Çerez Örnek
canlı destek

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

 

 

Hekimlerimiz

 

 

 

Tarihçe


Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 20.05.1958 tarihli senato kararı ile Ortopedi Kürsüsü kurulmuş olup ilk kez 1959’da Çocuk Cerrahisi ve Ortopedi Kliniği açılmıştır. 1961’de Çocuk Cerrahisi Ortopedi Kürsüsü içinde 1 öğretim üyesi (Dr. İhsan NUMANOĞLU), 2 asistan (Dr. Mustafa ÖZEMRE, Dr. Acun GÖKDEMİR) ve 1 personel ile 8 yataklı ayrı bir birim olarak faaliyete geçmiştir.

24.02.1969 tarihli Ege Üniversitesi Senatosu Kararıyla Ortopedi, Çocuk Cerrahisinden ayrıldı ve Çocuk Cerrahisi Kürsüsü bağımsız bir kürsü haline getirildi. 1969 yılında Doçent olan Dr. İhsan NUMANOĞLU kürsü başkanlığına atandı ve müstakil kürsü olarak çalışmaya başladı. Çocuk Cerrahisi Kürsüsü ve Kliniği, kurucusu Prof. Dr. İhsan NUMANOĞLU başkanlığında önce İzmir Çocuk Hastahanesinde daha sonra kampusteki merkez hastahane binasında (29.05.1974) ve son olarak da 02.06.1981’de ayrı bir ünite olarak inşaa edilen 1.492 m2’lik şu andaki binasında 2 profesör, 1 doçent, 13 asistan, 26 hemşire, 3 laborant, 26 hastabakıcı, 2 teknisyen, 3 sekreter, 3 uzman, 1 fizyoterapist ve 1 diyetisyen ile hizmet vermeye başlamıştır.

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin 18.02.1982’de yürürlüğe girmesinden sonra Çocuk Cerra-hisi Kürsüsü, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı adıyla hizmete devam etmiş ve 1969 dan bu yana 45 uzman yetiştir-miştir.

Bu arada Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği’nin kürsünün önderliğinde 15 Mart 1973’te kurulması ile tüm çocuk cerrahlarının aynı dernek çatısı altında birleşmeleri ve bu sayede fikir alışverişinde bulunmaları için ilk adım atılmış, Mart 1987’de de ilk kez Pediatrik Cerrahi Dergisi’nin yayınlanması ile bir adım daha atılmıştır. Tüm bu çalışmalarda öncülüğü Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı yapmış olup derginin ilk yazısı da Anabilim Dalı kurucusu Prof. Dr. İhsan NUMANOĞLU tarafından gerçekleştirilmiştir.

Çocuklardaki Ürolojik sorunların yetişkinlerinkinden gösterdikleri ayrıcalık nedeniyle Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalının bünyesinde 1993 yılında Pediatrik Üroloji Bilim Dalı kurulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

Verilen Tıbbi Hizmetler


Ege Üniversitesi Çocuk cerrahisi Anabilim Dalı  ana binaya bağlı kendine ait binasında faaliyet göstermektedir. Zemin katta idari birim, poliklinik ve arşiv; birinci katta servis ( yataklı); ikinci katta ise yoğun bakım (9 yataklı), yenidoğan yoğun bakım (5 yataklı), yanık (8 yataklı, 2’si izolasyon odası), yanık yoğun bakım (2 yataklı) servisleri ve ameliyathane bulunmaktadır.

Kliniğimizde modern çocuk cerrahisi kapsamında yenidoğandan başlayarak 18 yaşına kadar tüm bebeklik, çocukluk ve ergenlik çağı boyun bölgesi, göğüs kafesi, solunum, mide-barsak, karaciğer-safra yolu, üreme ve idrar yolunun cerrahi problemlerinin tedavisi yapılmaktadır.

Basit cerrahi girişimler(anestezi gerektirmez ise) polikliniğimiz kapsamında bulunan tedavi odasında yapılmakla beraber girişimlerin büyük kısmı ameliyathanede genel anestezi altında yapılmaktadır. Kasık fıtığı, kordon kisti, hidrosel, inmemiş testis ve hipospadias gibi hastalıkların ameliyatları hastalar hastanede yatırılmaksızın günübirlik ameliyat uygulaması şeklinde yapılmaktadır.

Ayrıca yine polikliniğimiz kapsamında mesane fonksiyonları için ürodinami ve kaka kaçırmaya yönelik anorektal manometri gibi tanıya yönelik işlemler de yapılmaktadır. Yine polikliniğimizde bulunan laboratuarımızda tam kan sayımı, tam idrar tahlili, idrar mikroskopisi ve taş analizi gibi tetkikler yapılmaktadır.

A)      Pediatrik Üroloji Bilim Dalı

B)      Yoğun Bakım Birimi

C)      Yenidoğan Yoğun Bakım Birimi

D)      Yanık Birimi

E)      Pediatrik Toraks Birimi

F)      Pediatrik Onkolojik Cerrahi Birimi

G)     Ameliyathane

H)      Poliklinik

İ)         GİS Motilite Laboratuvarı

J)       Ürodinami ve Üroterapi Birim

 

Randevu


Polikliniğimiz özel ve genel hastalar için randevu sistemi ile çalışmaktadır. Özel randevulu hastalarımız için dahili numaramız 390 28 00, genel randevulu hastalarımız için ise 390 28 04’tür. Polikliniğimiz, poliklinik binası zemin katta olup dahili telefonu 390 28 25’tir..


Polikliniğimizde,
Pazartesi günleri: Thorax ve çocuk üroloji hastaları
Salı, Çarşamba, Cuma günleri: Genel hastalar ve çocuk üroloji hastaları
Perşembe günleri: Thorax ve genel hastalar Cuma günleri ise karma hastalar muayene olmaktadır.
Hasta başvurularında hastanın dış merkez tetkikleri istenir varsa hastaya ait eski dosyalar arşivden çıkarılır.

 

 

 

 

Tel:
+ 90 (232) 390 28 00
+ 90 (232) 390 28 01
 
Randevu Sekreterliği:
+ 90 (232) 390 28 04
 
Faks:
+ 90 (232) 390 28 02
 
Adres:
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
35100 Bornova-İzmir
 
 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ