Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Ege Üniversitesi Hastanesi (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi)

Pediatrik Onkoloji

 

Tarihçe

Çocuk Onkoloji Bilim Dalı,   1974’de  Prof. Dr. Güngör Nişli ve  Prof. Dr. Senay Öztop’un  birlikteliğinde  Çocuk Hematoloji- Onkoloji  Bilim Dalı olarak  çalışmalarına  başlamıştır. 1984’de   tüm  maliyn  hastalıkların tartışıldığı  çocuk  onkologu, çocuk cerrahı, radyasyon  onkologu, radyolog, patologdan  ve İzmir’deki  diğer    hastanelerindeki  konu ile igili  doktorların  katılımıyla ilk  “çocuk onkoloji  konseyi “  başlatılmış ve  bugüne  kadar  her  hafta  yapılmaya  devam  etmektedir. 

1985’de  Dr. Nazan  Çetingül’ün  katılımı ile  1992’ye  kadar  bu  çatı  altında  çalışmalarını  sürdüren  çocuk  onkoloji  bilim  dalı  Prof. Dr.  Öztop başkanlığında ve  Doç. Dr. Çetingül  tarafından  1992’de  resmi  olarak  kuruldu.  Aynı yıl “ kemik  tümörleri konseyi”, 1995’de “ çocuk  beyin tümörleri  konseyi” ve 2004 de “  kök  hücre  nakli  konseyleri”  başlatılmış  ve her  hafta   İzmir’deki  2 büyük  eğitim  hastanesinin   hastalarınında  tartışıldığı   bu  konseylerin   düzenli toplantıları  sürmektedir.

1996’da Doç.  Dr. Savaş Kansoy, 1997’de  Dr. Mehmet Kantar,   2000’de Dr. Serap  Aksoylar  ve 2004’de  Uz. Dr.  Bengü  Demirağ’ın ekibe  katılımı ile bugünkü  kadrosuna  ulaşan çocuk  onkoloji bilim dalı 1998’den  beri  Prof. Dr. Nazan  Çetingül’ün  başkanlığında  çalışmalarını sürdürmektedir.

Çocuk  onkoloji  bilim dalı içinde  yeni bir oluşum da Prof . Dr. Savaş  Kansoy tarafından  kurulan  ve  Doç. Dr. Serap Aksoylar’ ın  da içinde  bulunduğu “ Çocuk  Kemik İliği Nakli Ünitesi”dir.  Başlangıçta 1 yatakla hizmete  başlayan  ünitenin  bugün  6  yatağı  bulunmaktadır.  2003’de Sağlık Bakanlığınca  ruhsatlandırılmış olup, süregen çalışmaları ve  uygun  kriterlere  sahip olması  nedeniyle  2007  yılında  Avrupa  Transplant Birliği’ince  akredite  edilmiştir. Böylece  yurtdışından  hasta  ve  kök  hücre  transferi sağlanmaktadır.

KİT  Ünitesine  bağlı olarak   işleyen  çocuk  aferez  bölümü  ise  kök  hücre  toplama,  dondurma  ve saklama ,  kök  hücre seleksiyonu  ve plazma  değişimi  gibi işlemleri  gerçekleştirmektedir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD  kliniği içinde  yaklaşık  10 yataklı bir  servisten  2004  yılında Tülay Aktaş Onkoloji  Hastanesindeki  yeni yerine  geçen  Çocuk  Onkoloji BD – “Prof. Dr. Senay  Öztop  Onkoloji  Kliniği” ve  KİT Ünitesi  olarak   24 (servis 18 +  KİT  6 ) yataklı  modern  bir kliniğe  ve  ayaktan  hasta  izlemi   için  3 yataklı  polikliniğe  sahiptir.

Yıllık  yeni  tanılı  hasta sayısı   100- 120 ,  yatan hasta  sayısı   600 ve  poliklinik  ( izlem  ve  ayaktan  sağaltım  gören  hastalar ) sayısı  2200  civarındadır. KİT  ünitesinde  yılda  30 hastaya  kök  hücre nakli  yapılmaktadır.     

 

Verilen Tıbbi Hizmetler

Poliklinik Hizmetleri:
Randevu  ile çalışılır. Tel: 0232 390 4605- 390 4247
1. Onkoloji polikliliği : Haftada 5 gün onkoloji hasta  izlemi ve ayaktan kemoterapi uygulamaları yapılır.
2. Kök  Hücre Nakli Polikliniği : Haftada 2 gün Kök hücre Nakli uygulanan hastaların izlemi ve gerekli ayaktan tedavileri yapılır.

İzlenen Hastalık Grupları:

a) Kanserler: Tüm çocukluk çağı kanserlerinin tanı ve tedavileri yapılmaktadır. Başta lösemiler olmak üzere, santral sinir sistemi tümörleri, lenfomalar, kemik ve yumuşak doku tümörleri, nöroblastom, Wilms tümörü, germ hücreli tümörler, retinoblastom,  karaciğer tümörleri, karsinomlar, histiositozlar, diğer nadir tümörler ve benign tümörler izlenmektedir.

b) Kemik iliği ve kök hücre transplantasyonu hastaları: Başta yüksek riskli lösemiler, relaps lösemi, lenfomalar, yüksek riskli rabdomyosarkom, nöroblastom; hematolojik hastalıklar (aplastik anemiler, talasemi, hemofagositozlar; immün yetmezlikler; metabolik hastalıklar). Ülkemizde aktif çalışan akredite  2 pediatrik transplantasyon merkezinden biridir. Ülke genelinde hizmet vermektedir.

Çocukluk  çağında  ( çocukluk ve adolesan  dönem ; 0-18 yaş ) görülen  kanserler  tüm  hayat  boyunca  görülebilecek kanserlerin  %1-2 sini  oluştumaktadır. Dünyada   heryıl  bir milyon çocuğun 120-130  tanesi  yeni kanser tanısı  almakta  olup  ayrıca  2015  yılında 25  yaşına  gelmiş  250-300  gençten  biri  çocukluk  kanserlerinden  iyileşmiş  birey  olarak  toplumda  olacağı  beklenmektedir. Çocukluk  çağının  farklı dönemlerinde  ve  coğrafik  bölgelerinde   görülen  kanserler de  farklılık  gösterir.

Genel olarak  tüm çocuklukta  en sık görülen  kanser  lösemi ( kan kanseri) dir. Ülkemizde sırasıyla   lenfomalar ( bağışıklık  sistemi  hücreleri  ve/veya  lenf bezlerinden oluşur ) , merkezi sinir sisteminin-beyin  tümörleri  lösemilerden  sonra  görülmektedir. 

Özellikle ilk 2 yaşta  karşılaşılan  kanserler  biraz  farklılık  gösterir. Böbrek üstü bezinden  kaynaklanan  nöroblastom  ve börek  kökenli  Wilms Tümörü,  yine  lösemiler, karaciğerden  kaynaklanan  hepatoblastom, göz tümörü- retinoblastom, germ hücreli tümörler  bu yaş döneminde sıktır.

Üç yaş  ile adölesan  dönem arasında  lösemi , lenfoma , sinir sistemi tümörleri , kas ve yumuşak  doku  tümörleri  daha sık  görülmektedir.  Adölesan ve sonrası dönemde  ise  kemik tümörleri ( osteosarkom, Ewing sarkom ailesi tümörleri ),  kas-yumuşak  doku tümörleri ( rabdomyosarkom gibi)  germ hücreli tümörler, sinir sistemi tümörleri  sık  olup  lenfoma ve lösemilerin  sıklığında  azalma olur. 

Çocukluk  çağı kanserlerinin  oluşumuna  etkili  faktörler  çok farklı  ve değişkendir. Çevresel  faktörler (iklim  özellikleri, enfeksiyonlar, uygunsuz  besinler, ilaçlar, radyasyon, yüksek manyetik alana  yakınlık, annenin hamilelikte  maruz kaldığı  çevresel  etkenler  gibi),  bağışıklık  sisteminin  doğumsal veya  sonradan oluşan  yetersizlikleri veya  ailesel  yatkınlık, bazende kalıtsal  faktörler  hücrelerin  kanserleşmesinde  rol oynamaktadır.

Çocukluk kanserlerini  genel  tedavi prensipleri içinde kemoterapi ( ilaç  tedavisi )esastır.

Bunun  yanında  değişik  tümörlerde  radyoterapi (ışın tedavisi), ve cerrahi  tedavi  de yer  alır.  Özellikle bazı lösemilerde  başta  olmak  üzere   nadiren  diğer kanserlerde de kök hücre  naklinin  yeri  vardır.  Kanser  tipine  göre  tedavilerin  şekli ve süresi  . bazı  farklılıklar  gösterebilmektedir. Bir veya 2 yıl  süren  tedavilerin  sonunda  dünyada  çocukluk   çağı  kanserlerinde  %75’in  üzerinde  genel  sağkalım  elde  edilmektedir. Bu  sonuçların  elde  edilmesi,  hastaların  erken  tanınması,  uygun  kanser merkezlerinde  deneyimli ekiplerce  uygun tedavilerin  yapılması ile olmaktadır. Ülkemizde de  gelişmiş  kanser  merkezlerinde  bazı  kanserlerde  elde  edilen  sağkalımlar  benzer orandadır. Ancak genel olarak  ülkemizde  çocukluk  çağındaki  kanserlerin  çoğu  geç dönemde,  ileri  hastalıkla  gelmektedir.  Bu  durum  sağkalımlara   olumsuz  etkiyen önemli  etmenlerden  biridir. Ayrıca gelişmekte olan  ülkelerde hastalıkların  çeşitliliği, geleneksel yaklaşımlar, yanlış  beslenme  alışkanlıkları, milli bütçeden  kanser tanı ve tedavisine  ayrılan  paranın yetersizliği, kanserden korunmanın  yapılamaması  kanserlerin  oluşmasına ve  gidişine etkili etmenlerdir.  

 

Randevu

Çocuk  Onkoloji ve  Kök Hücre Nakli Ünitesi ile İletişim:

Tel:  0 232 390 2381
Fax : 0 232 390 4209