canlı destek

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

 

 

Hekimlerimiz

 

 

 

Tarihçe


Anabilim Dalımız Cerrahi Tıp Bilimleri gurubunda olup 08.07.1969 yılında Prof.Dr. Ahmet Tutan tarafından kurulmuştur. 1985 yılında Yoğun bakım (Reanimasyon) Ünitesi , 1991 yılında da Algoloji (Ağrı) Kliniği hizmete girmiştir. Kurulduğu tarihten itibaren gelişimini sürdüren anabilim dalımız halen 11 profesör, 5 doçent, 17 uzman doktor ve 48 araştırma görevlisi ile alanında oldukça ileri bir konuma gelmiştir. Öğretim üyelerimiz tarafından Tıp fakültesi 1., 2., ve 5. sınıf öğrencilerinin yanısıra üniversitemize bağlı bulunan Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakültelerine, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okuluna, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunun Anestezi, Odiometri, Radyoloji, Tıbbi labratuvar, Acil Bakım ve Ambulans Teknikerliği, Tıbbi Dökümantasyon bölümlerine anestezi ve ilk yardım eğitimi verilmektedir.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı eğitim hizmetlerinin yanısıra birçok alanda da görev almaktadır. Halen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi bünyesinde 13 ayrı cerrahi kliniği ameliyathanesinde 38 dan fazla salonda rutin sağlık hizmeti verilmektedir. Ameliyat olacak hastaların ameliyata tıbbi açıdan kendileri için en uygun koşullarda alınmalarının sağlanması için hazırlık dönemi tetkik ve tedavileri yapılmaktadır. Anestezi sırasında tüm yaşamsal fonksiyonları denetlenerek desteklenmektedir. Ameliyat sonrası derlenme döneminde hastanın normal koşullara dönünceye kadar izlem ve tedavisinin yapılması ve ağrılarının giderilmesi de görevleri arasındadır. Ayrıca internal ve eksternal radyoterapi, periferik anjiyografi, invaziv pediyatrik kardiyoloji, bronkoskopi, özel olguların çene cerrahisi ile bazı pediyatrik olguların radyolojik incelemelerinde anestezi veya analjezi-sedasyon uygulanmaktadır.

Verilen Tıbbi Hizmetler


Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı eğitim hizmetlerinin yanısıra birçok alanda da görev almaktadır. Halen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi bünyesinde 13 ayrı cerrahi kliniği ameliyathanesinde 38 dan fazla salonda rutin sağlık hizmeti verilmektedir. Ameliyat olacak hastaların ameliyata tıbbi açıdan kendileri için en uygun koşullarda alınmalarının sağlanması için hazırlık dönemi tetkik ve tedavileri yapılmaktadır. Anestezi sırasında tüm yaşamsal fonksiyonları denetlenerek desteklenmektedir. Ameliyat sonrası derlenme döneminde hastanın normal koşullara dönünceye kadar izlem ve tedavisinin yapılması ve ağrılarının giderilmesi de görevleri arasındadır. Ayrıca internal ve eksternal radyoterapi, periferik anjiyografi, invaziv pediyatrik kardiyoloji, bronkoskopi, özel olguların çene cerrahisi ile bazı pediyatrik olguların radyolojik incelemelerinde anestezi veya analjezi-sedasyon uygulanmaktadır.
 
Anestezi Polikliniği: Cerrahi polikliniklerde muayene edildikten sonra operasyonu planlanan hastaların preanestezik bakılarının gerçekleştirilmesi, dolayısıyla operasyona kadar olan yatış sürelerinin kısaltılabilmesi amacıyla Anestezi Polikliniği kurulmuştur.

Anestezi Polikliniği açılış tarihi: 16.06.2021
 
Anestezi Polikliniği Yeri: Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı bina girişinde bulunmaktadır.
 

Anestezi Polikliniği Telefon Numaraları: 2187

Üniversite Adresi: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı 35100, Bornova - İZMİR

Anestezi Anabilim Dalı Telefon No:
0232 3902142 (Sekreterlik)
0232 3902143
0232 3902140
0232 3902141

Başkan veya İletişim Kuracak Kişinin
Telefon Numarası
e-mail adresi    

Başkan: Prof. Dr. Meltem UYAR
Sekreter: Oya SÖZER
               Tel No: 0232 3902142
               e-mail : oyasozer@gmail.com

 

Randevu


 

 

 

 

 

Tel:
+ 90 (232) 390 21 40
+ 90 (232) 390 21 41
+ 90 (232) 390 21 42
+ 90 (232) 390 21 43
+ 90 (232) 390 21 87 (Poliklinik) 
 
Faks:
-
 
Adres:
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
35100 Bornova-İzmir 
 
 

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ