canlı destek

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

 

 

 

 

Tarihçe


27 Mart 1979 tarihinde Kürsü Kurulu olarak adlandırılan ve tüm öğretim üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen iç Hastalıkları toplantısında, Endokrinoloji seksiyonu Prof Dr Ahmet Kocabaş ve Prof Dr Taylan Kabalak önderliğinde kurulmuştur. Bu dönemde Uzm. Dr. Candeğer Yılmaz ve Uzm. Dr. Necdet Yetim başasistan olarak görev almış, hizmetler iki genel endokrin polikliniği ve  iki laboratuar şeklinde yürütülmüştür. 1988 yılında iç hastalıkları bilim dallarının kurulması için Prof Dr Tomris Kabakçı, Prof Dr Taylan Kabalak ve Prof Dr Gürbüz Gümüşdiş dekanlık nezdinde girişimde bulunmuşlardır. Rektör Prof Dr Sermet Akgün’ün destekleriyle Bilim dalları oluşmuştur. Endokrinoloji Bilim Dalı Prof Dr Taylan Kabalak, Doç Dr Candeğer Yılmaz ve Doç Dr Mehmet Tüzün önderliğinde kurulmuştur. Bilim dalı başkanlığı, bilim dalı öğretim üyeleri arasında en kıdemliden başlayarak her dönem yeni bir öğretim üyesi tarafından yürütülmüştür. Yatan hasta, poliklinik ve diğer faaliyetler de dönüşümlü olarak öğretim üyelerinin sorumluluğunda sürdürülmüştür. Poliklinik hizmetleri öğretim üyelerince önceleri tek, sonra 3 ayrı poliklinik olarak verilmiştir. Bilim dalları kuruluşunu takiben 1998’e dek endokrinoloji romatoloji-immunoloji laboratuarları birlikte hizmet vermiştir. Endokrinoloji laboratuarının sorumlusu emekli olana dek Prof Dr Taylan Kabalak olmuştur. Kemik dansitometri laboratuarı endokrinoloji bilim dalı tarafından kurulup 2000 yılına kadar işletilmiştir.  Ege Endokrin Bilim Dalı eğitim (uzman, hemşire, diyetisyen eğitimi yerinde ve interaktif yöntemle) tanı ve tedavi (insülin pompasını Türkiye de ilk kullanan birim) alanlarında Türkiye de öncülerdendir. Eğitim halkın eğitimi konusunu da içerir. İlk kez 2001 yılında 10 haftalık programlarla Obezite ve Diyabet Okulları başlamıştır. Bu yıl 8. si düzenlenen Sağlık Halk Kongresi Türkiye de bir ilk olarak 2002 yılında Prof Dr Candeğer Yılmaz tarafından düzenlenmeye başlanmıştır.
 
Ege Endokrinoloji Bilim Dalı kendi içinde dinamik bir şekilde gelişirken tecrübe ve gelişmeleri gerek hekimler gerekse halk ile paylaşmaktadır. 

Verilen Tıbbi Hizmetler


Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı, 5. katta 12 yatak ile klinik hizmeti vermektedir. Aynı katta Endokrinoloji laboratuarı bulunmaktadır. Bilim dalımıza bağlı laboratuarda 8 laboratuvar teknisyeni, polikliniğimizde 1 uzman ve 3 yan dal asistanı görev yapmaktadır.

Poliklinik Hizmetleri

1.      Genel Endokrinoloji Polikliniği                

2.      Diyabet Polikliniği                          

3.      Tiroid Polikliniği                              

4.      Obezite Polikliniği                         

5.      Osteoporoz Polikliniği                  

6.      Konsültasyon 

7.      Tiroid İnce İğne Aspirasyonu                               

Tıbbi Alan

Bilim dalımız, toplumda sık görülen diyabet, obezite, tiroid hastalıkları, osteoporoz ve diğer endokrinolojik hastalıkların ( hipotalamus ve hipofiz bezi hastalıkları, surrenal bez hastalıkları, endokrin hipertansiyon, hipoglisemik bozukluklar, lipoprotein metabolizması bozuklukları, üreme endokrinolojisi ve infertilite, metabolik kemik hastalıkları ) tanı ve tedavisiyle ilgilenmektedir.

En Çok İlgilenilen Konular

Endokrinolojik hastalıkların toplum tarafından daha iyi anlaşılması için hekim ve halka yönelik yerel toplantılar, bilimsel kongreler düzenlenmektedir. Bu konular özellikle diyabet, obezite, tiroid hastalıkları ve osteoporoz alanında olmaktadır. 

 

 

Randevu


Sadece internetten randevu verilmektedir >>>>>>> https://hastanem.ege.edu.tr/

 

 

 

 

 

Tel: 
+ 90 (232) 390 44 66
+ 90 (232) 390 35 34
 
Randevu Sekreterliği Tel: 
+ 90 (232) 390 44 01
+ 90 (232) 390 35 24
 
Adres: 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
35100 Bornova-İzmir
 
 

 

 

 

 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ