canlı destek

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

 

 

 

Hekimlerimiz

 

 

 

Tarihçe


Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde Genel Cerrahi öğretimi 1957 yılında Doç. Dr. Hayrullah KOCAOĞLU’nun Fakülteye atanmasıyla başlamıştır. Başlangıçta bağımsız dersler halinde sürdürülen öğretim Ege Üniversitesi Senatosunun 20.05.1958/6 sayılı kararıyla kürsü düzeninde yürütülmüştür. Her ne kadar senato kararında 1. ve 2. Şirurji Kürsüleri adıyla iki Cerrahi Kürsüsünün kurulması yer almışsa da başlangıçta öğretim ve eğitim tek kürsü halinde gerçekleştirilmiştir.
 
İlk Cerrahi kürsüsü ve kliniği Doç. Dr. Hayrullah KOCAOĞLU tarafından Konak’taki İzmir Devlet Hastanesinin 3. bloğunda kurulmuştur. Genel Cerrahi dersleri önceleri hastane bodrumundaki bir odada ve daha sonra Birinci Beyler Sokağındaki Veremle Savaş Derneği Dispanseri salonunda yapılmıştır.
 
Yürürlükteki 4936 sayılı kanunun kürsü başkanlarının yalnız Profesörlerden olması gerektiği hükmü gereği kurulan 1. Şirurji kürsüsü başkanlığına Senato tarafından Prof. Dr. İzzet BİRANT atanmıştır. Doç. Dr. Hayrullah KOCAOĞLU 1961 yılında Profesör olarak kürsü başkanlığını devir almıştır. Ege Üniversitesi’nde Senatonun 1958 yılındaki kararı uyarınca İkinci Cerrahi Kürsüsü 1970 yılında yine Tepecik Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde 12. koğuşta kurulmuştur. Başkanlığına Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden naklen gelen Prof. Dr. Sermet AKGÜN seçilmiştir. Bu dönemde iki katlı binanın bir kısmı ameliyathane haline getirilmiştir.
 
1972 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi klinik kürsülerinin tümü Bornova’da inşa edilen Fakülte Hastane binasına taşınmış ve Birinci Cerrahi Kürsüsü, 2. katına ve İkinci Cerrahi Kürsüsü ise 3. katına yerleşerek hizmete devam etmiştir.
 
07.07.1973 tarihinde yürürlüğe giren 1750 sayılı kanunun “Bir Fakülte’de aynı adı taşıyan birden fazla öğretim ve eğitim birimi bulunamaz” hükmü gereğince fakültenin teklifi ve Senatonun 12.02.1974/23 kararı gereğince mevcut iki cerrahi kürsüsü birleştirilmiştir. Kurulan yeni kürsünün adı E.Ü. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kürsüsü olmuştur. Kanun gereği profesörler kurulunda yapılan seçim sonucunda kürsü Başkanlığına Prof.Dr. Sermet AKGÜN seçilmiştir.
 
1981 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı kanun ve buna bağlı yönetmelik ile Üniversitelerde yapılan yeni düzenlemelerle kürsüler Anabilim Dalına çevrilmiş bunların bünyesinde oluşturulan ileri uzmanlık düzeyindeki birimlerde Bilim Dalı olarak kabul etmiştir. Aynı zamanda Anabilim ve Bilim Dalı başkanlarının seçimi yerine Dekan-Rektör ataması düzenini getirmiştir. Buna göre Genel Cerrahi Kürsüsü, Genel Cerrahi Anabilim Dalı adıyla kurulmuş başkanlığına da Prof.Dr. Sermet AKGÜN atanmıştır.
 
Anabilim Dalında halen 9 profesör, 5 doçent, 5 uzman ve 11 uzmanlık öğrencisi hizmet vermektedir. Anabilim Dalında 108 yatak bulunmaktadır.
 
Bugün Anabilim Dalında Özofago-Gastrik Cerrahi, Endokrin Cerrahisi, Kolorektal Cerrahi, Meme Cerrahisi , Hepatobiliyer Cerrahi, Cerrahi Enfeksiyon ve Beslenme çalışma grupları oluşturulmuştur. Böylece bu konularda geniş uygulama ve araştırma olanakları sağlanmıştır. Cerrahi yöntemi uygulamaları başarılı bir şekilde sürdürülmekte ve Ege Bölgesinde video-laparoskopik cerrahinin ve robot cerrahisinin en çok yapıldığı yer özelliğini taşımaktadır.
 
Ayrıca Genel Cerrahi Anabilim Dalında hizmet veren Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezinin böbrek transplantasyon çalışmaları Genel Cerrahi bünyesinde yürütülmektedir. Genel Cerrahi Anabilim Dalının öğretim üyeleri özellikle karaciğer nakli konusunda Türkiye’de olduğu kadar Dünya’ da da başarılı uygulamalara imza atmışlardır.
 
 
 
 
 
 
 
 

Verilen Tıbbi Hizmetler


Bugün Anabilim Dalında Özofago-Gastrik Cerrahi, Endokrin Cerrahisi, Kolorektal Cerrahi, Meme Cerrahisi, Hepatobiliyer Cerrahi, Cerrahi Enfeksiyon ve Beslenme çalışma grupları oluşturulmuştur. Böylece bu konularda geniş uygulama ve araştırma olanakları sağlanmıştır. Cerrahi yöntemi uygulamaları başarılı bir şekilde sürdürülmekte ve Ege Bölgesinde video- laparoskopik kolesistektominin en çok yapıldığı yer özelliğini taşımaktadır.

Ayrıca Genel Cerrahi Anabilim Dalında hizmet veren Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezinin böbrek ve karaciğer transplantasyon çalışmaları Genel Cerrahi bünyesinde yürütülmektedir. Genel Cerrahi Anabilim Dalının öğretim üyeleri özellikle karaciğer nakli konusunda Türkiye’de olduğu kadar Dünya’ da da başarılı uygulamalara imza atmışlardır.

 

Randevu


Zemin Kat Genel Cerrahi Polikliniği    (232) 444 13 43    (5137)

3. Kat Proktoloji Polikliniği                   (232) 444 13 43    (5123)

3. Kat Meme Polikliniği                        (232) 444 13 43    (5121)

3. Kat Endokrin Cerrahisi Polikliniği     (232) 444 13 43    (5124) 

 
Randevu ve İletişim Bilgileri :    
4. Kat Sekreterlik         (0 232) 390 50 51
3. Kat Sekreterlik         (0 232) 390 50 50
                            Fax: (0 232) 339 88 38

 

 

 

 

Tel: 
+ 90 (232) 390 50 50
+ 90 (232) 390 50 51
  
Faks: 
+ 90 (232) 339 88 38
  
Adres: 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
35100 Bornova-İzmir  
 
 

 

 

 

 

 
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ