canlı destek

Endokrin Laboratuvarı (Çocuk Sağ. ve Hast.)

 

Laboratuvarın kuruluş yılı ve kısa geçmişi

EÜTF Çocuk Endokrin ve Metabolizma Laboratuvarı ilk olarak 1966 yılında Prof. Dr. Erol Mavi tarafından Çocuk Kliniği bünyesinde kurulmuştur. Laboratuvar, 2007 yılında Çocuk Hastanesi’ ne taşınmıştır. İnce tabaka ve gaz kromatografisi steroidleri ile başlayan çalışmalara 1992’den sonra manuel ELISA testleri ve birkaç yıl içinde otomatik hormon cihazı ile devam edilmiştir. Tüm endokrin tetkiklerin İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji Laboratuvarında toplanması ile Laboratuvarımız da spesifik testleri çalışmaktadır. Rutin çalışma yanısıra çeşitli bilim dallarına ait araştırma tezlerinin laboratuvar incelemelerinin bir kısmını bu spesifik testler oluşturmaktadır.

Halen sorumlu öğretim üyesi ve personel durumu

EÜTF Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şükran DARCAN sorumluluğunda çalışan Laboratuvarımızda biyolog Sinem LÖKÇÜ tarafından hizmet verilmektedir.

Yapılan tetkiklerin listesi

Kan (RIAyöntemi)
IGF-1
IGF-BP3
25-OH vitamin D3
1,25 (OH)2 vitamin D
Kan (İndirekt immunflöresan yöntem)
ICA
İdrar
İdrarda indirgen madde –FeCl3-DNPH
Nitroprussid
Nitrosonapthol testi
Sülfit testi
Mukopolisakkarid testi

Tetkikler hakkında hastaya yönelik kısa bilgi

Tetkikler hakkında gerekli bilgi için Tel: 0-232-3901079’ a başvurabilirsiniz.

Laboratuvar iletişim bilgileri ve hastane içindeki yeri

EÜTF Çocuk Hastanesi Endokrin Laboratuvarı, Çocuk Hastanesi 2. Kat Araştırma Laboratuvarları G2 koridorunda yer almaktadır. Tetkik sonuçları zemin kat H blok Endokrin Polikliniği’ nde verilmektedir.

Laboratuvar Tel: 0-232-3901079


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ