canlı destek

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı

 

 

Hekimlerimiz

 

 

 

Tarihçe


Ege Üniversitesinde özellikle istatistiksel danışmanlık hizmetlerinin bilgisayar destekli olarak verilmesi 1970'li yıllar gibi çok eski bir geçmişe dayanmaktadır. Bu hizmetin Bilgisayar merkezi kapsamında verilmesi ve Biyoistatistik eğitiminin de bu konuya yakın akademik personel tarafından yürütülmesi üniversite bünyesinde konuya özel bir akademik birimin oluşturulmasını geciktirmiştir. Dünyadaki gelişmelerle Ege Üniversitesindeki özellikle bilgisayara dayalı birikim bir arada değerlendirilerek 2005 yılında Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü bünyesinde Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı kurulmuştur. Anabilim Dalında, kısa sürede gerekli fiziksel alt yapı tamamlanarak 2006 yılı başından itibaren hizmet verilmeye başlanmıştır.

Anabilim dalında 1 Profesör, 1 Doçent, 1 Yrd. Doçent, 1 Araştırma görevlisi, 1 Uzman Dr. ve 3 Öğretim görevlisi bulunmaktadır.

 

 

 

Verilen Tıbbi Hizmetler


Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı tüm dünyada hemen hemen standart hale gelen aşağıdaki işlevleri yerine getirmektedir:

1- Eğitim Faaliyetleri

Lisans, lisansüstü ve hizmet içi eğitimi kapsamaktadır.

2- Araştırma- Geliştirme Faaliyetleri

Sağlık bilimlerinde çalışanların araştırmaları için istatistik danışmanlık hizmeti vermek, sağlık bilimleri çalışanları ile ortak proje ve yayın yapmak ve özellikle sağlık bilimlerine uygulanan matematik ve istatistik teorileri üzerinde araştırma yapmak şeklinde özetlenebilir.

 

 

 

 

 

 

Tel: 
+ 90 (232) 390 19 85 (Biyoistatistik)
+ 90 (232) 390 49 21 (Tıbbi Bilişim)
  
Faks: 
+ 90 (232) 390 19 96
  
Mail: 
biyoistatistik@mail.ege.edu.tr
 
Adres: 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı
35100 Bornova-İzmir
  
URL: 
 
 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ