Çerez Örnek
canlı destek

Tremor Kayıt ve Analiz Laboratuvarı

 

Laboratuvarın kuruluş yılı ve kısa geçmişi

Tremor Kayıt ve Analiz Laboratuvarı 2002 yılında doktora tez çalışması amacıyla kurulmuş, daha sonra rutin bir laboratuvar haline getirilerek, kurulduğu günden bu yana yüzlerce hastaya hizmet vermiştir.

Bu laboratuvarda başta Nöroloji Anabilim Dalı olmak üzere diğer klinik dallardan sevk edilen ayakta ve yatan tüm hastalara hizmet verilmektedir.

Halen sorumlu öğretim üyesi ve personeli
Yardımcı Personel: Teknisyen Murat Sarsar
Yapılan tetkiklerin listesi
Bu laboratuvarda hastaların tremor kaydı ve bu kayıtların spektral frekans analizi yapılmaktadır.
Tetkikler hakkında hastaya yönelik kısa bilgi
Bu laboratuvarda hareket bozukluklarının belirtilerinden biri olan tremor (titreme) ile seyreden hastalıkların tanı, tedavi ve takibi yapılmaktadır. Laboratuvara gelen hastalar önce tremor yönüyle muayene edilmekte, bazı algılayıcılar hastanın el, kol ve vücuduna yerleştirilip belli bazı hareketler yaptırılarak tremor kaydı yapılmaktadır. Daha sonra bu kayıtlar incelenerek ve analizi yapılarak hastanın ne tür bir tremora sahip olduğu saptanmakta ve sonuçları rapor olarak verilmektedir. Bu sayede objektif olarak Parkinson hastalığı kaynaklı veya diğer sebeplerden kaynaklanan tremor tiplerinin ayırıcı tanısı yapılabilmekte ve hastalara yanlış tedavi uygulanmasının önüne geçilebilmektedir. Bu yöntemin hastaya herhangi bir zararı yoktur.
Laboratuar iletişim bilgileri ve hastane içindeki yeri
E.Ü. Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı
Başhekimlik Dekanlık binası, zemin kat
Tel : 0 232 390 4398

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ