Gastroenteroloji Bilim Dalı

 

Tel:
+ 90 (232) 390 43 97  
 
Randevu için:
+ 90 (232) 390 33 31
+ 90 (232) 390 52 44
 
Adres:
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Gastoenteroloji Bilim Dalı
35100 Bornova-İzmir
   
 
Akademik Kadro
 
Bilim Dalı Başkanı
 
Akademik Personel
 
 
 
Tarihçe
 
Gastroenteroloji Kliniği 1960 yılında o zaman doçent olan Prof.Dr. Namık Kemal Menteş tarafından Konak'taki İzmir Devlet Hastanesinde kurulmuştur. Doç.Dr. Namık Kemal Menteş İzmir Devlet Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği şefliği yanında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. İç Hastalıkları Kürsüsünün de doçentiydi.
 
1961 yılında İzmir Devlet Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. İç Hastalıları Kliniğinin iş birliği ve bilimsel bağlantısı Sağlık Bakanlığınca kabul edilmiş ve bu şekilde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde Gastroenteroloji Kliniği resmen kurulmuştur.
 
Gastroenteroloji Kliniği 1976 yılında inşaatı tamamlanan bugünkü binasına yerleşmiştir. Bu binaya daha sonra poliklinik ve yoğun bakım ünitesi eklenmiştir. 2002-2008 yılları arasında önce yeni poliklinik ünitesi eklenmiş, ardından klinik yenileme ve düzenlemeleri yapılmıştır. Kuruluşta 120 yatak kapasiteli olan kliniğimizde yenileme çalışmaları ile özel yatak sayısı arttırılmıştır. Halen 24 özel oda, 14 yoğun bakım yatağı ve kalanı 4 kişilik koğuşlar olmak üzere toplam 100 yatak mevcuttur.
 
 
Verilen Tıbbi Hizmetler
 
Gastroenteroloji kliniği içinde biyokimya ve araştırma laboratuarları, motilite laboratuarı, parazitoloji laboratuarı, röntgen ünitesi, endoskopi laboratuarları (alt ve üst sindirim sistemi, ERCP, laparoskopi ünitesi) ultrasonografi ve endo-ultrasonografi laboratuarları mevcuttur. Bu laboratuarlarda hem tanı koydurucu hem de tedavi edici girişimler yapılmaktadır.
 
Poliklinikte genel gastroenteroloji hastaları, karaciğer hastaları, inflamatuar barsak hastaları, reflü ve fonksiyonel barsak hastaları için ayrı bölümler mevcuttur.
 
Polikliniklerimiz randevu sistemi ile çalışmaktadır.
Halen Kliniğimizde; 12 öğretim üyesi (11 Prof, 1 Yard. Doç.), 6 uzman ve 8 yandal asistanı çalışmaktadır.
 
 
Randevu
 
Polikliniğimiz (Özel-genel ) randevu sistemi ile çalışmaktadır. Randevular direkt olarak poliklinik sekreterliğinden alınabileceği gibi, telefonla da alınabilmektedir. Polikliniğimiz Bilim Dalımız binasının zemin katındadır.

Hepatoloji Polikliniği
390 52 20

Kabızlık Polikliniği
390 52 16

Reflü Polikliniği
390 52 16

İBH Polikliniği
390 51 95

Pankreas Polikliniği
390 33 31

Genel Poliklinik
Genel poliklinik randevuları sadece internet üzerinden verilmektedir.

Kontrol muayeneleri Hepatoloji Polikliniği öğleden sonra diğer polikliniklerde özel bir saat yoktur.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ