Çerez Örnek
canlı destek

Elektromiyografi (EMG) Laboratuvarı

 

Laboratuvarın kuruluş yılı ve kısa geçmişi 

1994 yılının Kasım ayında faaliyete başlamıştır. O günden bu yana, kesintisiz olarak hizmet vermektedir.

Yapılan Tetkikler

Duysal ve motor sinir iletim çalışmaları, iğne elektromiyografisi (EMG), refleks çalışmaları, kranial sinir incelemeleri, akson sayımı, yüzeyel EMG, otonom sinir incelemeleri (sempatetik deri yanıtları ve kalp hızı değişkenliği), somatosensoriyel uyartılmış potansiyeller (SEP).

EMG, kas ve sinir hastalıklarının tanısında kullanılan bir testtir. Tetkiler, incelemeyi isteyen klinisyen tarafından istek belgesinde belirtilen ön tanı-tanılara göre gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle randevu saatinde istek belgesinin birlikte getirilmesi zorunludur. Laboratuarın yoğunluğuna göre değişmekle birlikte, ortalama randevu süresi 20 gündür. 
Tetkiklerin belli bir standardı bulunmamakta, her hastada farklı incelemeler gerekli olabilmektedir. Bu nedenle işlemin standart bir süresi bulunmamaktadır. İşlem süresi 15 dakika ile 90 dakika arasında değişebilmektedir. Tetkik öncesi belli bir hazırlık gerekmemektedir. Hastanın aç veya tok olması, tetkik zamanı gibi faktörlerden etkilenmemektedir. Ancak tetkik öncesi hastanın üzerindeki metal takıları çıkartması, rahatça çıkartıp giyebileceği giysiler giymesi, işlem süresinin kısaltılması açısından önerilmektedir.
Bazı hastalarda sadece sinir iletim çalışmaları yeterli olabilmektedir. Bu işlemde, vücuttaki belli noktalara yüzeyel elektrodlar yerleştirilmekte, belli noktalardan düşük şiddetli elektrik akımı verilmektedir. Bazı hastalarda ise buna ek olarak iğne EMG incelemeleri yapılması gerekmektedir. Bu işlem sırasında, hastanın belli kasları içine iğne elektrodlar yerleştirilmekte, bu elektrodlar yoluyla istirahat sırasındaki ve kas kasılması sırasındaki kas elektriksel aktiviteleri kayıtlanmaktadır. İğnenin hangi kaslara ve kaç kasa yerleştirileceğine, tetkikin her aşamasındaki bulgular doğrultusunda karar verilmektedir.      

Laboratuvar iletişim bilgileri ve hastane içindeki yeri 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir
Randevu için telefon numarası: 0 232 390 36 82

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir
Bilgi için telefon numarası: 0 232 390 38 55
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ