Çerez Örnek

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

 

 

 

 

Tarihçe


Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği 1959 yılında "Ortopedi ve Çocuk Cerrahisi Kliniği ve Enstitüsü" adı altında İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesinde çalışmaya başlamıştır. Kliniğin kurucuları Ankara Üniversitesinden naklen gelen Prof. Dr. İzzet Birand ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Çocuk Cerrahisi Kliniğinden ihtisas alan Doç. Dr. Merih Eroğlu' dur. Kliniğin ilk direktörü Prof. Dr. İzzet Birand olmuş, fakat 1960 yılında görevi bırakmasıyla Doç. Dr. Merih Eroğlu kürsü başkanlığına atanmış ve 1961 yılında profesör olmuştur. 1991 yılı Ağustos ayına kadar kliniği yönetmiştir. 
 
Klinik ilk kuruluşunda bir uzman ve iki asistan ile 18 yatağa hizmet vermiştir. Asistan sayısı daha sonra dörde, yatak sayısı ise otuza çıkarılmıştır. İlk kuruluş zamanında tamamen çocuk hastaların bakım ve tedavileri yapıldığından, asistanların yetişkin Ortopedisi konusundaki eğitimleri için İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Çocuk Cerrahisi Kliniğine gönderilmiştir. 
 
İlk uzmanlardan Prof. Dr. Mehmet Tiner İtalya'da, Prof. Dr. Veli Lök ve Prof. Dr. Orhan Süren Almanya'da birer yıl çalışarak görgü ve bilgilerini arttırmışlar ve dönüşlerinde klinikte çalışmalarına devam etmişlerdir. 1961 yılında kliniğe katılan Op. Dr. İhsan Numanoğlu Çocuk Cerrahisi ile ilgilenmiş, 1964 yılında doçent olmuş ve onun başkanlığında Çocuk Cerrahisi birimi Ortopedi kliniğinden ayrılarak önce Genel Cerrahi kliniğine bağlanmış, ardından bağımsız bir klinik halini almıştır.
 
Ortopedi Kürsüsü 1969 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının izinleri, Rektör Sayın Vehbi Göksel' in çabaları ve Sayın Hamdi Dalan' ın maddi destekleri ile İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesinin bahçesinde inşa edilen üç katlı bağımsız bir Ortopedi ve Travmatoloji pavyonuna sahip olmuştur. Bu dönemde 60 yatak ve 3 ameliyathaneye sahip olan klinik, çocuk hastaların yanında yetişkinleri de yatıran ve tedavi eden bir özellik kazanmıştır. Gene bu dönemde ortopedik rehabilitasyon birimi yetişkin hastalar için faaliyete başlamıştır. 
 
1970 Ağustos ve 1971 Şubat arasında 6 ay süre ile A.B.D. NewYork’da Columbia University Presbyterian Orthopaedic Hospital’in Ortopedi ve Travmatoloji Departmanı’nda, Prof. Dr. E. Robert Carroll’un Başkanı olduğu El Cerrahisi bölümünde çalıştı. 1971 yılında Türkiye’ ye döndükten sonra Amerika’ daki Ortopedi alt dal uzmanlaşma sisteminden etkilenerek Türkiye’ de ilk kez bir Ortopedi Anabilim Dalında alt dal uzmanlık sistemini kliniğimizde kurdu. Bu alt dal uzmanlaşmasında öncelikle Pediatrik Ortopedi, El Cerrahisi, Ortopedik Travma, Bel Cerrahisi, Artroskopi ve Diz Cerrahisi, Tümör Cerrahisi ve Artroplasti alt dallarına yanına ayrıca bir ortez protez atölyesi de hizmet vermeye başladı. Böylece  1971 yılında özel alt dal polikliniklerin çalışması başlamıştır. Böylece travma, bel, el, spor, ayak, poliomyelit, serebral felç poliklinikleri haftanın belirli günlerinde yapılır olmuş ve Akademik öğretim görevlilerinin belirli konularda uzmanlaşması sağlanmıştır. 
 
1983 yılında Fransa STRASBOURG’ da Ortopedik Travmatoloji Eğitimini ve doçentlik aşamasını tamamlayan Prof. Dr. Hakkı SUR kliniğimizde çalışmaya başladı. Aynı yıl Prof. Dr. Hakkı SUR’ un çabalarıyla Türkiye’ deki ilk AO Kursu Kliniğimizde yapıldı. 
1987 yılında Prof. Dr. Merih EROĞLU’ nun çabalarıyla kliniğimiz asistanlarına mikrocerrahi eğitimi verilmeye başlandı. Mikrocerrahi ameliyatlarının yapılması bu eğitimden sonra yaygınlaştı. 
 
Kliniğimizin 30 yıl boyunca gelişmesini ve çağdaş bir hale gelmesini sağlayan Prof. Dr. Merih Eroğlu 1991 yılında emekli olunca, ardından sırasıyla Amerikan Birleşik Devletlerinde New York’ da El Cerrahisi Eğitimi alan Prof. Dr. İsmail ÇALLI İtalya’ da eğitim alan Prof. Dr. Hakkı ÖNÇAĞ , Amerika Birleşik Devletlerinde tümör konusunda eğitim alan Prof. Dr. Güven YÜCETÜRK, Prof. Dr.Hakkı SUR, Prof. Dr. Akın KAPUBAĞLI, Fransa’ da Nancy’ de El Cerrahisi eğitimi alan Prof. Dr. Erhan COŞKUNOL, Strasburg ve Paris’ te eğitim alan Prof. Dr. Semih AYDOĞDU, Prof. Dr. Halit ÖZYALÇIN, Strasburg, Amerika’ da eğitim alan Prof. Dr. Emin TAŞKIRAN, Strasburg ve Paris’ te eğitim alan Prof. Dr. Kemal AKTUĞLU Anabilim Dalı başkanlık görevini yapmıştır. Halen Prof. Dr. S. Kemal AKTUĞLU Anabilim Dalı başkanıdır.
1995 yılında Prof. Dr. Hakkı ÖNÇAĞ’ ın vizyonu ve çabalarıyla ilk kez üniversiteler arası Türk Yunan Ortopedi Travmatoloji günleri Ege Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinde gerçekleştirildi. Bu toplantılar günümüzde de devam etmektedir. 
 
2000'li yılların başlangıcında kendisini en çok yenileyen kliniklerden birisi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı olmuştur. Anabilim Dalımız 80'li yılların sonlarında ikisi profesör, üçü doçent olmak üzere toplam 5 öğretim üyesine sahip iken, bu sayı günümüzde oniki profesör, bir doçentten oluşmak üzere toplam onüçe ulaşmıştır. Öğretim Üyesi kadrosundaki genişlemeye paralel olarak 'Üst Uzmanlık' dallarına ayrışma da giderek kurumsallaşmıştır. Bugün Anabilim Dalı içerisinde El Cerrahisi ve Mikrocerrahi, Travma, Kemik ve Eklem Tümörleri Cerrahisi, Diz cerrahisi ve Spor Travmatolojisi, Spinal Cerrahi ve Pediatrik Ortopedi olmak üzere altı özel dal grupları halinde faaliyet göstermektedir. Bu gruplardan 'El Cerrahisi' Bilim Dalı haline gelmiştir. Şu anda El Cerrahisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erhan COŞKUNOL’ dur. 
2013 yılında İstanbul’ da gerçekleşen 14. EFORT ‘( Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Dernekleri Federasyonu) Kongresi’ nde Prof. Dr. Hakkı SUR başkanlık yapmıştır. 
 
Hastanemizdeki ameliyathanelerin yenilenmesi projesi kapsamında, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalının miadını tamamlamış salonları da kapsamlı bir program çerçevesinde baştan aşağıya yenilenmiş; uluslararası standartların üzerinde, çağdaş ve modern 5 yeni ameliyathane salonuna ulaşılmıştır. Bu salonlardan ikisi, cerrahi enfeksiyon riskin! en aza indirgeyen 'Laminar hava akımı' teknolojisine sahiptir. Yine, postoperatif bakım ünitesi de proje kapsamında yenilenerek gerçek bir hasta takibi ve gereğinde müdahale olanağına sahip bir postoperatif bakım ünitesi kimliğine kavuşturulmuştur. 
 
Anabilim Dalının Öğretim Üyesi kadrosundaki genişleme ve alt yapı koşullarının iyileştirilmesi sayesinde sağlık hizmetlerinin nitelik ve niceliğinde de önemli gelişmeler olmuştur. Anabilim Dalı, acil serviste bulundurduğu bir hekimi ile 24 saat süreyle acil hizmeti vermekte, yılda altmış bin üzerinde hasta polikliniğimizde tetkik ve tedavi olanağı bulmakta; yine yılda beş bine yakın hasta ameliyat edilmektedir. Dünyada sağlık sektörü üzerindeki ekonomik baskıların da etkisiyle son yıllarda gelişen 'günübirlik cerrahi' uygulamaları, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında en yoğun bir şekilde yaşama geçirilmektedir. Pek çok artroskopik girişim, el cerrahisi uygulamaları ve çeşitli biyopsiler hastalar hastaneye yatırılmaksızın gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle yıllar içinde Anabilim Dalımızın artış göstermeyen ve gerileyen tek konuşu, hasta yatağı sayısında olmuştur. Daha rantabl hizmet verilebilmesi sayesinde hasta yatağı sayışı günümüzde 74'e kadar indirilmiştir. 
 
Kliniğimizde bulunan Rehabilitasyon Birimi, bir fizyoterapist sayesinde serviste yatmakta olan ve polikliniğe gelen erken dönem rehabilitasyon gereksinimlerim karşılamaktadır. Padografi laboratuarında ayak ölçümleri yapılmaktadır. 
 
1989 yılında Prof. Dr. Hakkı SUR’ un çabalarıyla Fransa’ da Starsburg, Paris ve Lyon’ daki Ortopedi ve Travmatoloji klinikleriyle yapılan anlaşmalar sayesinde kliniğimizde eğitim alan asistanların 6 ay süreyle yurtdışına görevlendirilerek bilgi ve görgülerini arttırmaları sağlanmaktadır. 
 
Günümüzde iletişimin ve pek çok faaliyetin 'sanal' ortamda gerçekleştirildiği dikkate alınarak Anabilim Daimin işleyişinde de bu yöndeki eksiklikler profesyonel bir anlayışla giderilmeye çalışılmış, bir bilgisayar uzmanı bu amaçla Anabilim Dalına kazandırılmıştır. Bu kapsamda; ameliyat kayıtlarının tutulması, poliklinik randevu sistemi ve arşiv kayıtlarının düzenlenmesi ve nihayet Anabilim Dalı'nın web sayfasının kurulması gerçekleştirilmiştir.
 
14 Haziran 2019 tarihinde Prof. Dr. Emin TAŞKIRAN’ ın başkanlığında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı ve TUSYAD İzmir Şubesi AKADEMİK FİNAL 2019 yapılmıştır. Bu toplantı Alumni toplantısını şeklinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda şimdi Öğretim Üyesi olmuş eski uzmanlarımızın özel konferansları dışına yıl içinde kliniğimizin içinden çıkan tamamlanmış tez sunumları, yine yıl içinde sunulmuş ulusal ve uluslararası bildiriler ve kliniğimizde tedavi edilen sorunlu olgularda multidisipliner yaklaşım konularında bir günlük sunum gerçekleştirilmiştir. Pandemi nedeniyle ara verilen toplantının ikincisi 17 Haziran 2022 tarihinde “Bir yılı bitirirken ve Gelecek Yılı Planlarken” mottosuyla bu yılda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

Verilen Tıbbi Hizmetler


Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 1. Katta, 65 yataklı klinik, zemin katta bulunun poliklinik, poliklinikte 5 muayene odası, Ameliyathanemizde 5 ameliyat salonu,  ameliyatlarda kullanılan 2 adet skopi cihazı, 2 adet mikroskop, 1 adet yoğun bakım (pos-top ünitesi) ve 1 adet Podografi ünitesi bulunmaktadır.  
 
Polikliniğimizde Ortopedik rahatsızlıkları, Travmatik kırık, çıkık, tedavi, eklem dejeneratif hastalıkları, spor yaralanmaları, kemik iskelet sistemi, tümörleri, omurga hastalıkları ve El ve üst ekstremite hastalıkları tanı ve tedavisi yapılmaktadır.
 
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı; doğuştan olan el, kol, ayak, bacak ve sırt deformitelerini, vücutta oluşan kırık, çıkık ve yumuşak doku yaralanmalarını eklemlerdeki kireçlenmeleri, spor yaralanmaları sonucu oluşan eklem rahatsızlıklarını, kemik ve yumuşak dokulardaki tümoral kitlelerin, bel kırıklarının ve  sırt eğriliklerinin ve , omurilik basıları konularında tedavi hizmeti vermektedir. 
 
Türk-Yunan dostluğunu geliştirmek, karşılıklı Ortopedi ve Travmatoloji alanında yapılan çalışmaların sunulduğu ve tartışıldığı 2 yılda bir dönüşümlü olarak yapılan Türk-Yunan Üniversiteler arası Ortopedi ve Travmatoloji günleri düzenlenmektedir. 
 

Randevu


Polikliniğimiz randevu sistemi ile çalışır. Polikliniğimiz genel poliklinik binasındadır. Randevular internet yolu ile alınabilir.

Polikliniğimizde
Pazartesi: Travma, pediatri hastaları
Salı: Diz ve tümör grubu hastaları
Çarşamba: Bel grubu hastaları
Perşembe: El grubu hastaları

 

 

 

 

Tel: 
+ 90 (232) 390 27 27
 
  
Adres: 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Ortopedi veTravmatoloji Anabilim Dalı
35100 Bornova/İZMİR
 
 

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ