canlı destek

Kardiyoloji Anabilim Dalı

 

Tel:
+ 90 (232) 390 54 44
+ 90 (232) 390 54 60
+ 90 (232) 390 54 61
 
Faks:
+ 90 (232) 390 32 87
 
Adres:
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı
35100 Bornova-İzmir
 
 
Akademik Kadro
 
Anabilim Dalı Başkanı
Akademik Personel
 
 
 
Tarihçe
 
Randevu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 09.04.1991 yılında kurulmuştur. Bu tarihten itibaren gerek bilimsel alanda gerekse eğitim faaliyetleri bakımından önemli aşamalar kaydederek günümüzde, Türkiye’deki en önemli kardiyoloji kliniklerinden biri durumuna gelmiştir. Anabilim Dalı’nda 14 öğretim üyesi, 2 uzman ve 12 uzmanlık öğrencisi, 53 hemşire, 7 sağlık teknisyeni ve 23 yardımcı hizmetli görev yapmaktadır. Başlangıçtan itibaren girişimsel kardiyolojinin aktif biçimde uygulandığı Kardiyoloji Kliniğinin Koroner Bakım - Genel Yoğun Bakım, I. , II. ve III. Birim Servisleri, Anjiyo Laboratuvarı, Ekokardiyografi - Efor-Holter Laboratuvarı ve Poliklinik birimleri bulunmaktadır. 
 
 
Verilen Tıbbi Hizmetler
 
Anjiyografi Laboratuvarında son 1 yılda yapılan Anjiyografi-Kalp Kateterizasyonu ve girişimsel işlemlerin toplam sayısı 2000’nin üzerindedir. Tanısal invaziv tetkiklerin yanında tedaviye yönelik Koroner, Perifer Anjioplasti-Stent, PDA, ASD kapatılması işlemi, Pacemaker/ICD/CRT implantasyonu, Elektrofizyolojik Çalışma ve Kateter Ablasyonu gibi işlemler de yoğun biçimde uygulanmaktadır. Noninvaziv laboratuvarlarda Efor EKG, Ekokardiyografi, TEE, Holter (EKG, TA), Tilt Table testleri yapılabilmektedir. Polikliniğimizde Lipid Polikliniği, Periferik Damar Hastalıkları Polikliniği, Kalp Yetmezliği Polikliniği, Aritmi+Pil Kontrolü Polikliniği, Pulmoner Hipertansiyon Polikliniği, Konjenital Kalp Hastalıkları Polikliniği gibi özel dal poliklinikleri hizmet vermektedir.
 
 
Randevu
 
Genel poliklinik randevuları web üzerinden alınmaktadır. Bunların dışında EKO-Efor randevuları, Tilt Table, TA Holter, EKG Holter randevuları poliklinik Bilgi İşlem’e başvurularak verilmektedir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ