Çerez Örnek
canlı destek

Kardiyoloji Laboratuvarı

 

1967 yılında kurulan Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı laboratuvarlarından sorumlu öğretim üyeleri, Prof. Dr. Ruhi Ruhi Özyürek, Doç.Dr.Ertürk Levent ve Doç.Dr.Zülal Ülger’dir.

Elektrofizyoloji Laboratuvarında,
·         EKG,
·         24 saatlik Holter monitorizasyonu,
·          Event Recorder,
·         Eforlu EKG ve efor testi
·         Tilt testi yapılabilmektedir.
Ekokardiyografi (EKO) laboratuvarında,
·         Transtorasik EKO,
·         Fetal EKO
·         Transözafagial EKO (TEE) yapılabilmektedir.
Kardiyak kataterizasyon labotuvarında, tanısal ve girişimsel pek çok işlem yapılmaktadır
·         Sağ ve sol kalp kataterizasyonu,
·         Balon valvuloplasti,
·         Balon anjioplasti,
·         ASD kapama,
·         PDA coil kapama,
·         Balon atriyal septostomi,
·         Aortikopulmoner kollateral arter oklüzyonu,
·         Stent,
·         Kardiyak biyopsi
Pediatrik kardiyoloji laboratuvarı, Çocuk Hastanesi zemin katında, C blokta bulunmaktadır.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ