Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Ege Üniversitesi Hastanesi (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi)

2019 3. Bina Turu

 

BİNA TURU YAPILACAK BİRİM / KLİNİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PLANLANAN TARİH İSİM LİSTESİ BİNA TURU GRUBU 
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI AD - POLİKLİNİK SKS 5.V R1 23.09.2019 Prof. Dr. Meral TÜRK
Nur Özge KAVAK
Yük. Hem. Esin AÇIKEL  
Bina Turu Grubu 1
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALILARI AD - POLİKLİNİK SKS 5.V R1  
GÖZ HASTALIKLARI AD - POLİKLİNİK SKS 5.V R1 23.09.2019 Dr.Seyfi DURMAZ
Gizem KOZAMAN
Yük. Hem. Gülseren DİNÇER

 
Bina Turu Grubu 2
ÇOCUK CERRAHİSİ AD - POLİKLİNİK SKS 5.V R1  
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ AD - POLİKLİNİK SKS 5.V R1 23.09.2019 Prof. Dr. İsabel Raika DURUSOY ONMUŞ
Uzm. Hem. Yurdanur ÇETİNKAYA
Yük. Hem. Perihan AKMAN
Bina Turu Grubu 3
KARDİYOLOJİ AD - POLİKLİNİK SKS 5.V R1  
GENEL CERRAHİ AD - POLİKLİNİK SKS 5.V R1 24.09.2019 Yük. Hem. Sultan ÇAĞAN
Yük. Hem. Gülver HACIOĞLU
Yük. Hem. Selma AKPINAR
Bina Turu Grubu 4
ORGAN NAKLİ - POLİKLİNİK SKS 5.V R1  
PLASTİK CERRAHİ AD - POLİKLİNİK SKS 5.V R1  
TUP BEBEK MERKEZİ  SKS 5.V R1 24.09.2019 Yük. Hem. Dilek ÖZKÖPRÜLÜ
Yük. Hem. Sibel ÇAĞLAR
Yük. Hem. Selma SOLMAZ
Bina Turu Grubu 5
KADIN DOĞUM AD - POLİKLİNİK SKS 5.V R1  
İÇ HASTALIKLARI AD - POLİKLİNİK SKS 5.V R1 24.09.2019 Has. Başmüdür Yılmaz ÖZTÜRK
Yük. Hem. İkbal BİNİCİ
Özlem ÇANCI ENGİN
Bina Turu Grubu 6
ANESTEZİYOLOJİ ve REANİMASYON AD - POLİKLİNİK SKS 5.V R1 25.09.2019 Yük. Hem. Nebile ÖZDEMİR ÇUBUK
Has. Müd. Yrd. V. Sündüs İPTEŞ
Gülçin GÜNAL
Bina Turu Grubu 7
BEYİN CERRAHİSİ AD - POLİKLİNİK SKS 5.V R1  
GÖĞÜS HASTALIKLARI AD - POLİKLİNİK SKS 5.V R1 25.09.2019 Has. Md. V. Hacı Mustafa KAYA
Uzm. Hem. Keziban BABADAĞ
Yük. Hem. Özgül BEKİR
Bina Turu Grubu 8
ENFEKSİYON HASTALIKLARI AD - POLİKLİNİK SKS 5.V R1  
ERİŞKİN ACİL TIP AD  SKS 5.V R1 25.09.2019 Has. Müd. Yrd. V. Ersin KABASAKALOĞLU 
Yük. Hem. Sevcan BAŞPINAR
Gizem KOZAMAN
Bina Turu Grubu 9
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. ACİL (D BLOK) SKS 5.V R1  
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. BODRUM SKS 5.V R1  
TIBBİ GENETİK AD - POLİKLİNİK SKS 5.V R1 26.09.2019 Sağ. Tek. Ercan ÖZDEMİR
Yük. Hem. Selma AKPINAR
ATT Betül KONCAK
Bina Turu Grubu 10
TIBBİ BİYOLOJİ AD  SKS 5.V R1  
TIBBİ PATOLOJİ AD  SKS 5.V R1  
TIBBİ PARAZİTOLOJİ AD  SKS 5.V R1 26.09.2019 Hem. Hiz. Md. V. Hatice GÖZMEN
Yük. Hem. Dudu DAŞTI
Sağ. Tek. Ercan ÖZDEMİR 
Bina Turu Grubu 11
KLİNİK BİYOKİMYA AD  SKS 5.V R1  
TIBBİ BİYOKİMYA AD SKS 5.V R1  
DOKU TİPİ LAB.   SKS 5.V R1 26.09.2019 Sağ. Tek. Ercan ÖZDEMİR
Yük. Hem. Selma SOLMAZ
Yük. Hem. Perihan AKMAN
Bina Turu Grubu 12
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD  SKS 5.V R1  
TIBBİ FARMAKOLOJİ AD SKS 5.V R1  
TÜLAY AKTAŞ ÇOCUK ONKOLOJİ - POLİKLİNİK SKS 5.V R1 27.09.2019 Dr. Hem. Nergiz TER   
Yük. Hem. Canan ÖZTÜRK
Özlem ÇANCI ENGİN
Bina Turu Grubu 13
TÜLAY AKTAŞ ERİŞKİN ONKOLOJİ - POLİKLİNİK SKS 5.V R1  
RADYODİAGNOSTİK AD   SKS 5.V R1 23.09.2019 İSG Uzm. Özgür SEZER
Yük. Hem. Dilek ÖZKÖPRÜLÜ
Bina Turu Grubu 14
NÜKLEER TIP AD - AREL - POLİKLİNİK SKS 5.V R1  
RADYASYON ONKOLOJİSİ AD - POLİKLİNİK SKS 5.V R1 27.09.2019 Yük.Hem. Mukadder GENÇ
Uzm. Hem. İsmihan İNCE   
Gülçin GÜNAL
Bina Turu Grubu 15
DİYALİZ ÜNİTESİ - POLİKLİNİK SKS 5.V R1  
GÖĞÜS CERRAHİSİ AD - POLİKLİNİK SKS 5.V R1 30.09.2019 Uzm. Hem. Yurdanur ÇETİNKAYA
Yük. Hem. Özgül BEKİR
Yük. Hem. Esra SÖNMEZ  
Bina Turu Grubu 16
KALP-DAMAR CERRAHİSİ AD - POLİKLİNİK SKS 5.V R1  
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD - POLİKLİNİK SKS 5.V R1 30.09.2019 Nur Özge KAVAK 
Yük. Hem. Füsun KAHRAMAN
Gülçin GÜNAL
Bina Turu Grubu 17
YANIK MERKEZİ SKS 5.V R1  
ADLİ TIP SKS 5.V R1  
ÜROLOJİ AD - POLİKLİNİK SKS 5.V R1 30.09.2019 Has. Müd. Yrd. V. Sündüs İPTEŞ  
Yük. Hem. Aylin ATA   
Bina Turu Grubu 18
NÖROLOJİ AD - POLİKLİNİK SKS 5.V R1  
FTR AD - POLİKLİNİK SKS 5.V R1 1.10.2019 Uzm. Hem. İsmihan İNCE   
Gizem KOZAMAN
Bina Turu Grubu 19
GASTROENTROLOJİ AD - POLİKLİNİK SKS 5.V R1  
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. ÇOCUK RADYOLOJİ (C BLOK) SKS 5.V R1 1.10.2019 Yük. Hem. Fatma AKSOY
Uzm. Hem. Keziban BABADAĞ
Bina Turu Grubu 20
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. ACİL SERVİS RADYOLOJİ (D BLOK) SKS 5.V R1  
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. ÇOCUK ERGEN RUH SAĞLIĞI AD (B BLOK) SKS 5.V R1 1.10.2019 Yük. Hem. Sultan ÇAĞAN
Yük.Hem.Münevver SARSILMAZ
Çiğdem BÜYÜKTOPÇU
Bina Turu Grubu 21
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. GENETİK-ENFEKSİYON SERVİS (B BLOK) SKS 5.V R1  
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. İMMUNOLOJİ-ROMATOLOJİ SERVİS (B BLOK) SKS 5.V R1  
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. ÇOCUK YOĞUN BAKIM (C BLOK) SKS 5.V R1 2.10.2019 Sağ. Tek. Ercan ÖZDEMİR
Yük. Hem. Esin AÇIKEL  
Günseli KAYA
Bina Turu Grubu 22
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. KİT ÜNİTESİ (C BLOK) SKS 5.V R1  
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. İVİG ÜNİTESİ (C BLOK) SKS 5.V R1  
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. GENEL PEDİATRİ POLİKLİNİK (D BLOK) SKS 5.V R1 2.10.2019 Özlem ÇANCI ENGİN
Yük. Hem. Reyhan DEMİR
Yük. Hem. Sibel TAN
Bina Turu Grubu 23
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. ENDOKRİNOLOJİ METABOLİZMA SERVİS (D BLOK) SKS 5.V R1  
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. METABOLİZMA LAB. (D BLOK) SKS 5.V R1  
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. ENDOKRİNOLOJİ TEST ODASI (D BLOK) SKS 5.V R1 2.10.2019 Nur Özge KAVAK
Yük. Hem. Aylin ATA   
Bina Turu Grubu 24
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. KARDİYOLOJİ SERVİS (D BLOK)  SKS 5.V R1  
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. GÖĞÜS-ALERJİ SERVİS (D BLOK) SKS 5.V R1 3.10.2019 Nur Özge KAVAK
Yük. Hem. Esra SÖNMEZ 
Bina Turu Grubu 25
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. METABOLİZMA ENZİM ODASI (D BLOK) SKS 5.V R1  
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. ÖTM (E BLOK) SKS 5.V R1 3.10.2019 Yük. Hem. Dilek ÖZKÖPRÜLÜ
Yük. Hem. Ayşe İSLAMOĞLU 
Yük. Hem. Çiğdem KURCAN   
Bina Turu Grubu 26
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. DİYALİZ ÜNİTESİ (E BLOK) SKS 5.V R1  
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. KİT POLK. (E BLOK) SKS 5.V R1  
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. GENETİK POLİKLİNİK (F BLOK) SKS 5.V R1 3.10.2019 Uzm. Hem. Keziban BABADAĞ
Yük. Hem. Çiğdem KURCAN 
Yük. Hem. Ayşe İSLAMOĞLU  
Bina Turu Grubu 27
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. GENETİK LAB. (F BLOK)  SKS 5.V R1  
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. EMZİRME ODASI (F BLOK) SKS 5.V R1  
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. ENFEKSİYON POLİKLİNİĞİ (F BLOK) SKS 5.V R1  
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. SOSYAL PEDİATRİ (F BLOK) SKS 5.V R1 4.10.2019 Yük. Hem. Dilek ÖZKÖPRÜLÜ
Yük.Hem. Nilgün Deniz KÜÇÜKLER
Yük. Hem. Günseli KAYA 
Bina Turu Grubu 28
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. İMMİNOLOJİ LAB. (F BLOK) SKS 5.V R1  
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. ROMATOLOJİ POLK. (F BLOK) SKS 5.V R1  
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. GÖĞÜS POLK. (F BLOK) SKS 5.V R1 4.10.2019 Özlem ÇANCI ENGİN
Yük. Hem. Aylin ÖZAKSAR
Bina Turu Grubu 29
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. ALERJİ POLK. (F BLOK) SKS 5.V R1  
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. ALERJİ LAB. (F BLOK) SKS 5.V R1  
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. YENİDOĞAN YOĞUNBAKIM 1-2 DÜZEY (F BLOK) SKS 5.V R1 4.10.2019 Yük. Hem. Sultan ÇAĞAN
Yük. Hem. Dudu DAŞTI
Yük. Hem. Mahbube Dilek YILDIZ 
Bina Turu Grubu 30
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. YENİDOĞAN YOĞUNBAKIM 3. DÜZEY (F BLOK) SKS 5.V R1  
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. YENİDOĞAN YOĞUNBAKIM  (F BLOK) (DÜŞÜNÜLEN 4. DÜZEY) SKS 5.V R1  
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. KLİNİK ARAŞTIRMALAR (F BLOK) SKS 5.V R1 7.10.2019 Gizem KOZAMAN
Uzm. Hem. Nilgün AYDIN 
Yük. Hem. Aylin ÖZAKSAR
Bina Turu Grubu 31
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. NEFROLOJİ SERVİS (F BLOK) SKS 5.V R1  
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. NÖROLOJİ SERVİS (F BLOK) SKS 5.V R1  
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. ENDOSKOPİ ÜNİTE (G BLOK) SKS 5.V R1 7.10.2019 Has. Müd. Yrd. V. Sündüs İPTEŞ  
Hem. Sibel ÇAĞLAR
Yük. Hem. Füsun KAHRAMAN
Bina Turu Grubu 32
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. KARDİYOLOJİ POLK. (G BLOK) SKS 5.V R1  
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. ANJİYO LAB. (G BLOK) SKS 5.V R1  
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. EEG LAB. (G BLOK) SKS 5.V R1 7.10.2019 Yük. Hem. Canan ÖZTÜRK
Dr. Hem. Nergiz TER   
Gülçin GÜNAL
Bina Turu Grubu 33
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. NEFROLOJİ POLK. (G BLOK) SKS 5.V R1  
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. GENEL PEDİATRİ SERVİS (G BLOK) SKS 5.V R1  
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. HEMATOLOJİ POLK. (H BLOK) SKS 5.V R1 8.10.2019 Nur Özge KAVAK
Yük.Hem. Nilgün Deniz KÜÇÜKLER
Yük. Hem. Aysel KARAKOÇ
Bina Turu Grubu 34
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. HEMATOLOJİ TRANSFÜZYON (H BLOK)  SKS 5.V R1  
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. ENDOKRİNOLOJİ POLK. (H BLOK) SKS 5.V R1  
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. GASTROENTEROLOJİ SERVİS (H BLOK) SKS 5.V R1 8.10.2019 Yük. Hem. Sultan ÇAĞAN
Yük. Hem. Vesile ŞAYER
Uzm. Hem.  Nilgün AYDIN 

 
Bina Turu Grubu 35
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. NÖROLOJİ POLK. (H BLOK) SKS 5.V R1  
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. GASTROENTEROLOJİ POLK. (H BLOK) SKS 5.V R1  
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. TPN ÜNİTESİ (H BLOK) SKS 5.V R1 8.10.2019 Yük.Hem.Münevver SARSILMAZ
Gülçin GÜNAL
Yük. Hem. Birgül NURÜLKE
Bina Turu Grubu 36
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. METABOLİZMA POLK. (H BLOK) SKS 5.V R1  
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HAST. HEMATOLOJİ SERVİS (H BLOK) SKS 5.V R1  
KAN MERKEZİ  SKS 5.V R1 9.10.2019 Uzm. Hem. Keziban BABADAĞ
Yük. Hem. Mahbube Dilek YILDIZ 
Bina Turu Grubu 37
MERK. STERİL. ÜNİTESİ  SKS 5.V R1  
HASTANE ECZANESİ  SKS 5.V R1  
BESLENME HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SKS 5.V R1 9.10.2019 Özlem ÇANCI ENGİN
Yük.Hem. Şengül KANYILMAZ
Bina Turu Grubu 38
SİVİL SAVUNMA AMİRLİĞİ SKS 5.V R1  
ÇASAGÜB  SKS 5.V R1  
KLİNİK MÜHENDİSLİK SKS 5.V R1 9.10.2019 Has. Müd. Yrd. V. Sündüs İPTEŞ
Has. Md. V. Hacı Mustafa KAYA
Yük.Hem. GÜLVER HACIOĞLU
Bina Turu Grubu 39
TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SKS 5.V R1  
TEK. HİZ. MÜD. MERKEZİ KAZAN DAİRESİ SKS 5.V R1  
TEK. HİZ. MÜD. ÇOCUK HAST. KAZAN DAİRESİ SKS 5.V R1  
TEK. HİZ. MÜD. ELEKTRİK ATÖLYESİ SKS 5.V R1 10.10.2019 Nur Özge KAVAK
Yük. Hem. Nebile ÖZDEMİR ÇUBUK
Müh. Ethem Kocasaraç

 
Bina Turu Grubu 40
TEK. HİZ. MÜD. TIBBİ GAZ VE İKLİMLENDİRME ATÖLYESİ SKS 5.V R1  
TEK. HİZ. MÜD. SIHHİ TESİSAT ATÖLYESİ SKS 5.V R1  
TEK. HİZ. MÜD. MEKANİK ATÖLYESİ SKS 5.V R1  
TEK. HİZ. MÜD. PVC-ALÜMİNYUM ATÖLYESİ SKS 5.V R1 10.10.2019 Gizem KOZAMAN
Müh. Ali Celal CELEBİOĞLU
Bina Turu Grubu 41
TEK. HİZ. MÜD. İNŞAAT ATÖLYESİ SKS 5.V R1  
TEK. HİZ. MÜD. ELEKTRONİK ATÖLYESİ SKS 5.V R1  
TEK. HİZ. MÜD. TEKNİK DESTEK ATÖLYESİ SKS 5.V R1 10.10.2019 Özlem ÇANCI ENGİN
Ercan ALTUNSARAY
Bina Turu Grubu 42
TEK. HİZ. MÜD. TELEFON ATÖLYESİ SKS 5.V R1  
TEK. HİZ. MÜD. MOBİLYA VE DEKORASYON ATÖLYESİ SKS 5.V R1  
TEK. HİZ. MÜD. MOTORLU TAŞITLAR ATÖLYESİ  SKS 5.V R1 11.10.2019 Gizem KOZAMAN
Müh. Ethem Kocasaraç

 
Bina Turu Grubu 43
TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ SKS 5.V R1  
ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ SKS 5.V R1  
YAŞAM SONU HİZMETLER (MORG) SKS 5.V R1 11.10.2019 Uzm. Hem. İsmihan İNCE   
Yük.Hem. SİBEL TAN
Müh. Çiğdem BÜYÜKTOPÇU
Bina Turu Grubu 44
HASTA İLETİŞİM BİRİMİ SKS 5.V R1  
SOSYAL HİZMETLER SKS 5.V R1  
ÇAMAŞIRHANE SKS 5.V R1 11.10.2019 Nur Özge KAVAK
Yük.Hem. Mukadder GENÇ
Yük. Hem. Başak BAYDAL
Bina Turu Grubu 45
ARŞİV SKS 5.V R1  
SPOR HEKİMLİĞİ SKS 5.V R1  
YAYIN BÜROSU SKS 5.V R1 14.10.2019 Has. Müd. Yrd. V. Sündüs İPTEŞ
Yük. Hem. Belgin AKSAKAL

 
Bina Turu Grubu 46
KÜTÜPHANE SKS 5.V R1  
YEMEKHANE SKS 5.V R1  
DAHİLİYE ÇATI SKS 5.V R1 14.10.2019 Yük. Hem. Dilek ÖZKÖPRÜLÜ
Has. Müd. Yrd. V. Ersin KABASAKALOĞLU 
Teknik Hizmetler Emin Tolgay BARAN 
Bina Turu Grubu 47
NÖROLOJİ AD ÇATI SKS 5.V R1  
PATOLOJİ ÇATI SKS 5.V R1  
BEYİN CERRAHİSİ AD ÇATI SKS 5.V R1 14.10.2019 Çağlar UZ
Ercan ALTUNSARAY
Yük. Hem. SİBEL TAN
Bina Turu Grubu 48
GÖĞÜS HASTALIKLARI ÇATI SKS 5.V R1  
ANESTEZİYOLOJİ ve REANİMASYON AD ÇATI SKS 5.V R1  
FTR AD ÇATI SKS 5.V R1 15.10.2019 Sağ. Tek. Ercan ÖZDEMİR
Güv. Güray ÇETİNKAYA
Bina Turu Grubu 49
HELİPORT ÇATI (YANIK MERKEZİ-ACİL SERVİS) SKS 5.V R1  
DEKANLIK ÇATI SKS 5.V R1 15.10.2019 Tayfun Macun
Ayhan Hallaç
Yük. Hem. Aylin ATA   
Bina Turu Grubu 50
ANATOMİ AD SKS 5.V R1  
20 MAYIS AMFİSİ SKS 5.V R1  
MUHİTTİN EREL AMFİSİ SKS 5.V R1  
DEKANLIK-BAŞHEKİMLİK BİNASI ZEMİN KAT SKS 5.V R1 15.10.2019 Has. Başmüdür Yılmaz ÖZTÜRK
Nur Özge KAVAK
Aysun YILMAZ
Yük. Hem. Bilgi ALGÜL 
Bina Turu Grubu 51
DEKANLIK-BAŞHEKİMLİK BİNASI 1. KAT SKS 5.V R1 16.10.2019 Gizem KOZAMAN
Yük. Hem. Şengül KANYILMAZ
Nazan Gülfedakar
Çağlar UZ 
Bina Turu Grubu 52
DEKANLIK-BAŞHEKİMLİK BİNASI 2. KAT SKS 5.V R1 16.10.2019 Has. Müd. Yrd. V. Sündüs İPTEŞ
Gülçin GÜNAL
Yük. Hem. Nuray BAKKAL
Müh. Ali Celal CELEBİOĞLU  
Bina Turu Grubu 53
ARKA BAHÇE 1 (EGE ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ KİTVAK ÖNÜNDEN TÜLAY AKTAŞ ONKOLOJİ HASTANESİ ÖNÜNE KADAR) SKS 5.V R1 16.10.2019 Gizem KOZAMAN
Yük. Hem. Gülin DİNÇARSLAN
İSG Uzm. Özgür SEZER
Bina Turu Grubu 54
ARKA BAHÇE 2 (GÖĞÜS HASTALIKLARINDAN FTR BİNASININ OLDUĞU ALANA KADAR) SKS 5.V R1  
YAN BAHÇE 1 (PERSONEL YEMEKHANESİNDEN EGE ÜNİVERSİTESİ KONUKEVİ KİTVAK ÖNÜNE KADAR) SKS 5.V R1 17.10.2019 Özlem ÇANCI ENGİN
Yük. Hem. Bilgi ALGÜL
İSG Uzm. Özgür SEZER
Bina Turu Grubu 55
YAN BAHÇE 2 (ACİL SERVİS YANINDAN GASTROENTROLOJİ ESKİ HEMŞİRELİK LOJMANLARI,  ANESTEZİ VE BEYİN CERRASHİSİNE KADAR) SKS 5.V R1  
ÖN BAHÇE (ACİL SERVİS ÖNÜNDEN DEKANLIK ARKASI OTOPARK, DEKANLIK ARKA BAHÇESİ VE  PERSONEL YEMEKHANESİ ÖNÜNE KADAR) SKS 5.V R1