EGE ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Ege Üniversitesi Hastanesi)

Doku Tipleme Laboratuvarı

 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Doku Tipleme Laboratuvarı 1984 yılında Prof. Dr. Sevgi Mir tarafından kurulduktan sonraki süreçte uygun fizik ortam ve personel yeterliliğine kavuşmuştur. Günümüzde gerek hastanemizin gerekse anlaşmalı kurumların nakil ile ilişkili tüm ihtiyaçlarına ara vermeksizin hizmet verebilir duruma gelmiştir. 
 
Sağlık Bakanlığı tarafından 2003 yılın da ruhsatlandırılan (ruhsat no: 14.35.DTL.02) laboratuvarımızın sorumluluğunu 2016 yılından itibaren Prof. Dr. Ayhan Dönmez yürütmektedir. Kalite yönetim sorumluluğu ve tetkik analiz sorumluluğu görevlerini Biyolog Tanju Taşdelen sürdürmektedir. Dış kalite kontrollerimiz ‘NEQAS’ tarafından gerçekleştirilmektedir. 
 
Laboratuvarımız’ da ayrıca iki hekim (Prof. Dr. Afig Berdeli [sorumlu yardımcısı] ve Doç. Dr. İpek Bulut), iki biyolog (Özgür Şenol ve Sena Tuna), iki tekniker (Deniz Pişkin ve Neriman Yılmaz), bir sekreter (Figen Özaksoy) ve bir personel (Neşegül Turan) hizmet vermektedir. Yaptığımız testler aşağıda sunulmuştur.
 
 
Moleküler testler: Doku tipleme, sekans bazlı yüksek çözünürlükte doku tipleme, panel reaktif antikor, tek antijen, HLA B51, HLA B57.
Akım sitometrik testler: Çapraz uyum, düzenleyici T hücre, lenfosit paneli, CD3, CD19.
Serolojik testler: Kompleman bağımlı çapraz uyum.  
İletişim: 0 232 390 33 53