Çerez Örnek
canlı destek

Nöroloji Laboratuvarı

 

Laboratuvarın kuruluş yılı ve kısa geçmişi

EÜTF Çocuk Nörolojisi EEG Laboratuvarı, 1970 yılında Prof. Dr. Tuğrul Özgür başkanlığında kurulan Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı’nın ilk kuruluş yıllarından itibaren EEG çekim hizmeti vermektedir. 2003 yılından itibaren video EEG uygulamamız başlatılmış olup halen Digital EEG ve Video EEG Laboratuvarı olarak iki birimde hizmet verilmektedir.

Halen sorumlu öğretim üyesi ve personel durumu

Laboratuvardan sorumlu öğetim üyesi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.Sarenur Gökben’dir. EEG çalışmaları Bilim Dalının diğer öğretim üyeleri Prof. Dr.Hasan TEKGÜL ve Doç.Dr.Gül SERDAROĞLU tarafından yürütülmektedir.

Laboratuvar personeli

Video EEG Laboratuvarı: Ayla SAVAŞ

Digital EEG Laboratuvarı: Arzu ÇOBAN

Gizem KIZILDAĞ

Yapılan tetkiklerin listesi

Video EEG

Digital EEG

İsteğe göre tetkikler hakkında hastaya yönelik kısa bilgi

Elektroensefalografi (EEG), epilepsi hastaları ve şüpheli nöbet öyküsü olan hastaları incelemekte kullanılan önemli bir tetkiktir. Beynin elektriksel aktivitesini ölçmek için EEG cihazı kullanılmaktadır. Epilepside EEG’ nin amacı tanının desteklenmesi, nöbetin sınıflanması, fokal beyin lezyonunun araştırılması ve epilepsi hastalarının izlenmesidir. Buna karşılık tek başına EEG bulgusu epilepsinin tanısı için yeterli değildir.

Hastanemizde yılda yaklaşık 800 video, 1400 digital EEG kayıtlaması yapılmaktadır.

Laboratuvar iletişim bilgileri ve hastane içindeki yeri

Video EEG Laboratuvarı 2. Kat Çocuk Nörolojisi Servisi içinde yer almaktadır. Bu bölümde video EEG çalışmaları ve hastanede diğer servislerden istenen EEG istekleri çekilmektedir.

Digital EEG Laboratuvarı, hastanemiz zemin katında C bloktadır. Bu bölümde poliklinik hastalarından istenen EEG istekleri çekilmektedir. 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ