Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Ege Üniversitesi Hastanesi (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi)

Kardiyoloji Laboratuvarı

 

1967 yılında kurulan Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı laboratuvarlarından sorumlu öğretim üyeleri, Prof. Dr. Ruhi Ruhi Özyürek, Doç.Dr.Ertürk Levent ve Doç.Dr.Zülal Ülger’dir.

Elektrofizyoloji Laboratuvarında,
·         EKG,
·         24 saatlik Holter monitorizasyonu,
·          Event Recorder,
·         Eforlu EKG ve efor testi
·         Tilt testi yapılabilmektedir.
Ekokardiyografi (EKO) laboratuvarında,
·         Transtorasik EKO,
·         Fetal EKO
·         Transözafagial EKO (TEE) yapılabilmektedir.
Kardiyak kataterizasyon labotuvarında, tanısal ve girişimsel pek çok işlem yapılmaktadır
·         Sağ ve sol kalp kataterizasyonu,
·         Balon valvuloplasti,
·         Balon anjioplasti,
·         ASD kapama,
·         PDA coil kapama,
·         Balon atriyal septostomi,
·         Aortikopulmoner kollateral arter oklüzyonu,
·         Stent,
·         Kardiyak biyopsi
Pediatrik kardiyoloji laboratuvarı, Çocuk Hastanesi zemin katında, C blokta bulunmaktadır.