canlı destek

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

 

 

 

 

Tarihçe


Çalışma alanımıza ilişkin dersler Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin kuruluş yılı olan 1955’den itibaren o dönemin ilk yılı için ön görülen FKB eğitim-öğretim programı içinde yer almıştır. O yıllarda tıp tarihi alanında çalışan ve emek vermiş akademik kişilerin bulunmaması sebebiyle dersler İstanbul’dan davet edilen misafir öğretim üyeleri tarafından verilmiştir.[Ord. Prof. Dr. Kazım İsmail Gürkan / Genel Cerrahi uzmanı – Prof. Dr. Bedii Şehsuvaroğlu / Hekim, Tıp tarihi uzmanı] Anabilim dalımızın 1958 yılında İlimler Tarihi Enstitüsü adıyla başlayan süreci, 15.01.1963 gün ve 8 sayılı Üniversite Senatosu kararıyla Deontoloji ve Tıp Tarihi kürsüsüne dönüşerek yeni ve son şeklini almıştır. Anabilim Dalımızın kuruluşundan günümüze kadar gelen dönemde başkanlık görevini yürütmüş olanlar şöyle sıralanabilir: Prof. Dr. İzzet Birand, Prof. Dr. İsmail Ulutaş, Doç. Dr. Cihat Ceyhun, Prof. Dr. Ali Haydar Bayat.
 
Halen Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Çağatay Üstün’dür.
 
Bugün için tıp etiği biliminden faydalanmadan mezun olmak tıp personeli için büyük bir eksiklik olarak görülebilir. Özellikle tıbbiyelerin mesleki tarihlerini öğrenmeleri ve tıp etiği ilkelerini benimseyebilmeleri apayrı bir önem arz etmektedir. İyi insan iyi tıbbiyeliilkesinden hareketle geleceğin hekimlerine karşılaşacakları ikilemli ve zor durumlarda nasıl bir etik yaklaşım sergilemeleri gerektiğini aktarmak durumundayız.

Verilen Tıbbi Hizmetler


Anabilim Dalımızın en önemli etkinlik alanlarından bir tanesi 1999 yılında Ege Üniversitesi Hastanesi bünyesinde oluşturulmuş olan ve ülkemizde fonksiyonel anlamda ilk örneklerden birisi olarak kabul edilen Hastane Etik Kurulu’dur. Bu Kurulun toplantılarının gerçekleştirildiği ve Arşiv kaydının bulunduğu yer Anabilim Dalımız bünyesindedir. Bu Kurul’a başvurular direkt olarak yada ilgili birimler ve üst yönetim aracılığı ile yapılabilmektedir.
Kurul’un görev ve yetkileri:
 
Hastane Etik Kurulu, aşağıdaki sorunları insanî, ahlakî ve vicdanî yönden inceler.
 
a)      Tıp öğrencilerinin hastane personeli ile hasta ve hasta yakınları ile ilgili sorunları
b)      Hasta haklarına ilişkin sorunlar
c)      Anabilim dallarının uzmanlık alanlarının tıp pratiğindeki uygulama alanlarında yaşanan sorunlar
d)      Hastane içinde hizmet veren tıbbi birimler arasındaki anlaşmazlıklar
e)      Her kim tarafından olursa olsun, kurumun itibarını zedeleyen durumlar
f)        Hastane personelinin kendi aralarında ve hasta/hasta yakınlarıyla olan iletişiminde tıp etiğine aykırılık gösteren davranışlar
g)      Hastanede hastalara sağlanan tıbbi olanakların eşit ve düzenli dağılımı, kullanımına ilişkin sorunlar
h)      Bilimsel Araştırmalar Etik kurulunca gerekli görülen durumlarda danışmanlık görevi
i)        Prognozu ağır hastaların tedaviyi reddetmesi veya yarıda kesmesine ilişkin sorunlar
j)        Reanimasyon bölümlerinde yaşam desteğinin sonlandırılmasına ilişkin olarak yaşanan problemler
k)      Tıbbi ekip tarafından hastaya yapılan kötü ve yanlış uygulamalar (Malpraktis olguları)
 
Hastane Etik Kurulu yukarıdaki konularla ilgili başvuru kabul etmektedir.
 

 

 

 

 

 

Tel:
+ 90 (232) 390 16 54
  
Adres:
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
35100 Bornova/İzmir
 
 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ