Çerez Örnek
canlı destek

Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

 

 

 

Tarihçe


Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi 1985 yılında Genel Cerrahi’den ayrılarak ayrı bir anabilim dalı olarak kurulmuştur. 1993 yılına dek Ege Üniversitesi Hastanesi ana binasında faaliyetine devam eden kliniğimiz hastaneden ayrı modern standartlara sahip bir binaya 1993 yılında taşınmıştır.

Kliniğimizde toplam 20 yataklı 2 adet yoğun bakım, 63 yataklı 1 adet servis ve 7 salona sahip ameliyathane bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

Verilen Tıbbi Hizmetler


Kliniğimizde her türlü kalp ve damar cerrahisi hastalığı başarıyla tedavi edilmektedir. Bunlar arasında genellikle Türkiye’deki en büyük sayı ve tecrübeye sahip kalp nakli ve kalp destek cihazları implantasyonu, doğumsal kalp hastalıkları cerrahisi,  aort anevrizma ve disseksiyonları (cerrahi ve stent tedavileri), kronik böbrek yetmezliği hastalarındaki damar girişimleri ve varis cerrahisi bulunmaktadır.

Anabilim Dalımız ülkemizde birçok ilke imza atmıştır. Aşağıda bu ilklerden bazı başlıklar yeralmaktadır. 

Homogreftler

 1. Türkiye’nin ilk ve tek kriyoprezerve homogreft laboratuarı
 2. İlk kriyoprezerve aort kapak homogreft replasmanı
 3. İlk kriyoprezerve mitral kapak ile triküspit kapak replasmanı
 4. İlk kriyoprezerve vasküler homogreftin periferik arter hastalığında uygulanması
 5. İlk homogreft abdominal aort replasmanı
 6. İlk aortik pozisyonda fresh-wet homogreft uygulaması

Son dönem kalp yetmezliği ve son dönem akciğer hastalıkları (organ nakli)

 1. İlk başarılı uzun süreli uni-ventriküler parakorporal ventrikül destek cihazı implantasyonu
 2. İlk uzun süreli uni-ventriküler parakorporal ventrikül destek cihazı implantasyonu sonrasında recovery nedeniyle cihazın eksplantasyonu
 3. İlk uzun süreli uni-ventriküler parakorporal ventrikül destek cihazı implantasyonu sonrası kalp transplantasyonu
 4. İlk yeni nesil total yapay kalp implantasyonu
 5. İlk uzun süreli bi-ventriküler parakorporal ventrikül destek cihazı implantasyonu
 6. İlk uzun süreli bi-ventriküler parakorporal ventrikül destek cihazı implantasyonu sonrası kalp transplantasyonu
 7. İlk uzun süreli 3. jenerasyon aksiyel flow intrakorporal ventrikül destek cihazı implantasyonu
 8. İlk uzun süreli 3. jenerasyon aksiyel flow intrakorporal ventrikül destek cihazı implantasyonu sonrası kalp transplantasyonu
 9. İlk uzun süreli 3. jenerasyon centrifugal intrakorporal ventrikül destek cihazı implantasyonu
 10. İlk uzun süreli 3. jenerasyon centrifugal intrakorporal ventrikül destek cihazı implantasyonu ile aort kapak replasmanı uygulaması
 11. İlk uzun süreli uni-ventriküler parakorporal ventrikül destek cihazı implantasyonu ile aort kapak re-replasmanı uygulaması
 12. İlk uluslararası transplantasyona köprüleme operasyonu
 13. İlk erişkin kalp-akciğer nakli
 14. İlk başarılı çift akciğer nakli
 15. Türkiyede en fazla erişkin kalp nakli yapılan merkez
 16. Türkiyede 24 saat içinde 3 hastaya erişkin kalp nakli yapılan ilk merkez
 17. Türkiyede daha önce kalp ameliyatı uygulanan hastalara en fazla erişkin kalp nakli yapılan merkez
 18. Türkiyede en fazla pediatrik kalp nakli yapılan merkez
 19. Türkiyede 100’ün üzerinde kalp nakli yapılan ilk merkez
 20. İlk kardiyak re-transplantasyon uygulaması
 21. İlk pulmoner tromboendarterektomi eşliğinde kalp transplantasyonu
 22. Türkiyede en fazla erişkin ventrikül destek cihazı uygulaması yapan merkez
 23. Türkiyede daha önce kalp ameliyatı uygulanan hastalara en fazla erişkin ventrikül destek cihazı uygulaması yapan merkez
 24. Türkiyede erişkin ventrikül destek cihazı uygulaması sonrası en fazla transplantasyona köprüleme yapılan merkez
 25. Türkiyede en fazla pediatrik ventrikül destek cihazı uygulaması yapan merkez
 26. Türkiyede pediatrik ventrikül destek cihazı uygulaması sonrası en fazla transplantasyona köprüleme yapılan merkez
 27. İlk pediatrik uzun süreli sol ventrikül destek cihazı implantasyonu sonrası kalp transplantasyonu
 28. İlk pediatrik uzun süreli biventriküler destek cihazı implantasyonu
 29. İlk pediatrik uzun süreli biventriküler destek cihazı implantasyonu sonrası kalp transplantasyonu

 Aort cerrahisi

 1. Greftten antegrad serebral perfüzyon
 2. Cabrol şantı
 3. Rezervuarlı atriofemoral baypas devresi kullanılması
 4. Clamshell yaklaşımla ilk total torakal aort replasmanı
 5. Torakoabdominal aort anevrizmalarında exposure tekniği
 6. Pleksus grefti ile torakoabdominal aort anevrizma tamiri
 7. Pulmoner ven kanülasyonu
 8. Abdominal aorta fenestrasyonu
 9. Yacoup operasyonu ile supravalvüler aort stenozu tamiri

 Konjenital Kalp Cerrahisi

 1. Hipoplastik sol kalp sendromunda ilk başarılı Norwood stage 1,2 ve 3
 2. Single ventrikül patolojilerinde pompasız Glen operasyonu
 3. Sağ ventrikül çıkım yolu patolojilerinde en geniş Contegra implantasyon serisi
 4. En geniş Ross ve Konno-Ross operasyon serisi

Minimal İnvaziv Cerrahi  

 1. Mini torakotomi ile reoperatif vakada aksillar arterden LAD’ye safen ven baypas
 2. Reoperatif pompasız sağ subkalviyan arterden sağ koroner artere tam sternotomisiz baypas

Venöz Sistem Cerrahisi

Lokal nestezi altında varis tedavisinde köpük skleroterapi + yüksek ligasyon yeni bir alternatif teknik olarak ilk Dein ven trombozunda kros-pubik bypass-Palma operasyonu 

Damar Girişim Yolu

Kronik böbrek yetmezlikli başka damar erişim yolu bulunmayan olgularda hemodiyaliz amaçlı olarak direkt sağ atriyuma kateter takılması

 

 

 


 

 

 

 

 

Tel: 
+ 90 (232) 390 35 55
+ 90 (232) 390 35 73
  
Faks: 
+ 90 (232) 339 00 02
  
Adres: 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
35100 Bornova-İzmir  
 
 

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ