EGE ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Ege Üniversitesi Hastanesi)

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

 

Tel:
+ 90 (232) 390 10 01
 
Faks:
+ 90 (232) 390 13 57
 
Adres:
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
35100 Bornova-İzmir
 
 
 
Akademik Kadro
 
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ramazan Kaan KAVAKLI
 
Akademik Personel
Prof. Dr. Afig BERDELİ
Prof. Dr. Bülent KARAPINAR
Prof. Dr. Can BALKAN    
Prof. Dr. Deniz YILMAZ KARAPINAR
Prof. Dr. Esen DEMİR
Prof. Dr. Eylem Ulaş SAZ
Prof. Dr. Feriştah Ferda ÖZKINAY
Prof. Dr. Figen GÜLEN
Prof. Dr. Funda ÇETİN    
Prof. Dr. Gül AKTAN       
Prof. Dr. Güldane KOTUROĞLU
Prof. Dr. Güzide AKSU     
Prof. Dr. Hasan TEKGÜL
Prof. Dr. Mahmut ÇOKER
Prof. Dr. Mehmet KANTAR
Prof. Dr. Mehmet YALAZ     
Prof. Dr. Mete AKISÜ 
Prof. Dr. Muhsin Özgür ÇOĞULU 
Prof. Dr. Nazan ÇETİNGÜL
Prof. Dr. Necil KÜTÜKÇÜLER     
Prof. Dr. Nilgün KÜLTÜRSAY
Prof. Dr. Nuri Zafer KURUGÖL
Prof. Dr. Reşit Ertürk LEVENT
Prof. Dr. Ruhsar Damla GÖKŞEN ŞİMŞEK 
Prof. Dr. Sadık AKŞİT
Prof. Dr. Sarenur GÖKBEN
Prof. Dr. Savaş KANSOY
Prof. Dr. Sema AYDOĞDU
Prof. Dr. Sema KALKAN UÇAR
Prof. Dr. Serap AKSOYLAR
Prof. Dr. Süleyman Caner KABASAKAL
Prof. Dr. Şükran DARCAN
Prof. Dr. Yeşim AYDINOK
Prof. Dr. Zülal ÜLGER TUTAR
 
Doç. Dr. Ahmet KESKİNOĞLU
Doç. Dr. Aslı ASLAN
Doç. Dr. Feyza  KOÇ
Doç. Dr. Neslihan KARACA 
Doç. Dr. İpek KAPLAN BULUT
Doç. Dr. Özge ALTUN KÖROĞLU
Doç. Dr. Samim ÖZEN
Doç. Dr. Sanem KESKİN YILMAZ
Doç. Dr. Tahir ATİK
 
Uzm. Dr. Caner TURAN
Uzm. Dr. Demet TEREK
Uzm. Dr. Eda ATASEVEN
Uzm. Dr. Gülcihan ÖZEK 
Uzm. Dr. Hepsen Mine SERİN
Uzm. Dr. İpek DOKUREL ÇETİN
Uzm. Dr. Miray KARAKOYUN
Uzm. Dr. Pınar ÖZKAYA
Uzm. Dr. Seçil CONKAR
Uzm. Dr. Şule GÖKÇE
 
 
Tarihçe
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 1957 yılında  Doç. Dr. Sabiha CURA ÖZGÜR tarafından kurulmuştur. Kuruluş yıllarında akademik yapılanma gerçekleştirilirken; Tıp Fakültesi eğitimi içinde pediatri stajının büyük staj konumuna yükseltilmesine çalışılmış, ülkemizde çocuk beslenmesi ve Sosyal Pediatri konularının yerleşmesine ve gelişmesine önderlik etmiştir.

1970’li yıllarda Torbalı bölgesinde yapılan sosyalizasyon çalışmaları ile günümüzdeki “Ana Çocuk Sağlığı” ve “Sağlık Ocağı” uygulamalarının başlamasına önemli katkı sağlamıştır.

1975-80’li yıllarda Çocuk Sağlığı içinde bilim dallarına yönelik üst uzmanlaşma ilkesi benimsenerek Pediatri öğretim üyeleri ve pediatri uzmanları yurt dışına eğitime gönderilmiştir. Günümüzde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde yan dal uzmanlığı veren 13 bilim dalının faaliyet gösterebilmesi sağlanmıştır.

1990’lı yıllarda çocuk hastaların ayrı bir hastanede sağlık hizmeti alması fikri benimsenerek bağımsız bir fizik mekan için çalışmalara başlanmıştır. 1990 yılında Çocuk Hastanesi temeli atılmıştır.

2000 yılında Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı içinde araştırma çalışmalarının başlamasına karar verilmiş ve Türkiye’de ilk kez Pediatrik Yan Dal Araştırma Laboratuvarları açılmıştır.

2003-2004 yıllarında Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarının dünyadaki gelişimine paralel olarak Türkiye’de henüz yan dal uzmanlığı kabul edilmemiş Pediatrik Romatoloji, Pediatrik Yoğun Bakım, Pediatrik Acil ve Ambulatuar Pediatri Bilim Dalı gelişimi için pediatri uzmanları yurt dışına eğitime gönderilmişlerdir.

2005 yılından bu yana 10 Asistanımız bilgi ve görgüsünü arttırmak üzere İtalya’nın “Ospedale Pediatrico G.Salesi di Ancona” hastanesinde 2’şer ay süreyle görevlendirilmiştir. Dokuz pediatri uzmanı ise Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İtalya’da kendi alanlarında  6-12 aylık yurtdışı çalışma deneyimine sahip olmuşlardır.

05.04.2006 tarihinde  Türkiye’de ilk Hasta Çocuk Evi açılmıştır. Şu anda hastane kampusü içerisinde inşa edilmekte olan 110 yataklı “Hasta Konuk Evi” için de her türlü destek sağlanmaktadır.

2006 yılından itibaren Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları UMEPS kapsamında akreditasyon ana hedefini benimsemiş olup ilk sırada İSO 2001 standardını ulaşmak için çalışmalar başlatılmıştır.

2007 yılı Ocak ayında Çocuk Hastanesi açılmış olup bugün tüm üniteleri ile birlikte şu anda 240 hasta yatağı ile yoğun olarak hizmet sürdürülmektedir. Yeni hastane bünyesinde, Genel Pediatri, Pediatrik İmmünoloji, Kardiyoloji, Solunum Alerji, Endokrin, Metabolizma, Nefroloji, Gastroenteroloji, Enfeksiyon, Hematoloji, Onkoloji,  Genetik, Yenidoğan ve Yoğun Bakım bölümleri ve Araştırma Laboratuvarları yer almaktadır.
2009 yılında, Hasta Çocuk Polikliniği 18289, Yandal Poliklinikleri 58264, ayaktan hasta ve Çocuk Acil Servis 35226 hastaya  hizmet verirken, toplam 3861 hastaya ise yataklı tedavi hizmeti sağlanmıştır. Sağlıklı Çocuk Polikliniği’nde ise 3702 çocuğun sağlık kontrolleri ve aşılama işlemleri gerçekleştirilmiştir.  

Çocuk Hastanesi bünyesinde şu anda ”Çocuk Psikiatrisi AD” da bulunmakta olup ameliyathane binasının bitiminden sonra cerrahi branşların da katılımı ile tam teşekküllü bir çocuk hastanesi olma niteliği kazanacaktır.
Mart 2010’da Çocuk Hastanesi’nin kendi çağdaş Acil Servisi ve tüm görüntüleme yöntemlerine sahip Radyoloji birimi ile birlikte Anjiografi/Fötal Kardiyoloji Laboratuvarı hizmete açılmış olup mevcut Biokimya Laboratuvarı da kesintisiz 24 saat çalışır duruma getirilmiştir.

Rutin klinik çalışmalar dışında, Anabilim Dalı olarak transplantasyon ile ilgili alanlarda da yoğun faaliyet gösterilmektedir. Akciğer, kalp ve karaciğer nakilleri için aktif çalışmalar sürdürülürken, özellikle  “Kemik İliği Kök Hücre Nakli” alanında Türkiye’de akredite olmuş iki merkezden biri Anabilim Dalımız içinde yer almaktadır.
Pediatrinin her alanında Türkçe ve yabancı dilde çok sayıda yayınlar yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, 2009 yılında A grubunda 19, B grubunda 68, C grubunda 104 olmak üzere toplam 191 yabancı dilde bilimsel makale yayınlamıştır.

Uzmanlık öğrencileri ve uzmanlara yönelik “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kitabı”nın basımı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
Ülkemizde pediatri eğitimi ile birlikte hasta ve sağlıklı çocuk izleminde önemli bir yere sahip olan “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD” büyük bir duyarlılıkla bu görevlerini sürdürmede çok kararlı olarak yoluna devam etmektedir.

İletişim Bilgileri:      
Prof. Dr. Savaş KANSOY - Anabilim Dalı Başkanı

Tel: 
0232 390 13 57-0232 390 1001

Fx:
0232 390 13 57

e-mail: 
savas.kansoy@ege.edu.tr

 

Verilen Tıbbi Hizmetler

Güncellenecek.

 

Randevu

Genel pediatri  poliklinik randevuları bir ertesi gün için web  üzerinden 20:00-24:00 saatleri arasında verilmektedir.