canlı destek

İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü

 Müdür V.
Hatice ZEYBEKOĞLU
1919
E-Posta Gönder

 


Müdür Yardımcısı V.
Songül GÜRDAĞ
1919
E-Posta Gönder

 


Müdür Yardımcısı V.
Hilal TÜZER

E-Posta Gönder

 
   
 
Bilgi İşlem Birimi: 4921
Bilgisayar Donanım Birimi: 2131
Yazılım Birimi: 4921
Hastane Santral: 3758
Fatura Koordinatörlüğü Birimi: 1934 - 1961 - 1963
Dış Tahsilat Birimi: 1930 - 1980
Teşhis İlişkili Gruplar Birimi: 1975
Tıbbi Veri Kayıt Birimi: 4584 - 3232
Gelir Tahakkuk ve Vezne: 4212
İstatistik, Analiz ve Raporlama:
Hastane Yayın Bürosu: 3103 - 3186
Gider Tahakkuk Bütçe İşlemleri: 1907
Hastane Muhasebe Bürosu: 4408
Satın Alma Birimi: 1355
Taşınır Mal Yönetimi Birimi: 4455 - 1065 - 1063
Dayanıklı Taşınır Birimi: 4455
Tüketim Malzemeleri Birimi:
Stok Takip ve Koordinasyon: 1059
Merkez Arşiv: 1555 - 1556
İdari Amirlik: 3200
Maaş ve Mutemetlik: 3114
İnsan Kaynakları ve Özlük: 3356
İşçi İşlemleri Birimi: 3170 - 3180 - 1928
Hastane Evrak Kayıt Birimi: 3181 - 1883
Hastane Yazı İşleri Birimi: 4554 - 4521 - 1957
Ek Ödeme ve Mali Haklar: 1927 - 1979 - 1929
Hukuk Birimi: 1650
 
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ