Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

 

Tel:
+ 90 (232) 390 27 27
 
 
Adres:
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Ortopedi veTravmatoloji Anabilim Dalı
35100 Bornova/İZMİR
     
 
Akademik Kadro
 
Anabilim Dalı Başkanı
 
 
Akademik Personel
 
Tarihçe
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği 1959 yılında "Ortopedi ve Çocuk Cerrahisi Kliniği ve Enstitüsü" adı altında İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesinde çalışmaya başlamıştır. Kliniğin kurucuları Ankara Üniversitesinden naklen gelen Prof. Dr. İzzet Birand ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Çocuk Cerrahisi Kliniğinden ihtisas alan Doç. Dr. Merih Eroğlu' dur. Kliniğin ilk direktörü Prof. Dr. İzzet Birand olmuş, fakat 1960 yılında görevi bırakmasıyla Doç. Dr. Merih Eroğlu kürsü başkanlığına atanmış ve 1961 yılında profesör olmuştur.
 
Klinik ilk kuruluşunda bir uzman ve iki asistan ile 18 yatağa hizmet vermiştir. Asistan sayışı daha sonra dörde, yatak sayışı ise otuza çıkmıştır. İlk kuruluş zamanında tamamen çocuk hastaların bakım ve tedavileri sağlandığından, asistanların yetişkin Ortopedi ve Travmatoloji eğitimleri İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Çocuk Cerrahisi Kliniğinde tamamlanmıştır.
 
İlk uzmanlardan Prof. Dr. Mehmet Tiner İtalya'da, Prof. Dr. Veli Lök ve Prof. Dr. Orhan Süren Almanya'da birer yıl çalışarak görgü ve bilgilerini arttırmışlar ve dönüşlerinde klinikte çalışmalarına devam etmişlerdir. 1961 yılında kliniğe katılan Op. Dr. İhsan Numanoğlu Çocuk Cerrahisi ile ilgilenmiş, 1964 yılında doçent olmuş ve onun başkanlığında Çocuk Cerrahisi birimi Ortopedi kliniğinden ayrılarak önce Genel Cerrahi kliniğine bağlanmış, ardından bağımsız bir klinik halini almıştır.
 
Ortopedi Kürsüsü 1969 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının izinleri, Rektör Sayın Vehbi Göksel' in çabaları ve Sayın Hamdi Dalan' ın maddi destekleri ile İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesinin bahçesinde inşa edilen üç katlı bağımsız bir Ortopedi ve Travmatoloji pavyonuna sahip olmuştur. Bu dönemde 60 yatak ve 3 ameliyathaneye sahip olan klinik, çocuk hastaların yanında yetişkinleri de yatıran ve tedavi eden bir özellik kazanmıştır. Gene bu dönemde ortopedik rehabilitasyon birimi yetişkin hastalar için faaliyete başlamıştır.
 
1970 yılında spesiyalize polikliniklerin çalışması başlamıştır. Böylece travma, bel, el, spor, ayak, poliomyelit, serebral felç poliklinikleri haftanın belirli günlerinde yapılır olmuş ve Akademik öğretim görevlilerinin belirli konularda spesiyalizasyonu sağlanmıştır.
 
Kliniğimizin 30 yıl boyunca gelişmesini ve çağdaş bir hale gelmesini sağlayan Prof. Dr. Merih Eroğlu 1991 yılında emekli olmuş, ardından sırasıyla  Prof. Dr. İsmail ÇALLI, Prof. Dr. Hakkı ÖNÇAĞ, Prof. Dr. Güven YÜCETÜRK, Prof. Dr.Hakkı SUR, Prof. Dr. İsmail ÇALLI ve Prof. Dr. Akın KAPUBAĞLI Anabilim Dalı başkanları olmuşlardır. Halen Prof. Dr. Erhan COŞKUNOL Anabilim Dalı başkanıdır.
 
2000'li yılların başlangıcında kendisini en çok yenileyen kliniklerden birisi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı olmuştur. Anabilim Dalımız 80'li yılların sonlarında ikisi profesör, üçü doçent olmak üzere toplam 5 öğretim üyesine sahip iken, bu sayı günümüzde oniki profesör, bir doçentten oluşmak üzere toplam onüçe ulaşmıştır. Öğretim Üyesi kadrosundaki genişlemeye paralel olarak 'Üst Uzmanlık' dallarına ayrışma da giderek kurumsallaşmıştır. Bugün Anabilim Dalı içerisinde El Cerrahisi ve Mikrocerrahi, Travma, Kemik ve Eklem Tümörleri Cerrahisi, Diz cerrahisi ve Spor Travmatolojisi, Spinal Cerrahi ve Pediatrik Ortopedi olmak üzere altı özel dal grupları halinde faaliyet göstermektedir. Bu gruplardan 'El Cerrahisi' Bilim Dalı haline gelmiştir.
 
Hastanemizdeki ameliyathanelerin yenilenmesi projesi kapsamında, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalının miadını tamamlamış salonları da kapsamlı bir program çerçevesinde baştan aşağıya yenilenmiş; uluslararası standartların üzerinde, çağdaş ve modern 5 yeni ameliyathane salonuna ulaşılmıştır. Bu salonlardan ikisi, cerrahi enfeksiyon riskin! en aza indirgeyen 'Laminar hava akımı' teknolojisine sahiptir. Yine, postoperatif bakım ünitesi de proje kapsamında yenilenerek gerçek bir hasta takibi ve gereğinde müdahale olanağına sahip bir postoperatif bakım ünitesi kimliğine kavuşturulmuştur.
 
Anabilim Dalının Öğretim Üyesi kadrosundaki genişleme ve alt yapı koşullarının iyileştirilmesi sayesinde sağlık hizmetlerinin nitelik ve niceliğinde de önemli gelişmeler olmuştur. Anabilim Dalı, acil serviste bulundurduğu bir hekimi ile 24 saat süreyle acil hizmeti vermekte, yılda yirmi binin üzerinde hasta polikliniğimizde tetkik ve tedavi olanağı bulmakta; yine yılda üç bine yakın hasta ameliyat edilmektedir. Dünyada sağlık sektörü üzerindeki ekonomik baskıların da etkisiyle son yıllarda gelişen 'günübirlik cerrahi' uygulamaları, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında en yoğun bir şekilde yaşama geçirilmektedir. Pek çok artroskopik girişim, el cerrahisi uygulamaları ve çeşitli biyopsiler hastalar hastaneye yatırılmaksızın gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle yıllar içinde Anabilim Dalımızın artış göstermeyen ve gerileyen tek konuşu, hasta yatağı sayısında olmuştur. Daha rantabl hizmet verilebilmesi sayesinde hasta yatağı sayışı günümüzde 74'e kadar indirilmiştir.
 
Kliniğimizde bulunan Rehabilitasyon Birimi, bir uzman hekim ve iki fizyoterapisti sayesinde serviste yatmakta olan hastaların ameliyat sonrası erken dönem rehabilitasyon gereksinimlerim karşılamaktadır. Padografi laboratuarında ayak ölçümleri yapılmaktadır.
 
Günümüzde iletişimin ve pek çok faaliyetin 'sanal' ortamda gerçekleştirildiği dikkate alınarak Anabilim Daimin işleyişinde de bu yöndeki eksiklikler profesyonel bir anlayışla giderilmeye çalışılmış, bir bilgisayar uzmanı bu amaçla Anabilim Dalına kazandırılmıştır. Bu kapsamda; ameliyat kayıtlarının tutulması, poliklinik randevu sistemi ve arşiv kayıtlarının düzenlenmesi ve nihayet Anabilim Dalı'nın web sayfasının kurulması gerçekleştirilmiştir.
 
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalının, 2000'li yıllara girerken öncelikli hedefi; asli faaliyetlerinden biri olan bilimsel ilişkinin daha sağlıklı bir biçimde kurulabilmesi için 'Ortopedik Araştırma Laboratuvarı' nın kuruluşunun gerçekleştirilmesidir. Ancak böylelikle bilimsel araştırmaların, gösterilen sağlık hizmeti performansına uygun düzeyde bir verimlilik ve yeterlilikte yürütülebileceğine inanılmaktadır.
 
 
Verilen Tıbbi Hizmetler
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 1. Katta, 65 yataklı klinik, zemin katta bulunun poliklinik, poliklinikte 5 muayene odası, Ameliyathanemizde 5 ameliyat salonu, ameliyatlarda kullanılan 2 adet skopi cihazı, 2 adet mikroskop, 1 adet yoğun bakım (pos-top ünitesi) ve 1 adet Podografi ünitesi bulunmaktadır.
 
Polikliniğimizde Ortopedik rahatsızlıkları, Travmatik kırık, çıkık, tedavi, eklem dejeneratif hastalıkları, spor yaralanmaları, kemik iskelet sistemi, tümörleri, omurga hastalıkları ve El ve üst ekstremite hastalıkları tanı ve tedavisi yapılmaktadır.
 
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı; doğuştan olan el, kol, ayak, bacak ve sırt deformitelerini, vücutta oluşan kırık, çıkık ve yumuşak doku yaralanmalarını eklemlerdeki kireçlenmeleri, spor yaralanmaları sonucu oluşan eklem rahatsızlıklarını, kemik ve yumuşak dokulardaki tümoral kitlelerin, bel kırıklarının ve sırt eğriliklerinin ve , omurilik basıları konularında tedavi hizmeti vermektedir.
 
Türk-Yunan dostluğunu geliştirmek, karşılıklı Ortopedi ve Travmatoloji alanında yapılan çalışmaların sunulduğu ve tartışıldığı 2 yılda bir dönüşümlü olarak yapılan Türk-Yunan Üniversiteler arası Ortopedi ve Travmatoloji günleri düzenlenmektedir.
 
 
Randevu
 
Polikliniğimiz randevu sistemi ile çalışır. Polikliniğimiz genel poliklinik binasındadır. Randevular internet yolu ile alınabilir.

Polikliniğimizde
Pazartesi travma, pediatri, el ve üst ekstremite hastaları,
Salı tümör ve diz grubu hastaları,
Çarşamba bel ve diz grubu hastaları,
Perşembe el grubu
Cuma tüm hasta grupları sıra ile muayene olabilmektedir. 

 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ