Yetişkin Bölümü

 Acil Tıp
 Adli Tıp
 Anatomi
 Anesteziyoloji ve Reanimasyon
  Ağrı Bilim Dalı
 Beyin ve Sinir Cerrahisi ( Nöroşirürji Ana Bilim Dalı)
  Pediyatrik Nöroşirürji Bilim Dalı
 Biyofizik
 Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim
 Deri ve Zührevi Hastalıklar (Dermatoloji)
 Enfeksiyon Hastalıkları ( Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı )
 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
 Fizyoloji
 Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı
 Göğüs Cerrahisi
 Göğüs Hastalıkları
 Göz Hastalıkları
 Halk Sağlığı
 Histoloji ve Embriyoloji
 İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
  Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
  Gastro Enteroloji Bilim Dalı
  Hematoloji Bilim Dalı
  Alerji ve Klinik İmmünoloji Bilim Dalı
  Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
  Nefroloji Bilim Dalı
  Romatoloji Bilim Dalı
  Sosyal Tıp Bilim Dalı
  Geriatri Bilim Dalı
 Kadın Hastalıkları ve Doğum
 Kalp ve Damar Cerrahisi
 Kardiyoloji
 Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları
 Nöroloji Ana Bilim Dalı
  Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı
 Nükleer Tıp
 Ortopedi ve Travmatoloji
  El Cerrahisi Bilim Dalı
 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
 Radyasyon Onkolojisi
 Radyoloji Ana Bilim Dalı
 • Nöroradyoloji Bilim Dalı
  Vasküler ve Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı
  Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı
 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
  Konsültasyon ve Liyezon Bilim Dalı
 Spor Hekimliği
 Tıbbi Biyokimya
  Klinik Biyokimya Bilim Dalı
 Tıbbi Biyoloji
 Tıbbi Farmakoloji
 Tıbbi Genetik
 Tıbbi Mikrobiyoloji
 Tıbbi Parazitoloji
 Tıbbi Patoloji
 Tıp Eğitimi
 Tıp Tarihi ve Etik (Deontoloji)
 Üroloji