Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Prof. Dr. Mehmet Nurullah ORMAN

Bölümü: Biyoistatistik ve Tıbbi bilişim
e-Posta: mehmet.orman@ege.edu.tr

Doç. Dr. TİMUR KÖSE

Bölümü: Biyoistatistik ve Tıbbi bilişim
e-Posta: timur.kose@ege.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Aslı SUNER

Bölümü: Biyoistatistik ve Tıbbi bilişim
e-Posta: asli.suner@ege.edu.tr

Uzm. Dr. Gül KİTAPÇIOĞLU

Bölümü: Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD
e-Posta: gul.kitapcioglu@ege.edu.tr

Öğr. Gör. Ali Murat ERGİN

Bölümü: Biyoistatistik ve Tıbbi bilişim
e-Posta: murat.ergin@ege.edu.tr

Öğr. Gör. Ergun KONAKÇI

Bölümü: Biyoistatistik ve Tıbbi bilişim
e-Posta: ergun.konakci@ege.edu.tr

Öğr. Gör. Kamil Saffet LİV

Bölümü: Biyoistatistik ve Tıbbi bilişim
e-Posta: kamil.saffet.live@ege.edu.tr