Asbest Araştırma Laboratuvarı (Tıbbi Biyoloji)

Laboratuvarın kuruluş yılı ve kısa geçmişi

Anabilim Dalındaki Asbest Araştırma laboratuvarı; Ege Bölgesi’nde Bronkio-alveolar Lavaj (BAL) sıvılarında Asbest cisimciği (AB) bakısı yapılan, tek laboratuvar olup, Göğüs Hastalıkları Uzmanları ile birlikte, çeşitli fabrikaların (örneğin: Balata üreten fabrikalar) işçilerinde Asbest Maruziyeti araştırmaları bu laboratuvarda yapılmaktadır.

Halen sorumlu öğretim üyesi ve personel durumu

Prof. Dr. Nejat TOPÇUOĞLU; Araş.Gör. Aslı TETİK 

Laboratuvar iletişim bilgileri ve hastane içindeki yeri
 Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Nejat TOPÇUOĞLU: 3434657; 3902261 – Dahili: 2261

 Sekreterlik: Gönül SAKLICA – Anıl KARAKAŞ – 3902260 ; 3902263– Dahili 2260; 2263

      Faks: 3420542