canlı destek

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

Hekimlerimiz

 

 

 

Tarihçe


Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Kliniği; 1958 yılında Ege Üniversitesinin kuruluşundan 3 yıl sonra Prof.Dr.Ragıp ÜNER’in İzmir’e gelişiyle kurulmuş ve o zaman Tepecik Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Hastanesinde hizmet vermeye başlamıştır. Prof.Dr.İlhan VİDİNEL’in girişimleri ile Bornova’daki binasına 1976 yılında taşınmıştır. Üç katlı olan bu ana bina bölgenin en gelişmiş Göğüs Hastalıkları merkezi olarak eğitim ve sağlık hizmeti vermektedir.

Verilen Tıbbi Hizmetler


Ege Bölgesinden ve hastanemizin diğer birimlerinden gönderilen solunum yetmezliğindeki hastalara modern tıbbi cihazlarla invaziv ve non-invaziv mekanik ventilasyon uygulanmakta, diğer üniversite ve eğitim hastanelerinden gelen hekimlere eğitim verilmektedir.  
 
Bronkoskopi ünitesinde rijit ve fleksibl bronkoskoplar kullanılarak tanı ve tedaviye yönelik endoskopik girişimler yapılmaktadır. Girişimsel bronkoskopi konusunda oldukça gelişmiş olan ünitemizde 1995 yılından beri endobronşiyal radyoterapi (brakiterapi), 2000’den itibaren stent uygulamaları ve elektrokoter, Argon kriyoterapi gibi tedaviler gerçekleştirilmektedir. Diğer hastanelerden yönlendirilen olgulara da poliklinik düzeyinde hizmet verilmekte, yılda yaklaşık 1000 bronkoskopi yapılmaktadır. Bronkoskopi sırasında videomonitorizasyon sistemi ile öğrenci ve asistan eğitimi sürdürülmektedir. Toraksa yönelik biyopsi, plevral fonksiyon ve drenaj yöntemlerinin uygulandığı küçük müdahale odası klinik bünyesi içinde yer almaktadır. Akciğer zarı hastalıklarına yönelik müdahaleler toraks ultrasonografisi eşliğinde yapılmaktadır.
 
Anabilim Dalı’mız bünyesinde bulunan röntgen laboratuarında rutin radyolojik tetkikler yanı sıra modern görüntüleme araçları yardımı ile çeşitli biyopsi girişimleri yapılabilmektedir.
 
Solunum Fonksiyon testleri laboratuarı teknolojik gelişmelere uygun cihazlarla hizmet vermektedir.
 

Randevu


Polikliniğimiz randevu sistemi ile çalışmaktadır. Randevular başvuru yada telefon ile yapılmaktadır. Genel poliklinik telefon numaramız 390 29 29‘dur.

 

 

 

 

Tel: 
+ 90 (232) 390 29 00
+ 90 (232) 390 29 01
+ 90 (232) 390 29 02
  
Faks: 
+ 90 (232) 388 71 92
  
Adres: 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
35100 Bornova-İzmir
 
 

 

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ