Çerez Örnek
canlı destek

Nefroloji Laboratuvarı

 

1976 yılında Prof. Dr.Alphan Cura ve Prof.Dr.Sevgi Mir tarafından Çocuk Nefroloji Birimi’nin kurulmasıyla birlikte Çocuk Nefroloji Laboratuvarı da çalışmalarına başlamıştır. Prof.Dr. Sevgi Mir sorumluluğunda poliklinik ve araştırma olmak üzere iki laboratuvarımız bulunmaktadır. Poliklinik laboratuvarımızda Nefroloji Polikliniğinde izlenen hastalarla birlikte diğer tüm poliklinik ve servis hastalarının idrar tetkikleri yapılmaktadır. Araştırma laboratuvarımızda protein elektroforezinin yanında uluslararası çalışmalar ve tez çalışmaları yürütülmektedir.

Polikliniğimizde Akut Nefritik Sendrom, Nefrotik Sendrom, Kalıtsal Böbrek Hastalıkları, İdrar Yolu Enfeksiyonları,Vaskulitler (Henoch-Schonlein Vaskuliti HSV,Sistemik Lupus Eritromatosuz SLE, Poliarteritis Nodoza PAN, Behçet Hastalığı, Ailesel Akdeniz Ateşi FMF) hastalarının izlemleri yapılmaktadır. Böbrek ve Üriner Sistem Hastalıkları moleküler tanı ile desteklenerek tedavilerine yön verilmektedir.

Polikliniğimizde 1 Profesör,1 Yardımcı Doçent.,3 Uzman Doktor , 1Hemşire, 1 Sekreter

Laboratuvarlarımızda 3 Laboratuvar Teknisyeni görev yapmaktadır.

Laboratuarlarımızda Tam idrar tahlili, Kan ve idrar osmolaritesi, Konsantrasyon testi, Böbrek fonksiyon testleri yapılmakta, idrar mikroskobisi uzman doktorlarımız tarafından değerlendirilmektedir. 24 saatlik Ayaktan Kan Basınçı Ölçümü (ABPM) takibi yapılmakta, uzman doktorlarımız tarafından bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Protein Elektroforezi, 24 saatlik ve spot idrarda biyokimyasal testler yapılmakta, atılımları bilgisayar ortamında hesaplanmaktadır.

 

24 saatlik idrarda                            SPOT İDRARDA             
Mikroalbumin ……μg/dakika                       Sodyum   (FeNa)…..%                                  
Mikroprotein ……..mg/m²/saat                    Potasyum (FeK)……%
GFR……………….ml/dk/1,73m²                 Klorür       (Fe Cl)…..%                                
Kreatinin Klirensi ..ml/dk/1,73m²                 Kalsiyum  (FeCa)…..%                     
Üre Klirensi………ml/dk/ 1,73m²                 Magnezyum(FeMg)...%             
Kalsiyum…………mEq-mg/kg/gün              Ürik Asid (FeÜA)…...%                                                                                                      
Bakır ……………..mcg/kg/gün                    Protein/Kreatinin……mg/mg                                       
Şeker                                                           Kalsiyum/Kreatinin…mg/mg
Amilaz                                                          Tubuler Fosfor Reabsorbssiyonu (TPR)…..
 

24 Saatlik idrar toplarken;hastalarımızın idrar toplayacakları gün sabah ilk idrarlarını dışarıya yapıp gün içindeki tüm idrarlarını hiç dışarıya kaçırmadan temiz kuru bir pet şişede toplamaları, ertesi günkü sabah ilk idrarını da ayrı bir kapda laboratuvara ulaştırmaları gerekmektedir. Molekuler inceleme için hastanın 2 cc EDTA’lı tüpe alınmış kanı gerekmektedir. Poliklinik Laboratuvarımız zemin katta bulunan Nefroloji Polikliniğimiz içerisinde bulunmaktadır..

Telefon:390 12 59

Araştırma Laboratuarımız 2.kat Laboratuvarlar koridorunda bulunmaktadır.

Telefon:390 10 84

Faks: 390 10 84

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ