Çerez Örnek
canlı destek

Biyokimya Laboratuvarı

 

Laboratuvarın kuruluş yılı ve kısa geçmişi

EÜTF Çocuk Biyokimya Laboratuvarı ilk olarak 1972 yılında Uzm. Dr. Mesrure Sezak tarafından Çocuk Kliniği bünyesinde kurulmuştur. İlk olarak ana hastane binası zemin katında yer alan laboratuvar 1985 yılında 6. Kata, 2007 yılında Çocuk Hastanesi’ ne taşınmıştır.

Laboratuvar sorumlusu olarak 1972-1996 yılları arasında Uzm. Dr. Mesrure Sezak, 1996-2009 yılları arasında Prof Dr Afig Berdeli görev almıştır. Kuruluşundan itibaren manuel çalışılan rutin biyokimyasal tetkikler 1992 yılından sonra otomatik cihazlar ile çalışılmaya başlanmış olup halen sonuçlar Hastane Bilgi Sistemine iletilmektedir. 2010 yılı başından itibaren Çocuk Hastanesi Acil Birimi’nin açılması ile laboratuvarımız aynı zamanda Acil Biyokimya Laboratuvarı olarak 24 saat hizmet vermekte olup tam kan sayımı, tam idrar tetkiki ve pıhtılaşma testleri çalışılmaya başlanmıştır.

Halen sorumlu öğretim üyesi ve personel durumu

EÜTF Çocuk Biyokimya Laboratuvarı, doğrudan Anabilim Dalı Başkanlığı’ na bağlı olarak hızlı ve kesintisiz olarak 24 saat hizmet vermektedir. 

Laboratuvar sorumlusu: Uzm. Dr. Elif AZARSIZ (tıbbi biyokimya uzmanı)

Laboratuvar personeli:   Ali KARDAŞ
                                       Enver GÖNEN
                                       Nurgül KURTULUŞ
                                       Hatice KILIÇ
                                       Gökhan KARDEŞ

 

Yapılan tetkiklerin listesi (Acil çalışılan tetkikler * işaretlenmiştir)

1.Glukoz*
2.OGTT
3.Kreatinin*
4.Üre*
5.Ürik asit*
6.Direkt bilirubin*
7.Total bilirubin*
8.ALT*
9.AST*
10.GGT*
11.Alkalen fosfataz*
12.CPK*
13.CK-MB*
14.LDH*
15.Amilaz*
16.İnorganik fosfor*
17.Kalsiyum*
18.Sodyum*
19.Potasyum*
20.Magnezyum*
21.Klorür*
22.Çinko
23.Total protein*
24.Albumin*
25.Total kolesterol
26.Trigliserid
27.HDL kolesterol
28.LDL kolesterol
29.Demir
30.Total demir bağlama kapasitesi
31.CRP*
32.Hemogram*
33.Sedimentasyon*
34.Protrombin zamanı (PZ)*
35.APTZ*
36.Fibrinojen*
37.Gaitada gizli kan tetkiki*

Tetkikler hakkında hastaya yönelik kısa bilgi

EÜTF Çocuk Hastanesi bölümlerinde muayene ve tedavi olan hastalara acil ve rutin biyokimyasal laboratuvar hizmeti verilmektedir. Laboratuvarımızda rutin biyokimya, tam idrar tetkiki, sedimentasyon ölçümü, tam kan sayımı, gizli kan tetkiki, pıhtılaşma testleri (PZ, APTZ, fibrinojen) yapılmaktadır. Çalışılan rutin biyokimya testlerinin günlük olarak İnternal Kalite Kontrolleri takip edilmektedir. Hastalarımızın ve hekimlerimizin işbirliği içinde tüm Laboratuvar personeli tarafından Laboratuvarımızda yılda yaklaşık 1.000.000 tetkik yapılmaktadır.

Biyokimya testleri öncesinde hastaların bazı konulara dikkat etmesi gereklidir;

- Genel olarak kan örneğinin 10-12 saatlik açlık sonrası, sabah alınması tercih edilmektedir. Daha kısa süreli veya uzamış açlık durumunda ilgili doktor bilgilendirilmelidir.
- Örnek alımından önce, bazı testler etkilenebileceğinden ağır egzersizden kaçınılmalı, kan vermeden önce yarım saat dinlenilmelidir.
- İlaçlar laboratuvar testlerini etkileyebilmektedir. Düzenli kullanılan ilaçlar, doktorunuz aksini söylemediği sürece alınmaya devam edilmeli, laboratuvar personeli bu konuda bilgilendirilmelidir.
- Hemolizli, lipemik ve ikterik kan örnekleri laboratuvar testlerini etkileyebilmektedir, sonuçlar değerlendirilirken dikkate alınmalıdır.

Laboratuvar iletişim bilgileri ve hastane içindeki yeri

EÜTF Çocuk Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı, Çocuk Hastanesi’nin Bodrum Katı’nda yer almakta olup 24 saat hizmet vermektedir. Kan Alma Birimi, klinik servisler ve Acil’ de alınan örnekler klinik personel tarafından iletilmektedir.

Örnekler aynı gün içinde ve Acil istekleri öncelikli olarak bekletilmeden çalışılır. Tetkik sonuçları Zemin Kat Sonuç Alma Birimi’ nden (Tel: 3901220) alınabilir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ