canlı destek

Radyoloji Anabilim Dalı

 

 

 

Tarihçe


Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Enstitüsünde 1949 yılında Uzman, 1952 yılında Doçent olan Prof. Dr. Emin Faik Üstün’ün profesörlüğü aynı fakültenin Fakülte kurulunda ve Üniversite Senatosunda onaylandıktan sonra 7 Mart 1959 tarihli Resmi Gazetede ilan edilir. Kendisi, Ege Üniversitesi’ne Radyoloji Enstitüsünü kurmak üzere başvurur ve başvurusu kabul edilerek, 31 Temmuz 1959 da Enstitü Direktörlüğüne atanır. Bu tarih aynı zamanda Prof. Dr. ÜSTÜN ’ün göreve başlayış ve Ege Radyoloji’ nin kuruluş tarihi olmaktadır.

Anatomi kürsüsünde asistan olan Dr. Aleaddin REYHAN 18 Kasım 1959’ da ilk asistan olarak atanır. Prof. Dr. Emin Faik ÜSTÜN, 3 Aralık 1959’da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin ilk öğrencilerine Tepecik Göğüs Hastanesinde, 4. sınıfta ilk Radyoloji Dersini verir. 15 Nisan 1960 tarihinde, TC Sağlık Bakanlığı ve İzmir Sağlık İl Müdürlüğünün resmi yazışmalarına Hastane Başhekimliğince gösterilen dirence rağmen gereken odalar düzenlenerek Radyoloji Stajına başlanır. Staj sırasında gösterilen röntgen filmleri, Prof. Dr. Emin Faik ÜSTÜN ’ün uzun yıllar hizmet verdiği Ankara Tıp Fakültesi Radyoloji Enstitüsünden sağlanan filmlerdir. Kürsüye ikinci asistan olarak 14 Mayıs 1960 ‘da Dr. Ahmet Mithat TAVLI atanır. Dr. Avni ŞINLAK, Amerika’daki uzmanlığını, yeniden sınava girerek Enstitüde devam ettirir. 1961 yılında Dr. Vahit İNCE ve Dr. Esin ÜSTÜN, Ege Radyoloji asistanlığına atanırlar. 1961 yılında Bornova’da inşaatına başlanan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ana bina projesinde Radyoloji, Radyoterapi ve Nükleer Tıp Bölümleri mimari bir hata nedeniyle yer almadığından, ancak 1967 yılında TC Bayındırlık Bakanlığından onay alındıktan sonra binanın yapımına başlanır. Emin Faik ÜSTÜN Hoca, aramızdan ayrıldığı 1973 yılına kadar kurucusu olduğu Ege Radyoloji ’nin sorunları ile umutla ve coşku ile uğraşır.

22 Ağustos 1974 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Kürsüsünde görevli Prof. Dr. Hadi ÖZER, Ege Radyoloji Kürsü Direktörlüğüne atanır. Bina ile ilgili yeni düzenlemeler ve cihazların montajı yanı sıra yeni personel ve hekim alınmasını sağlar. Dr. Emin Alp NİRON, Dr. Soniz EVREN bu dönemde Ege Radyolojide çalışırlar. 1974- 1982 ve 1988- 1994 tarihleri arasında Anabilim Dalı Başkanlığı yapan Hocamız Prof. Dr. Hadi ÖZER ’in yeni binada sistematik radyoloji ile ilgili projeleri de gerçekleştirerek, Ege Radyolojinin ileriye yönelik gelişmesinde unutamayacağımız çabaları olmuştur, kendisine teşekkür borçluyuz.

1975 yılında anjiyografik incelemelere başlanır. 1976 yılında Dr. Esin Emin ÜSTÜN, Ege Radyoloji Kürsüsünden yetişen ilk Doçent olur. 1977 yılında ülkemizde öncülüğü bulunan ultrasonografik inceleme ve girişimsel ultrasonografik işlemlere başlanır. 1982 yılında Mammografi ünitesi hizmete girer. 1982 yılında Prof. Dr. Esin Emin ÜSTÜN Anabilim Dalı Başkanlığına atanır ve 1988 ‘e kadar Başkanlık yapar. 1993 yılında Manyetik Rezonans görüntüleme ve yeni Bilgisayarlı Tomografi cihazları kullanıma girer. 1994 yılında Prof. Dr. Esin Emin ÜSTÜN Anabilim Dalı Başkanlığına yeniden atanır. 1995 yılında Ege Radyolojiye yeni ve hasta yoğunluğunu karşılayabilecek cihazların alınması konusunda yoğun çaba harcanır ve yepyeni bir yerleşim planı ile yıl sonunda 1.5 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme Sistemi, Helikal Tüm Vücut Bilgisayarlı Tomografi Sistemi, Dijital Subtraksiyon Anjiyografi Sistemi, Mikrobilgisayar kontrollü Mammografi Sistemi, Uzaktan Kumandalı Dijital Radyografi Sistemleri, Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS) ve Dijital Filmsiz Radyoloji Sistemleri kurulur.

Prof. Dr. Esin Emin ÜSTÜN’ün, “Ege Tıp Radyoloji ...Dünü, Bugünü, Yarını…” Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İZMİR, 1997 isimli eserinden kısaltılarak alıntı yapılmıştır.

Verilen Tıbbi Hizmetler


1- Anjiyografi

2- Anjiyoplasti ve Stentleme

3- Bilgisayarlı Tomografi (BT)

4- Mamografi

5- Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme

6- Radyoskopi - Floroskopi

7- Ultrasonografi & Doppler US

8- RF & Mikrodalga ile Ablasyon

Ayrıntılı bilgi almak için: http://radyoloji-med.ege.edu.tr/

 

Randevu


Sekreterlik Tel:
(0 232) 390 22 01 - 3
Faks:          
(0 232) 342 00 01
 
RADYOLOJİK İNCELEME RANDEVUSU ALMAK İÇİN, HASTANEMİZDE MUAYENE OLUP, HASTANEMİZDE GÖREVLİ DOKTORUN YAZACAĞI İSTEK FORMUNU SEKRETERLİĞİMİZE GETİRMELİSİNİZ. TELEFON EDEREK YAPACAĞINIZ RANDEVU İSTEKLERİNİZ REDDEDİLİR.
    
 
RANDEVUNUZA GELEMEYECEKSENİZ BİLDİRİNİZ.
 
ULTRASONOGRAFİ: (0232) 390 41 42
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ: (0232) 390 33 50
MANYETİK REZONANS: (0232) 390 33 50
MAMMOGRAFİ: (0232) 390 22 18
ANJİOGRAFİ: (0232) 390 32 75

 

 

 

 

Tel: 
+ 90 (232) 390 22 01
+ 90 (232) 390 22 02
+ 90 (232) 390 22 03
  
Faks: 
+ 90 (232) 342 00 01
  
Adres: 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Radyoloji Anabilim Dalı
35100 Bornova-İzmir
  
URL: 
 
 

 

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ