canlı destek

Bireyselleştirilmiş Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

MERKEZİN KURULUŞU VE GELİŞİM TARİHİ

Yüksek Öğretim Kurulu' nun onayı ile Ege Üniversitesi Rektörlüğü' ne bağlı olarak kurulmuştur (Resmi Gazete 10 Nisan 2020 CUMA Sayı : 31095). Ege Üniversitesi Bireyselleştirilmiş Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (EU BT UAM) kurucu müdürü Prof. Dr. Ulus Ali ŞANLI, kurucu yönetim kurulu Prof. Dr. Erhan GÖKMEN, Prof. Dr. Özgür ÖMÜR, Prof. Dr. Mehmet KANTAR, Prof. Dr. Deniz NART, Prof. Dr. Güray SAYDAM, Prof. Dr. Deniz YALMAN olup "bireyselleştirilmiş tıp" alanında ülkemizde üniversite bünyesinde kurulan ilk merkezdir.
 
Merkezin amacı; ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda multidisipliner yaklaşımla üniversitenin bireyselleştirilmiş tıp araştırma ve uygulama alanında bilimsel araştırma faaliyetlerinin, eğitim faaliyetlerinin, üniversite-sanayi işbirliği hedefli ilaç uygulama ve araştırma faaliyetlerinin, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün bireyselleştirilmiş tıp hakkında ihtiyaç duyduğu eğitim, danışmanlık hizmetlerinin sunulması, çok odaklı faaliyetlerin yürütülmesi, üniversite bünyesinde konu ile ilgili lisansüstü eğitim programlarına destek verilmesidir.
 
MİSYON
“Bireyselleştirilmiş Tıp” alanında başta kanser olmak üzere hastalıkların biyolojisinin aydınlatılması, önlenmesi, tanı ve tedavinin ortaya konması ve yürütülmesinde evrensel düzeyde katkıda bulunabilecek nitelikli bilgi ve çıktı üretmek , bu çalışmaları yapabilecek üstün nitelikli araştırıcılar yetiştirmektir.
 
VİZYON
“Bireyselleştirilmiş Tıp” alanında nitelikli bilimsel üretimi ve nitelikli araştırmacıları ile dünyanın önde gelen araştırma kuruluşlarından biri olmaktır.
 
 
YÖNETİM
MERKEZ MÜDÜRÜ V.
Prof Dr Ulus Ali Şanlı
 
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCILARI
Prof Dr Mehmet Kantar
Prof Dr Güray Saydam
 
MERKEZ YÖNETİM KURULU
Prof. Dr. Erhan GÖKMEN
Prof. Dr. Özgür ÖMÜR
Prof. Dr. Mehmet KANTAR
Prof. Dr. Deniz NART
Prof. Dr. Güray SAYDAM
Prof. Dr. Deniz YALMAN
 
MERKEZ DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Mahmut TÖBÜ
Prof. Dr. Cemil GÜRGÜN
Prof. Dr. Tuncay GÖKSEL
Prof. Dr. Aydın ÖZSARAN
Prof. Dr. Mustafa PARILDAR
Prof. Dr. Sinan ERSİN
Prof. Dr. Ulus Salih AKARCA
Prof. Dr. Erdem GÖKER
Prof. Dr. Cumhur GÜNDÜZ
Prof. Dr. Cenk CAN
 

MOLEKÜLER ONKOLOJİ LABORATUVARI

E.Ü.T.F. Onkoloji Bilim Dalı ile ortak kullanılmaktadır.

 

SORUMLU ÖĞRETİM ÜYELERİ

Prof Dr Erdem Göker
Prof Dr Ulus Ali Şanlı
Öğr. Gör. Dr. Erkan Kahraman

 

Laboratuvarımızda yapılan analizler

Hücre kültürü uygulamaları
3D hucre kültürü uygulamalari
MTT analizi
SRB analizi
in vitro ilaç kombinasyon analizleri
Gerçek zamanlı hücre proliferasyonu
Apotoz Analizi
Koloni formasyon analizi
Motilite ve invazyon analizleri
Hücre boyama ve morfolojik analizler
in vitro tümör hücre sferoid analizleri
ROS analizi
Mikronukleus analizi
Kromozom sayısal ve yapısal analizleri
Comet analizi
in vitro yara iyileşmesi analizi
Fluresan mikroskopi analizleri
DNA ve RNA izolasyonu
Konvansiyonel PCR uygulamaları
Reel time PCR uygulamaları
Western blot analizi
Hücre sinyal ileti yolakları analizi
Moleküler gen klonlama
Transfeksiyon ve transformasyon çalışmaları.
Gen knockdown çalışmaları.

 
 
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ