Çerez Örnek
canlı destek

İmmünoloji Laboratuvarı (Çocuk Sağ. ve Hast.)

 

Laboratuvarın kuruluş yılı ve kısa geçmişi

EÜTF Çocuk İmmunoloji Laboratuvarı ilk olarak 1993 yılında Prof. Dr. Necil Kütükçüler tarafından Çocuk Kliniği bünyesinde kurulmuştur. Ana hastane binası 6. katta yer alan laboratuvar 2007 yılında Çocuk Hastanesi’ ne taşınmıştır.

Kuruluşundan itibaren manuel ELISA, immunfloresan testler, immunoblotting ve otomatize nefelometre, flow sitometri çalışmaları ile test paneli genişletilmiştir. Halen rutin tetkikler yanısıra araştırmaya yönelik hücre kültürü çalışmaları ile devam edilmektedir. Rutin Laboratuvar, Flow Sitometri ve Hücre Kültürü olarak 3 birimde hizmet verilmektedir. 2010 yılı Mayıs ayından itibaren tüm rutin tetkik sonuçları Hastane Bilgi Sistemine iletilmektedir.

Halen sorumlu öğretim üyesi ve personel durumu

EÜTF Çocuk İmmunolojisi Bilim Dalı Başkanlığı’ na bağlı olarak 1 biyokimya uzmanı, 1 biyolog, 3 sağlık teknisyeni ile hizmet verilmektedir. 

Laboratuvar sorumlusu:

Prof. Dr. Necil KÜTÜKÇÜLER

Doç. Dr. Güzide AKSU

Uzm. Dr. Elif AZARSIZ

Laboratuvar personeli: 

Sağlık teknisyeni Mehmet DURMUŞCAN

Sağlık teknisyeni Birgül ERGÜN

Sağlık teknisyeni Erol SERTOĞLU

Biyolog Nazan MACUN

Yapılan tetkiklerin listesi

Nefelometrik
IgG
IgA
IgM
ASO
RF
CRP
ferritin
SAA
C3
C4
IgG1
IgG2
IgG3
Kappa hafif zincir
Lambda hafif zincir
Immunforesan
Antinükleer antikor
ANCA
EMA-AGA
Immunoblotting
ANA profil
Liver profil
ELISA
TTG IgA
AGA
ACA IgG
ACA IgM
dsDNA
anti-tetanus
antiHıb
antipnömokok
hücre kültürü
flow sitometri
monoklonal antikor
lenfosit paneli
lösemi paneli
B hücre diferansiyasyon
migratest
burst test
leucogate
CD34
CD25
TCR-alfa/beta
TCR-gama/delta
CD40
CD14
glikoforin A
CD27
CD69
yüzey anti- human IgM
CD119
CD42a
CD62L
Bcl-2
CD11a
CD16
CD8
CD4
CD10
CD20
HLA-DR
CD7
CD19
CD3
CD22
CD5
CD33
CD13
CD56
CD45 RO
CD45 RA
CD45
CD154 (CD40L)
anti-human IgD
CD62p
CD18
CD28
CD55
CD23
IL 12 R B1
CD2
CD117
Cd79a
C11b
Tdt
CD79b
lambda light chain
kappa light chain
CD132
erk 1-2
stat-1
IC CD3/MPO/CD79a
IC IFN gamma/IL4
izohemagglutinin
CD62e

İsteğe göre tetkikler hakkında hastaya yönelik kısa bilgi

EÜTF Çocuk Hastanesi poliklinik ve servislerinde muayene ve tedavi olan hastalara rutin laboratuvar hizmeti verilmektedir. Laboratuvarımızda nefelometrik, immunfloresan, immunoblotting, ELISA ve flow sitometri testleri yapılmaktadır. Çalışılan testlerin günlük olarak İnternal Kalite Kontrolleri takip edilmektedir. Hasta ve hekimlerimizin işbirliği içinde tüm Laboratuvar personeli tarafından Laboratuvarımızda yılda yaklaşık 50.000 tetkik yapılmaktadır.

Laboratuvar iletişim bilgileri ve hastane içindeki yeri

EÜTF Çocuk Hastanesi İmmunoloji Laboratuvarı, Çocuk Hastanesi 2. Kat Araştırma Laboratuvarı G2 koridorunda yer almaktadır.

Kan Alma Birimi, klinik servisler ve Acil’ de alınan örnekler klinik personel tarafından iletilmektedir. Nefelometrik testler aynı gün içinde, immunfloresan ve immunoblotting testler 1 hafta içinde, ELISA testleri 15-30 gün içinde, flow sitometri testleri immunoloji konsültasyonu sonrası verilmektedir. Flow sitometri haricindeki test sonuçları Hastane Bilgi Sistemi’ne verilmektedir, zemin Kat Sonuç Alma Birimi (Tel: 0-232-3901220)’ nden alınabilir.

Rutin Laboratuvar Tel: 0-232-3901082

Flow Sitometri Birimi Tel: 0-232-3901080

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ