canlı destek

İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü

 Müdür V.
Gökhan OLUM
1919
E-Posta Gönder

 


Müdür Yardımcısı V.
Songül GÜRDAĞ
1919
E-Posta Gönder

 


Müdür Yardımcısı V.
Hilal TÜZER

E-Posta Gönder

 


Müdür Yardımcısı V.
Hatice ZEYBEKOĞLU
4265
E-Posta Gönder
 
 

 

Bilgi İşlem Birimi: 4921
Bilgisayar Donanım Birimi: 2131
Yazılım Birimi: 4921
Hastane Santral: 3880
Fatura Koordinatörlüğü Birimi: 1934 - 1961 - 1963
Dış Tahsilat Birimi: 
Teşhis İlişkili Gruplar Birimi: 1973 - 1974 -1975
Tıbbi Veri Kayıt Birimi: 4584
Gelir Tahakkuk ve Vezne:
İstatistik, Analiz ve Raporlama:
Hastane Yayın Bürosu: 3103
Gider Tahakkuk Bütçe İşlemleri:
Hastane Muhasebe Bürosu: 4408 - 3163 - 1976
Satın Alma Birimi:
Taşınır Mal Yönetimi Birimi: 4455 - 1896
Dayanıklı Taşınır Birimi:
Tüketim Malzzemeleri Birimi:
Stok Takip ve Koordinasyon:
Merkez Arşiv: 1551
İdari Amirlik: 4038
Maaş ve Mutemetlik:
İnsan Kaynakları ve Özlük: 4359 - 3170
İşçi İşlemleri Birimi:
Hastane Evrak Kayıt Birimi:
Hastane Yazı İşleri Birimi: 3181
Ek Ödeme ve Mali Haklar:
Hukuk Birimi:
 
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ