Doku Tipi Laboratuvarı (Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi)

EGE ÜNİVERSİTESİ DOKU TİPİ LABORATUVARI TARİHÇESİ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde Organ Transplantasyon çalışmaları ilk kez 1983 yılında Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sermet AKGÜN’ün önerisiyle başlamıştır. Dahili Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Namık Kemal MENTEŞ’in önerisiyle; Helsinki Üniversitesi’nde Diyaliz ve Transplantasyon İmmunolojisi yönünden eğitimini tamamlayıp dönen Doç. Dr. Sevgi MİR’e solit organ ( özelikle böbrek ) transplantasyonunun başlamasında birinci basamak olan immunolojik araştırmalar ve değerlendirmelerin yapıldığı Doku Tipi Laboratuvarı’nın kurulması görevi verilmiştir. Doç. Dr. Sevgi MİR, doku tipi ve böbrek transplantasyon hastasının immunoljik yönden hazırlanması ve transplantasyon sonrası izleme ait protokollerin; geliştirilmesi için 6 ay süre ile Ankara İbn-i Sina Hastanesi, Ankara Tıp Fakültesi İç Hastalıkları İmmunoloji ve Cerrahi Anabilim Dalı’nda görevlendirilmiştir.

İlk kez Doku Tipi Laboratuvarı; 1984 yılında Doç. Dr. Sevgi MİR tarafından kurularak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Laboratuvarında görev yapan Laborant Şefika ONGÜR’ün gönüllü çalışmaları ile başlatılmıştır. Donanım eksikliği nedeniyle önceleri kan örnekleri, hastane dışında bulunan Deneysel Cerrahi Bilimi’ndeki santrifüjünden yararlanılarak hazırlanıp İç Hastalıklarında bulunan hastane içindeki tek ters mikroskopta okunup değerlendirilmiştir. Bu zorlu çalışma özveri ile 2 yıl sürdürülmüştür. Daha sonra 1986 ters faz mikroskop ve acil servis içinde tahsis edilen bir odada çalışmalarını sürdürmüştür. İlk kez bu odada fiziki mekana kavuşmuş olan Doku Tipi Laboratuvarı’nın santrifüj ve laboratuvar eksikliği Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Nefroloji Laboratuvarı’nda karşılanmaya başlanmış, kan örnekleri Nefroloji Laboratuvarı’nda hazırlanmıştır. Bu süre içinde rutin olarak HLA – ABC ve DR tayinine başlayan laboratuvar, hasta ve vericilerinin kan örneklerinde böbrek doku tiplemesi ve uyumunu araştırmaya başlamış ve ilk transplantasyonu Çocuk Nefroloji Bölümü’nde izlenen N.D.’nın babasından alınan canlı böbrek ile gerçekleştirmiştir.

1986 yılında Ege Üniversitesi Hemodiyaliz Ünitesi bilimsel ve idari sorumluluğunu yürüten Doç. Dr. Sevgi MİR’in önerisiyle, iki hemşire Doku Tipi Laboratuvarı’nda çalışmaya başlamıştır. Bu hemşireler kan örneklerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi yönünden eğitilmişlerdir. Bu süre içinde yapılan transplantasyonun izleminde ve hasta seçiminde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda görev yapan Asistan Dr. Necil KÜTÜKÇÜLER, Dr.Kaan KAVAKLI, Doç. Dr. Sevgi MİR’e gönüllü ve istekli olarak yardımcı olmuşlardır.

1988 yılında Doku Tipi Laboratuvarı’na flow-sitometre cihazı alınmış, İngiltere’de Prof. Dr. Sevgi MİR flow-sitometre konusunda eğitimini tamamlayarak lenfosit alt gruplarını Ege Üniversitesi ve Ege Bölgesi’nde ilk kez çalışmaya başlamıştır. 1988 yılında var olan kadrosuna iki laborant daha katılmıştır. 1988 yılında gerek hasta havuzu ve gerekse alt yapısı ile ( teknik ve imar gücü) donanımını tamamlayan Doku Tipi Laboratuvarı kadavra transplantını kabul eder hale gelmiştir.

 1991 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları’ndan Dr. Ahmet KESKİNOĞLU 657 kadrosu ile Doku Tipi Laboratuvarı’nda görevlendirilmiştir, 1997 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Yard.Doç. kadrosuna atanarak görevinden ayrılmıştır.

 1991 yılında Prof. Dr. Sevgi MİR’in, Dekanlığın ( Prof. Dr. İlhan Vidinel)  ve Başhekimliğin (  Prof. Dr. Alphan Cura ve Organ Transplantasyon Merkezi Başkanı Prof Dr. Özdemir YARARBAŞ ) gayretleri ile Doku Tipi Laboratuvarı; flow-cytometer, faz mikroskop ve santrifüjlerin bir arada kullanabileceği, hastanın direkt başvurabileceği, hastanenin hızlı asansörlerine yakın zemin kattaki laboratuvarına kavuşmuştur.

 1991 yılında flow-sitometrik incelemeler genişletilerek tüm bilim dalları çalışmalarına açık duruma getirilmiştir. 1992 yılından itibaren Ege Bölgesi’ndeki bütün hastanelere yönelik hematoloji ve onkoloji hastalarında lösemi tiplemeleri yapılmaya başlamıştır.

 2002 yılında doku tiplemesinde DNA temelli uygulama başlamıştır. HLA DR/DP bu yöntemle tayin edilmektedir.

2003 yılında Panel Reaktif Antikor ( PRA ) testi rutin uygulamaya girmiştir.

Böbrek ve karaciğer transplantasyonunun yanısıra 2003 yılından beri böbrek + pankreas transplantasyonlarına hizmet veren Doku Tipi Laboratuvarı;

1992 yılında HIV ( + ) hastalarına serolojik-immunolojik incelemeler yapmıştır.

2012 yılından itibaren kemik iliği transplant hastalarının Doku Tipi analizlerine ve sekans çalışmalarına başlanmıştır.

2013 yılından itibaren transplant öncesi immunolojik risk ölçümleri arasına tek antijen DSA yöntemi yerleştirilmiştir.

2013 yılında Flow-cytometrik Crossmach (çapraz uyum testi) rutin uygulamaya sokulmuştur.

1984 yılından itibaren Doku Tipi Labaratuvarı haftanın her günü, gece gündüz; saata bağlı olmaksızın (24 saat) rutin ve bilimsel hizmet vermektedir. Bu kesintisiz hizmet Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı yandal uzmanlık öğrencileri ve Nefroloji uzmanları ile desteklenmektedir.

2011 yılından itibaren Doku Tipi Laboratuvarında sürekli çalışmak üzere Uzman Dr. (Biyokimya doktorası yapmakta olan) Şükriye Hacıkara ve Pediatrik Nefroloji Uzmanı (Tıbbi Biyoloji Doktorası yapmış olan) Dr. İpek Kaplan Bulut görevlendirilmiştir. 2013 yılında Kök Hücre yüksek lisansı yapan biyolog Özgür Şenol labaratuvar ekibine katılmıştır.

07/08/2003 tarihinde Sağlık Bakanlığı’nca Doku Tiplendirme Laboratuvarı’na Prof. Dr. Sevgi MİR sorumluluğunda ruhsat tanzim edilmiştir. Tanzim edilen bu ruhsat ile Doku Tipi Laboratuvarı tescillenmiştir.

Doku Tipi Labaratuvarı 2000 yılından itibaren Heidelberg Doku Tipi Labaratuvarı ve İngiltere NEQAS bilgi ağı ile ortak çalışmakta ve sonuçlar akredite edilmektedir.

2013 yılı itibarı ile Organ Transplantasyon Merkezi bünyesinde yer alan Doku Tipi Labaratuvarı Prof.Dr.Sevgi Mir, Uz.Dr.İpek Kaplan Bulut, Uz.Dr.Şükriye Hacıkara, Biyolog Tanju Taşdelen, Biyolog Nazan Unvan, Biyolog Özgür Şenol, Tekniker Deniz Pişkin, Teknisyen Nuray Kara ve Neriman Yılmaz, sekreter Figen Özaksoy görev yapmaktadır. Danışman Öğretim Üyesi olarak Prof. Dr. Afig Berdeli (Moleküler Biyoloji Doktoru), Prof.Dr.Ayhan Dönmez (İç Hastalıkları Hematoloji Uzmanı), Prof. Dr. Hüseyin Töz (İç Hastalıkları Nefroloji Uzmanı) görev yapmaktadır.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ DOKU TİPLEME LABORATUVARI ÇALIŞANLARI GÖREV DAĞILIMI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Prof.Dr.Sevgi MİR

Doku Tipleme Laboratuvar Sorumlusu

Figen ÖZAKSOY

Sekreter

Prof.Dr.Ayhan DÖNMEZ

Doku Tipleme Laboratuvar Sorumlu Yardımcısı

Prof.Dr.Afig BERDELİ

Doku Tipleme Laboratuvar Sorumlu Yardımcısı

Uzm.Dr.Şükriye HACIKARA

Doku Tipleme Laboratuvarı Kalite Yönetim Sorumlusu

Biyolog Tanju TAŞDELEN

Doku Tipleme Laboratuvarı Teknik ve Analiz Sorumlusu, Biyolog

Sağ.Teknikeri Deniz PİŞKİN

Doku Tipleme Laboratuvarı Teknikeri

Sağ.Teknisyeni Nuray KARA

Doku Tipleme Laboratuvarı Teknisyeni

Sağ.Teknikeri Neriman YILMAZ

Doku Tipleme Laboratuvarı Teknikeri

Biyolog Özgür ŞENOL

Biyolog

Biyolog Sena TUNA

Biyolog

 

Yapılan Tetkiklerin Listesi

** Böbrek hastası ve donörleriyle, KİT hastası ve donörleri için moleküler düzeyde doku tipi tetkiki,

** KİT hastası ve donörüne Sekans ( SBT ) Testi,

** Böbrek hastası ve donörüne  CDC ( T – B )  , DSA ( Luminex  ) ve Akımsitometrik  Cross-match tetkiki,

** Kadavra listesindeki böbrek hastalarına 6 ayda 1 rutin PRA tarama ve CL1-CL2 tanımlama tetkiki,

**Yüksek Sensitize Hastalara Tek Antijen Testi,

** Böbrek nakli sonrası akımsitometrik CD 3 tetkiki,

** Romatoid artritli, Behçet ve üveit öntanılı hastalara moleküler düzeyde HLA-B51 tetkiki,

** Ayrıca Akımsitometrik olarak,

- BAL da CD4/CD8 ,

- HLA-B 27,

- IMK ( İmmün yetmezlik paneli ),

- CD4+CD25+FoxP3+ Regülatör T Hücre (Treg) analizi

Not: Tetkikler için laboratuvardan bilgi alınız.

 alt