EGE ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Ege Üniversitesi Hastanesi)

Endokrin Laboratuvarı

 

Endokrinoloji Laboratuvarının Özgeçmişi

İç Hastalıkları Endokrinoloji laboratuvarı 1977 Yılında iki ayrı ünite şeklinde kuruldu. Doç.Dr.Ahmet Kocabaş ve Uzm.Dr.Candeğer Yılmaz kadın genital hormonları ve hirsutizm(kıllanma) ağırlıklı olarak çalışırken, Doç.Dr.Taylan KABALAK ve Uzm.Dr.Necdet YETİM  öncülüğünde olan grup ise tiroid-diyabet-insülin-sürrenal hormon ağırlıklı laboratuvarı geliştirmişlerdir.

1982 yılında üniversiteye ilk bilgisayar sayın Prof.Dr.Taylan KABALAK tarafından alınmıştır (Commodore 64). Daha sonra artan hormon analiz talebi nedeniyle laboratuvar alt yapısı gerek bilgisayar ,gerekse tıbbi techizat olarak güçlendirilmiştir.

1983–1996 yıllarında Uzm.Dr.Gülgün ERGEZER, 1998–2005 Yıllarında Uzm.Dr.Mefkure KILIÇÇIOGLU laboratuvar şefi olarak görev yapmışlardır. 2005 Yılından beri Sağ.Tekn.Sabahattin YILDIZ laboratuvar sorumluluğu görevini yürütmektedir.

Şu anda tüm hormon tetkikleriyle birlikte birçok uyarı ve baskılama testleri Chemiluminescent ve RİA Yöntemleri ile çok hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılmakta olup tüm Ege bölgesine hitap etmektedir. Yıllık olarak yaklaşık 320.000 adet hormon analizi gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvarımız Sayın Prof.Dr.Taylan KABALAK, Prof.Dr.Mehmet TÜZÜN, Prof.Dr.Candeğer YILMAZ ve Prof.Dr.L.Füsun SAYGILI Bilim Dalı Başkanlıklarında, Prof.Dr. Gökhan ÖZGEN ve Doç.Dr.Şevki ÇETİNKALP ve 4 uzman doktorumuzun katkıları ile 8 (Sekiz) tekniker ve dinamik testleri yapan bir hemşire tarafından modern ve hızlı sonuç verebilen bir laboratuvar olarak hizmet vermektedir.

Laboratuvarımızda yapılan tetkikler aşağıda belirtilmiştir:

HİPOFİZ, BÖBREK ÜSTÜ BEZİ VE CİNSİYET HORMONLARI

FSH

 Cinsiyet hormonudur. Beyinde hipofiz bezinden salgılanır. Yumurtaların büyüme ve gelişimini sağlar.

LH

Cinsiyet hormonudur. Beyinde hipofiz bezinden salgılanır. Yumurtası atılmış olan olgun folikül kalıntısının korpus luteuma dönüşmesini sağlar.

ESTRADİOL

Yumurtalıklardan üretilir. Kadınlık hormonudur.

PROGESTERON

Yumurtalıklarda korpus luteumdan üretilir. Gebeliğin başlamasını ve sürdürülmesini sağlar.

17 OH PROGESTERON

Böbrek üstü bezi ve yumurtalıklardan yapılan bir hormondur. Tam görevi kesin olarak bilinmemekte birlikte böbrek üstü bezi ve yumurtalıklarda kortizol ve androjen sentezi için kullanılır. Fazlalığında kıllanma artışı olur.

FREE TESTESTERON

Vücutta serbest olarak bulunan erkeklik hormonudur.

TOTAL TESTERON

Vücutta total (proteinlere bağlı olan ve serbest olan) erkeklik hormonudur.

DHEAS

Böbrek üstü bezinde üretilir. Androjen (erkeklik hormonu) üretimi için kullanılır.

GH

Hipofizde üretilir. Büyüme hormonudur.

ACTH

Hipofizde üretilir. Böbrek üstü bezinden kortizol salgılanmasını sağlar

KORTİZOL

Böbrek üstü bezinde üretilir. Vücudun strese karşı verdiği yanıtta rol oynar. Kan basıncı ve şekeri yükseltir, bağışıklık sistemini baskılar.

ALDOSTERON

Böbrek üstü bezinde üretilir. Kanda sodyum ve potasyum dengesini düzenler.

ANDROSTENEDİON

Erkeklik hormonu tayini içindir.

 

TİROİD

FT3

 Kanda serbest olarak bulunan tiroid hormonudur. Bir kısmı tiroid bezi tarafından üretilir, bir kısmı da, vücutta FT4’ ün yıkılması sonucu oluşur. Vücutta etki gücü FT4 göre daha fazladır.

FT4

Kanda serbest olarak bulunan tiroid hormonudur. Tiroid bezi tarafından üretilir.

TSH

Hipofizde üretilir. Tiroid bezini uyaran hormondur.

Anti M( Anti TPO)

Tiroid bezinde bulunan ve tiroid hormon sentezinde görev alan tiroid peroksidaz enzime karşı oluşmuş antikordur. Graves ve hashimato hastalığında kanda yüksek düzeyde bulunur.

Anti T

Tiroid bezinde bulunan ve tiroid hormon sentezinde görev troglobuline karşı oluşmuş antikordur. Graves ve hashimato hastalığında kanda yüksek düzeyde bulunur.

TSH RESEPTÖR ANTİKORU(TRAB)

Tiroid bezinde bulunan TSH reseptörlerine karşı oluşmuş antikordur. Graves hastalığında kanda yüksek düzeyde bulunur.

KALSİTONİN

Tiroid bezinde parafoliküler C hücreleri tarafından üretilir. Vücutta kalsiyum ve fosfor dengesini düzenler. Medüller tiroid kanserinin takibinde önemlidir

TROGLOBULİN

Tiroid bezinde, folükül hücreleri içinde bulunur, tiroid hormon sentezinde görev alır. Tiroid kanserlerinin tanısında ve takibinde kullanılır.

 

METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI

PTH (PARATHORMON)

Paratiroid bezi tarafından üretilir. Vücutta kalsiyum ve fosfor dengesini düzenler.

OSTEOKALSİN

Kemikler tarafandan üretilir. Vücutta kemik yapım ve yıkım markırıdır.

DEOKSİPRİDİNOLİN

Kemikler tarafandan üretilir. Vücutta kemik yapım ve yıkım markırıdır.

 

DİABETES MELLİTUS

OGTT 3 SAATLİK

 Şeker hastalığının tanısında kullanılan şeker yükleme testidir.

OGTT 5 SAATLİK

Şeker hastalığının tanısında kullanılan şeker yükleme testidir.

MMTT 3 SAATLİK

Karışık yemek yeme testi, hipoglisemilerin(şeker düşmesi) ayırıcı tanısında kullanılır.

MMTT 5 SAATLİK

Karışık yemek yeme testi, hipoglisemilerin(şeker düşmesi) ayırıcı tanısında kullanılır.

AÇLIK İNSÜLİN

İnsülin pankreas bezi tarafından üretilir. Kan şekerini ayarlar.

TOKLUK İNSÜLİN

Yemekten 2 saat sonra ölçülen kan insülin düzeyi.

AÇLIK C PEPTİD

C peptid pankreas bezi tarafından insüline birlikte üretilir. Pankreas bezinin insülin salgılama kapasitesi hakkında bilgi verir.

TOKLUK C PEPTİD

Yemekten 2 sat sonra ölçülen C peptid düzeyi.

ANTİ İNSÜLİN ANTİKOR

İnsüline karşı oluşmuş antikordur. İnsüinin etkini bozar.

Anti GAD

Anti glutamik asid dekarboksilaz. Glutamik aside karşı oluşmuş antikordur. Tip 1 diabettes mellutus tanısında kullanılır.