canlı destek

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

 

 

Tarihçe


Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 1958 yılında Prof. Dr. Selahattin Erbakan tarafından kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana sırasıyla Anabilim Dalı Başkanlıkları görevini Prof. Dr. Selahattin Erbakan (1958-1979), Prof. Dr. Günay Haznedaroğlu (1979-1991), Prof. Dr. Günhan Erbakan (1991-1997), Prof. Dr. Kutay Andaç (1997-2003) , Prof. Dr. Ayşe Yağcı (2003-2006), Prof. Dr. Cezmi Akkın (2006-2009), Prof. Dr. Ayşe Yağcı (2009- 2011),  Prof. Dr. Cezmi Akkın (2011-2014) yürütmüştür, son olarak da 12 Eylül 2014'den beri Prof. Dr. Filiz AFRASHİ Anabilim Dalı Başkanı ’dır.

Kuruluşundan bu yana geçen 50 yıldan fazla sürede kliniğimizde binlerce hasta ameliyat olmuş, muayene ve tedavi edilmiş, yüzden fazla asistan göz uzmanı ünvanı almıştır. Araştırma, eğitim ve sağlık hizmeti faaliyetleri halen devam etmektedir. Bünyesindeki Poliklinik, Yataklı Servis, Ameliyathane bölümleri ve Retina, Kornea ve Kontakt Lens, Oküloplasti, Şaşılık, Glokom birimleri ile hizmet verilmektedir. Asistan eğitimi programı da bu birimlere göre dağılmaktadır.

Bölgedeki en köklü Üniversite Kliniği olarak Anabilim Dalımız giderek artan bir oranda öğretim üyesi, asistan, ve öğrenci yetiştirmekte, proje ve araştırmalarını sürdürmekte, en büyük yataklı tedavi kurumu olarak da hasta muayene ve tedavisine devam etmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Verilen Tıbbi Hizmetler


Retina ve Vitreoretinal Cerrahi:
Polikliniğimize baş vuran ve retina problemi saptanarak birimimize gönderilen hastalar ve çevre hastane ve hekimlerden refere edilen hastalara fundus muayeneleri, gerekirse ultrasonografi, fundus flosresein anjiografi (FFA), indocyanine green angiografi (ICG), optic coherence tomography (OCT) yapılmaktadır. Hastaların mevcut durumuna ve gereksinimine göre argon laser, fotodinamik tedavi, YAG laser, intravitreal enjeksiyon, pnömatik retinopeksi, konvansiyonel retina dekolman cerrahisi veya vitreoretinal cerrahiler planmakta ve yapılmaktadır. Vitreoretinal cerrahiler de aynı ekip tarafından haftanın dört ameliyat gününde sürdürülmektedir.

Tedavi edilen hasta profilleri arasında yaşa bağlı makula dejeneresansı, proliferatif diabetik retinopati, retinanın damar tıkanıklıkları (ven dal, santral ven tıkanıklıkları), periferik retina yırtıkları, yırtıklı retina dekolmanları, göz içi kanamalar, makula deliği, epiretinal membran, yaralanmalar, göz içi yabancı cisimleri, endoftalmiler, prematür retinopatisi bakı ve laserleri sayılabilir.

Şaşılık:
Poliklikten yönlendirilen şaşılık hastalarına Göz Kliniği içindeki Şaşılık Birimi tarafından bakılmakta, tedavi veya ameliyat planı yapılmakta, tedaviler süresince ve gerek görülürse sonrasında aynı birimde takip edilmektedir.

Şaşılık birimi aynı zamanda Elektrofizyoloji (Multifokal ERG, Görme Alanı, Ultrason, VEP gibi) ve LVA (düşük görme yardımcıları) hizmetlerinde de yardımcı olmaktadır.

Kornea-Oküloplasti Birimi:
Bu bölümün hizmetleri arasında, gözün kapak düşüklüğü, kapak-kirpik hastalıkları, göz çevresinin plastik cerrahisi, göz çevresi yaralanmaları, göz tümörleri, gözyaşı kesesi hastalıkları, kuru göz hastaları, kontakt lens, kornea hastalıkları ve göz nakli ameliyatları sayılabilir.

Haftada iki gün sayılan hastalıklarla ilgili ameliyatlara girerken, haftanın dört günü de klinik içindeki kornea biriminde poliklinik hizmetleri sürdürülmektedir.

Glokom Birimi & Uvea Behçet Hastalığı Birimi:
Glokom, yani göz tansiyonu hastalığı sinsi bir hastalık olup erken tanısı ve tedavisi için yoğun tarama ve eğitim programları gerektiren bir halk sağlığı problemidir. Mevcut donanımı ile Glokom Birimi poliklinikten ve çevre sağlık kuruluşlarından gönderilen tüm göz tansiyonu hastalarının takip ve tedavisini yapabilecek durumdadır.

Aynı bölümde üveit-Behçet hastalıkları da bakılmakta ve tedavi edilmektedir.

Öğretim üyeleri bu sayılan birimlerdeki görevleri ve verdikleri sağlık hizmeti yanısıra eğitim ve araştırma hizmetlerini de sürdürmektedirler. Anabilim Dalımız hem stajyer öğrenci, hem de uzmanlık öğrencisi (asistan) eğitimi vermektedir. 

 

Randevu


Danışma: + 90 (232) 390 37 75
Hizmet Birimlerine Ait Telefonlar
Retina:   232 390 3789
Glokom: 232 390 3779
Kornea:  232 390 3781

Not: Kornea özel muayene randevuları için her ayın 20 sinden sonra hafta içi aranması gerekmektedir.
Şaşılık:   232 390 3791- 3745
 
Not: Özel muayene randevuları saat 14:00'den sonra verilmektedir.
Diğer Bölümler
Servis hemşire deski:  232 390 3787
Poliklinik:                     232 390 3234 - 3236
Ameliyathane:             232 390 4417 - 3782
Nöbetçi Hekim:           232 390 3792 - 4419
Görme Alanı:              232 390 3790
 
Polikliniğimiz hastane içinden ve internet üzerinden randevu vermektedir. İnternet randevusu almak için>>>>>>>>> https://hastanem.ege.edu.tr

 

 

 

Tel:
 + 90 (232) 390 37 88
 
Fax:  
+ 90 (232) 388 14 69
 
Adres:
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
35100 Bornova-İzmir 
 
 
 

 

 

 

 

 

Randevu:
 
 
 
 
 
 
Akademik Kadro
 
Anabilim Dalı Başkanı
 
Akademik Personel
 
 
Tarihçe
 
 

 

Verilen Tıbbi Hizmetler

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ