canlı destek

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

 

 

 

Tarihçe


Ord. Prof. Dr. Muhittin Erel rektörlüğünde 1955 yılında açılan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ilk öğretim üyesi olarak Ankara Tıp Fakültesi'nde çalışmakta olan Doç. Dr. İsmail ULUTAŞ Morfoloji Kürsü'sünü kurmak üzere görevlendirilmiştir. İsmail ULUTAŞ'ın ilk asistanları Dr. Saim FALAKALI, Dr. Fuat YASA, Dr. Vahit İNCE,  Dr. Erdoğan CİRELİ'dir.

1993 yılında YÖK kararı ile Morfoloji Anabilim Dalı kaldırılmış Histoloji-Embriyoloji ve Anatomi olarak iki farklı anabilim dalı kurulmuştur. Bu ayrılma ile birlikte Prof. Dr. İsmet KÖKTÜRK, Prof. Dr. Erdoğan CİRELİ, Doç. Dr. Mine YURTSEVEN, Yrd. Doç. Dr. Meral BAKA, Yrd. Doç. Dr. Ayşegül UYSAL Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'na kurucu öğretim üyesi olarak atanmışlardır.

 

 

 

 

 

Verilen Tıbbi Hizmetler


Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı; eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini 2001 yılında taşındığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık-Başhekimlik Binasındaki yeni yerleşkesinde artan ivme ile sürdürmektedir. Işık Mikroskopi ve İmmünohistokimya, Elektron Mikroskopi Laboratuarları bulunmakta ve Embriyoloji Laboratuarının da altyapısı oluşturulmaktadır. Bu laboratuarlarda başlıca deneysel moleküler araştırmalar olmak üzere multidisipliner çeşitli çalışmalar yapılmakta; tezler, araştırma projeleri ve hasta tanısına yönelik yardımcı çalışmalar yürütülmektedir. 
 

 


 

 

 

 

Tel: 
+ 90 (232) 390 59 00
  
Adres: 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
35100 Bornova-İzmir
  
URL: 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ