Çerez Örnek
canlı destek

Ekokardiyografi Laboratuvarı

 

Laboratuvarın kuruluş yılı ve kısa geçmişi:

Üniversitemizde ilk ekokardiyografi; 1976 yılında M-Mode ekokardiyografiyle İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. İnan Soydan, 1980 ’li yıllarda ise iki boyutlu ekokardiografi ile Prof. Dr. Cüneyt Türkoğlu tarafından yapılmıştır. 1991 yılında Kardiyoloji Anabilim Dalı’nın kuruluşu ile birlikte ilk ekokardiyografi laboratuvarı Prof. Dr. Cahide Soydaş Çınar sorumluluğunda hizmete başlamıştır. Günümüzde laboratuvarın sorumlu öğretim üyesi olan Prof. Dr. Cemil Gürgün, 1997 yılında laboratuvarda çalışmaya başlamış ve ilerleyen yıllarda diğer öğretim üyelerinin de katılımı ile çalışmalara hız kazandırılmıştır.

Ülkemizde ilk intraoperatif ekokardiyografi deneyimleri laboratuarımız öncülüğünde başlamıştır. Son yıllardaki tekonolojik gelişmelere paralel olarak, rutin ekokardiografik incelemelerle birlikte invaziv girişimlerde, açık kalp cerrahisi sırasında, kalp transplantasyonu, destek cihazlarının uygulaması ve izleminde de kullanılmaktadır.

Laboratuvarda; 5 öğretim üyesi, 2 asistan, 4 teknisyen, 1 hemşire ve 1 de personel görev yapmaktadır.

Laboratuvarda görevli öğretim üyeleri:

Prof. Dr. Cahide SOYDAŞ ÇINAR
Prof. Dr. Cemil GÜRGÜN (Laboratuar sorumlusu)
Prof. Dr. Filiz ÖZERKAN ÇAKAN
Prof. Dr. Sanem NALBANTGİL
Doç. Dr. Meral KAYIKÇIOĞLU

Laboratuvarda görevli personeller:

Birsen FİLOĞLU BANİ (Teknisyen)
Canan ÜNLÜ (Teknisyen)
Ferdane DEMİRTAŞ (Teknisyen)
Hale BALKAY (Teknisyen)
Yıldız CEYLAN (Hemşire)
Aytaç ENGÜZEL (Personel)

Laboratuvarda yapılan tetkikler:

Transtorasik renkli doppler ekokardiyografi
Transösofagiyal ekokardiyografi
Dobutamin stres ekokardiyografisi
İntraoperatif ekokardiyografi

Transtorasik renkli doppler ekokardiyografi:

Ekokardiyografi; kalbin ses dalgaları (ultrason) kullanılarak yapı ve fonksiyonlarının incelenmesidir. İşlem hastanın göğüs duvarı üzerinden yapılır ve radyasyon gibi herhangi bir zararlı ışın içermemesi nedeniyle yapılan incelemenin hastaya herhangi bir zararı yoktur. Laboratuvarımızda yılda yaklaşık 12 bin hastaya transtorasik ekokardiyografi uygulanmaktadır.

Transösofagiyal ekokardiyografi:

Transtorasik (yüzeyel) ekokardiyografinin yetersiz kaldığı durumlarda kalbi daha yakından ve net olarak incelemek amacıyla yemek borusu yolu ile ekokardiyografi yapılması gerekebilir. Bu işlem yarı girişimsel bir işlemdir. Tetkike 4-12 saatlik açlık sonrası başlanır. İşlem sırasında damar yolu açılır, hastanın boğazı lokal anezteziklerle uyuşturulur. İşlem süresi 15-20 dakika olmasına karşın hazırlık aşamasıyla bu süre 30-60 dk’yı bulur. Kalp içi pıhtı veya enfeksiyon varlığının araştırılması, yapay (protez) kapak fonksiyonlarının incelenmesi, ana atardamar (aort) değerlendirmesi, kalp deliklerinin ve kapak hastalıklarının incelenmesi başlıca kullanım alanlarıdır. Laboratuvarımızda yılda yaklaşık 500 hastaya transösofagiyal ekokardiyografi uygulanmaktadır.

Dobutamin stres ekokardiyografisi:

Stres ekokardiyografisi egzersizle veya kalp hızını artıran ilaçlarla yapılan bir ekokardiyografi yöntemidir. Eforlu EKG testinin yapılamadığı durumlarda (bacak damar hastalığı, kas-iskelet hastalıklarında) uygulanr. Damar yoluyla verilen dobutamin ile kalbin atım sayısı ve kasılma gücü artırılarak kalbe ait koroner yetersizlik veya kalp kasının canlılığı araştırılır. laboratuvarımızda yılda yaklaşık 150 hastaya dobutamin stres ekokardiyografisi yapılmaktadır. 

İntraoperatif ekokardiyografi:

Yapay kalp kapak ameliyatlarında, kapak tamirinde, kalbin doğuştan hastalıklarının ameliyatlarında, kalpteki deliklerin kapatılma işlemi sırasında, hasta anestezi altındayken yapılan transesofagiyal ekokardiyografi işlemidir. Kliniğimiz laboratuvarında yılda ortalama 140 hastaya intraoperatif ekokardiyografi işlemi uygulanmaktadır.

Laboratuarın yeri ve iletişim bilgileri:

Kardiyoloji Anabilim Dalı, zemin kat

Tel: 4001-161

4082

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ