EGE ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Ege Üniversitesi Hastanesi)

Adli Tıp Anabilim Dalı

 

Tel:
+ 90 (232) 390 32 56
 
Faks:
+ 90 (232) 390 39 09
 
Adres:
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Adli Tıp Anabilim Dalı
35100 Bornova-İzmir
 
 
Akademik Kadro
 
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ekin Özgür AKTAŞ 
 
Akademik Personel
Doç. Dr. Ahsen KAYA
Dr. Öğr. Üyesi Ender ŞENOL
Dr. Öğr. Üyesi Hülya GÜLER
 
 
Tarihçe
 
E.Ü. Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, E.Ü. Senatosunun 20.05.1958 tarih, 6 sayılı kararı ile kurulmuş, o tarihte yürürlükte olan 4936 sayılı Kanun uyarınca başkanlığına bir profesör atanması gerektiğinden Prof. Dr. İzzet BİRAND Anabilim Dalı Başkanlığına atanmıştır. 1959-60 eğitim öğretim yılından itibaren Ankara Üniversitesi’nden Uzm. Dr. Haluka MENTEŞ kadrolu, İzmir Adli Tabibi Uzm. Dr. Süleyman Salim ATAY ise konferansiyer öğretim üyesi olarak görevlendirilmiş ve Adli Tıp derslerini vermeye başlamışlardır. 1961 yılında Doçent olan Doç. Dr. Haluka MENTEŞ, yeni yürürlüğe giren 115 sayılı Kanun uyarınca Anabilim Dalı Başkanlığına atanmıştır. Aynı yıl Dr. Beyhan EGE, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalının ilk asistanı olarak göreve başlamıştır. 1970’te Profesörlüğe atanan Prof. Dr. Haluka MENTEŞ’in vefatı sonrasında Anabilim Dalı Başkanlığına getirilen Doç. Dr. Beyhan EGE, 2004 yılındaki emekliliğine kadar bu görevini sürdürmüştür. 1978 yılında Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu ile yapılan protokol ile İzmir Grup Başkanlığı görevini de üstlenen Prof. Dr. Beyhan EGE, 2004 yılına kadar bu görevini de sürdürmüş, bu dönemde E. Ü. Tıp Fakültesi ve İzmir Grup Başkanlığı birlikte ve çok yakın işbirliği içinde görev yapmıştır. 2004 yılında emekliliğe ayrılan Prof. Dr. Beyhan EGE’nin ardından Prof. Dr. Hüseyin KARALİ, Anabilim Dalı Başkanlığı görevini üstlenmiş. Prof. Dr. Hüseyin KARALİ’nin emekliliğinin ardından 2009 yılında Prof. Dr. Süheyla Ertürk Anabilim Dalı Başkanlığına atanmıştır. Prof. Dr. Süheyla Ertürk’ün 2016 yılında emekliliğe ayrılması sonrasında Prof. Dr. Ekin Özgür AKTAŞ Anabilim Dalı Başkanlığına getirilmiş ve halen bu görevi sürdürmektedir. 
 
 
Verilen Tıbbi Hizmetler
 
Eğitim
E.Ü. Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu Adli Tıp Derslerini vermektedir. Bunun yanı sıra sağlık ve hukuk alanında düzenlenen değişik, eğitim, kurs, sertifika programları ve bilimsel kongrelerde Adli Tıp, Sağlık Hukuku ve Adli Bilimler alanlarında eğitim faaliyetlerine de aktif katkı sağlamaktadır.
Uzmanlık Dernekleri başta olmak üzere değişik akademik ve hizmet birimlerinden talep edilen eğitim faaliyetleri planlanarak, verilmektedir. 
 
Bilirkişilik
Özellikle İzmir ve çevre idari birimlerden gelen yoğun bilirkişilik talepleri Anabilim Dalımızca karşılanmaktadır. Adli Travmatoloji, Maluliyet tespitleri ile Tıbbi Uygulama Hatalarına ilişkin bilimsel ve teknik görüşler oldukça yoğun bir hizmet şeklinde sürdürülmektedir. Düzenlenen raporlar Adli Sağlık Kurulu Raporu şeklindedir.
Anabilim Dalımıza bağlı olarak görev yapan Erişkin Ruh Sağlığı Adli Kurulu ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Adli Kurulu bu alanda yapılan yoğun taleplere yanıt verecek bir hizmet yürütmektedir. 
 
Uzman Bilimsel Görüşü
Adli Makamlarca düzenletilecek adli raporlarda dikkate alınmak veya düzenlenen adli raporların değerlendirilmesi amacı ile talep edilen uzman bilimsel mütalaaları da Anabilim Dalımız Uzmanlarınca düzenlenmektedir. 
 
 
Randevu
 
Tel : +90 (232) 390 32 56

Fax : +90 (232) 390 39 09

e-Mail : adlitip@mail.ege.edu.tr

Adres : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Adli Tıp Anabilim Dalı
35100 Bornova-İzmir