VIII
Faktör IX
Anti- Faktör Xa: Heparin tedavisinin takibinde kullanılan bir testtir.
Von Willebrand Antijeni
Von Willebrand Aktivitesi
Kanama Zamanı (İn-vitro) PFA100
Trombosit fonksiyon testleri: (Araşidonik asit, epinefrin, kollagen, ADP ristosetin ile): Bu test için son bir hafta içinde aspirin ve benzeri ağrı kesiciler alınmaması gerekmektedir.

İletişim Bilgileri

Hastane ana binası 5. kat İç Hastalıkları Anabilim Dalında yer almaktadır.

0232 3903540- 3904540 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ